Παρακολούθηση
Haris Kremo
Haris Kremo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ice.rwth-aachen.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Overview of the ORBIT radio grid testbed for evaluation of next-generation wireless network protocols
D Raychaudhuri, I Seskar, M Ott, S Ganu, K Ramachandran, H Kremo, ...
IEEE Wireless Communications and Networking Conference, 2005 3, 1664-1669, 2005
7592005
Integration of congestion and awareness control in vehicular networks
M Sepulcre, J Gozalvez, O Altintas, H Kremo
Ad Hoc Networks 37, 29-43, 2016
762016
Scalability analysis of rate adaptation techniques in congested ieee 802.11 networks: An orbit testbed comparative study
K Ramachandran, H Kremo, M Gruteser, P Spasojevic, I Seskar
2007 IEEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile and …, 2007
502007
Adaptive beaconing for congestion and awareness control in vehicular networks
M Sepulcre, J Gozalvez, O Altintas, H Kremo
2014 IEEE Vehicular Networking Conference (VNC), 81-88, 2014
452014
Spectrum sharing methods for the coexistence of multiple RF systems: A survey
Y Han, E Ekici, H Kremo, O Altintas
Ad Hoc Networks 53, 53-78, 2016
422016
Addressing repeatability in wireless experiments using ORBIT testbed
S Ganu, H Kremo, R Howard, I Seskar
First International Conference on Testbeds and Research Infrastructures for …, 2005
392005
Resource allocation algorithms supporting coexistence of cognitive vehicular and IEEE 802.22 networks
Y Han, E Ekici, H Kremo, O Altintas
IEEE Transactions on Wireless Communications 16 (2), 1066-1079, 2016
342016
Sharing distributed and heterogeneous resources toward end-to-end 5G networks: A comprehensive survey and a taxonomy
N Slamnik-Kriještorac, H Kremo, M Ruffini, JM Marquez-Barja
IEEE Communications Surveys & Tutorials 22 (3), 1592-1628, 2020
302020
Throughput-efficient channel allocation algorithms in multi-channel cognitive vehicular networks
Y Han, E Ekici, H Kremo, O Altintas
IEEE transactions on wireless communications 16 (2), 757-770, 2016
292016
Distributed autonomous multi-hop vehicle-to-vehicle communications over TV white space
Y Ihara, H Kremo, O Altintas, H Tanaka, M Ohtake, T Fujii, C Yoshimura, ...
2013 IEEE 10th Consumer Communications and Networking Conference (CCNC), 336-344, 2013
282013
Field tests and indoor emulation of distributed autonomous multi-hop vehicle-to-vehicle communications over TV white space
O Altintas, Y Ihara, H Kremo, H Tanaka, M Ohtake, T Fujii, C Yoshimura, ...
ACM SIGMOBILE Mobile Computing and Communications Review 16 (4), 54-57, 2013
272013
A survey of MAC issues for TV white space access
Y Han, E Ekici, H Kremo, O Altintas
Ad Hoc Networks 27, 195-218, 2015
262015
On detecting spectrum opportunities for cognitive vehicular networks in the TV white space
H Kremo, O Altintas
Journal of Signal Processing Systems 73 (3), 243-254, 2013
222013
Evaluating the requirements of communicating vehicles in collaborative automated driving
G Ozbilgin, U Ozguner, O Altintas, H Kremo, J Maroli
2016 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV), 1066-1071, 2016
212016
Context-aware heterogeneous V2I communications
M Sepulcre, J Gozalvez, O Altintas, H Kremo
2015 7th International Workshop on Reliable Networks Design and Modeling …, 2015
212015
Vehicular networking in the TV white space band: challenges, opportunities, and a media access control layer of access issues
Y Han, E Ekici, H Kremo, O Altintas
IEEE Vehicular Technology Magazine 12 (2), 52-59, 2017
182017
Vehicles as information hubs during disasters: Glueing Wi-Fi to TV white space to cellular networks
O Altintas, K Seki, H Kremo, M Matsumoto, R Onishi, H Tanaka
IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine 6 (1), 68-71, 2014
182014
Optimal spectrum utilization in joint automotive radar and communication networks
Y Han, E Ekici, H Kremo, O Altintas
2016 14th international symposium on modeling and optimization in mobile, ad …, 2016
152016
Implementation and performance evaluation of distributed autonomous multi-hop vehicle-to-vehicle communications over TV white space
K Tsukamoto, Y Oie, H Kremo, O Altintas, H Tanaka, T Fujii
Mobile Networks and Applications 20 (2), 203-219, 2015
142015
Throughput-efficient channel allocation in multi-channel cognitive vehicular networks
Y Han, E Ekici, H Kremo, O Altintas
IEEE INFOCOM 2014-IEEE Conference on Computer Communications, 2724-2732, 2014
142014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20