Παρακολούθηση
Aggelos Aggelakakis
Aggelos Aggelakakis
Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) / Hellenic Institute of Transport (HIT)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα certh.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Transport demand evolution in Europe–factors of change, scenarios and challenges
J Bernardino, A Aggelakakis, M Reichenbach, J Vieira, M Boile, J Schippl, ...
European Journal of Futures Research 3, 1-13, 2015
242015
The future of the transport industry
A Aggelakakis, J Bernandino, M Boile, P Christidis, A Condeco, P Krail, ...
Publications Office of the European Union: Luxembourg EUR 27085, 2015
142015
Car dealerships and their role in electric vehicles’ market penetration-A Greek market case study
A Tromaras, A Aggelakakis, D Margaritis
Transportation research procedia 24, 259-266, 2017
132017
Future technologies in the EU transport sector and beyond: an outlook of 2020–2035
A Tromaras, A Aggelakakis, M Hoppe, T Trachsel, E Anoyrkati
Data Analytics: Paving the Way to Sustainable Urban Mobility: Proceedings of …, 2019
82019
Influence of traffic emissions on urban air quality: A case study of a medium sized city
A Aggelakakis, A Anagnostopoulou, A Tromaras, M Boile, N Mantzinou
Conference on Sustainable Urban Mobility, 323-329, 2018
82018
Assessment of bus lane violations in relation to road infrastructure, traffic and land-use features: The case of Thessaloniki, Greece
N Gavanas, A Tsakalidis, A Aggelakakis, M Pitsiava-Latinopoulou
European Transport\Trasporti Europei 55, 1-20, 2013
82013
Development of a system of environmental and energy consumption data for urban road traffic. Pilot application in Thessaloniki, Greece
M Pitsiava-Latinopoulou, G Melios, N Gavanas, A Tsakalidis, ...
Transport Research Arena (TRA) International Conference, 2014
32014
Asset Management: Rules for Enhancing Resilience
A Anagnostopoulou, A Aggelakakis, M Boile, A Hijdra
Conference on Sustainable Urban Mobility, 1611-1623, 2022
2022
Internet Service of Vehicle Fleet Routing with Tabu Search and OSRM
ED Spyrou, A Anagnostopoulou, A Aggelakakis, A Tromaras, M Boile
2020 7th International Conference on Control, Decision and Information …, 2020
2020
Planning the Future: Innovative Technology for City Logistics
A Anagnostopoulou, E Spyrou, A Aggelakakis, M Boile
Conference on Sustainable Urban Mobility, 845-852, 2020
2020
Comprehensive framework on asset management of transportation networks and resilience planning
A Anagnostopoulou, A Aggelakakis, M Boile, A Hijdra, S Werland, ...
2019
DELIVERABLE REPORT
A Anagnostopoulou, SW WI, AH RWS, A Aggelakakis, GG RWS, ...
2017
The future of transport in Europe: Addressing the Challenges
M Boile, A Aggelakakis, A Papanikolaou, A Tromaras
7th International Congress on Transportation Research: From basic research …, 2015
2015
FUture prospects on TRansport evolution and innovation challenges for the competitiveness of Europe
A Aggelakakis, J Bernandino, M Boile, P Christidis, A Condeco, M Krail, ...
CERTH/HIT, 2014
2014
Future transport scenario building and development for long term sustainable decision making
P Anestis, T Alkiviadis, A Aggelos, B Maria
2nd Conference on Sustainable Urban Mobility, 2014
2014
Is the environmental impact a sufficient criterion for sustainable urban transport planning in a period of financial crisis?
A Sdoukopoulos, A Aggelakakis, E Verani, A Tsakalidis, N Gavanas
12th International Conference on “Protection & Restoration of the …, 2014
2014
Assessment of bus lane violations in relation to road infrastructure, traffic and land-use features
N Gavanas, A Tsakalidis, M Pitsiava-Latinopoulou, A Aggelakakis
European Transport-Trasporti Europei, 2013
2013
Spatial impacts from the introduction of a tramway system in the urban environment. The case study of Thessaloniki
N Gavanas, A Aggelakakis, I Papagiannis, I Politis, ...
International Conference on "Changing Cities": Spatial, morphological …, 2013
2013
Investigation of the flow-speed relation in urban networks. Implementation for the categorised road network of Thessaloniki
M Pitsiava-Latinopoulou, N Gavanas, A Tsakalidis, A Aggelakakis, ...
6th Congress on Transportation Research in Greece, 2013
2013
Strategic transportation plan and sustainable urban development. The case study of Evosmos
N Gavanas, A Aggelakakis, G Kalatha, A Giannoulas, ...
1st Conference on Sustainable Urban Mobility, 2012
2012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20