Παρακολούθηση
Jacques Traore
Jacques Traore
Orange Labs
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα orange.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A fair and efficient solution to the socialist millionaires’ problem
F Boudot, B Schoenmakers, J Traore
Discrete Applied Mathematics 111 (1-2), 23-36, 2001
2022001
Cryptographic system for group signature
DA Modiano, S Canard, M Girault, J Traore
US Patent 7,673,144, 2010
1742010
M2M security: Challenges and solutions
A Barki, A Bouabdallah, S Gharout, J Traore
IEEE Communications Surveys & Tutorials 18 (2), 1241-1254, 2016
1402016
On some incompatible properties of voting schemes
B Chevallier-Mames, PA Fouque, D Pointcheval, J Stern, J Traoré
Towards Trustworthy Elections: New Directions in Electronic Voting, 191-199, 2010
1162010
Method and system with authentication, revocable anonymity and non-repudiation
S Canard, S Guilloteau, E Malville, J Traore
US Patent 7,840,813, 2010
952010
Group signatures and their relevance to privacy-protecting offline electronic cash systems
J Traoré
Information Security and Privacy: 4th Australasian Conference, ACISP’99 …, 1999
891999
Efficient publicly verifiable secret sharing schemes with fast or delayed recovery
F Boudot, J Traoré
Information and Communication Security: Second International Conference …, 1999
881999
On fair e-cash systems based on group signature schemes
S Canard, J Traoré
Information Security and Privacy: 8th Australasian Conference, ACISP 2003 …, 2003
792003
An online public auction protocol protecting bidder privacy
KQ Nguyen, J Traoré
Australasian Conference on Information Security and Privacy, 427-442, 2000
762000
An efficient fair off-line electronic cash system with extensions to checks and wallets with observers
A de Solages, J Traoré
International Conference on Financial Cryptography, 275-295, 1998
731998
A practical and secure coercion-resistant scheme for remote elections
R Araújo, S Foulle, J Traoré
Dagstuhl Seminar Proceedings, 2008
682008
Divisible e-cash made practical
S Canard, D Pointcheval, O Sanders, J Traoré
IACR International Workshop on Public Key Cryptography, 77-100, 2015
672015
Towards practical and secure coercion-resistant electronic elections
R Araújo, N Ben Rajeb, R Robbana, J Traoré, S Youssfi
Cryptology and Network Security: 9th International Conference, CANS 2010 …, 2010
612010
Improvement of efficiency in (unconditional) anonymous transferable e-cash
S Canard, A Gouget, J Traoré
Financial Cryptography and Data Security: 12th International Conference, FC …, 2008
592008
Achieving optimal anonymity in transferable e-cash with a judge
O Blazy, S Canard, G Fuchsbauer, A Gouget, H Sibert, J Traoré
International Conference on Cryptology in Africa, 206-223, 2011
552011
List signature schemes
S Canard, B Schoenmakers, M Stam, J Traoré
Discrete Applied Mathematics 154 (2), 189-201, 2006
522006
Analysis, Improvement, and Simplification of Prêt à Voter with Paillier Encryption.
Z Xia, SA Schneider, J Heather, J Traoré
EVT'08 Proceedings of the Conference on Electronic Voting Technology, 2008
502008
Trusted execution environments: A look under the hood
G Arfaoui, S Gharout, J Traoré
2014 2nd IEEE international conference on mobile cloud computing, services …, 2014
482014
Remote electronic voting can be efficient, verifiable and coercion-resistant
R Araújo, A Barki, S Brunet, J Traoré
Financial Cryptography and Data Security: FC 2016 International Workshops …, 2016
432016
Improved secure integer comparison via homomorphic encryption
F Bourse, O Sanders, J Traoré
Cryptographers’ Track at the RSA Conference, 391-416, 2020
422020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20