Srikathyayani Srikanteswara
Srikathyayani Srikanteswara
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα intel.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A soft radio architecture for reconfigurable platforms
S Srikanteswara, JH Reed, P Athanas, R Boyle
IEEE Communications Magazine 38 (2), 140-147, 2000
1232000
An overview of configurable computing machines for software radio handsets
S Srikanteswara, RC Palat, JH Reed, P Athanas
IEEE communications magazine 41 (7), 134-141, 2003
992003
Methods and devices for radio communications
S Azizi, B Badic, J Browne, D Cavalcanti, HN Choi, T Clevorn, A Gupta, ...
US Patent App. 16/455,793, 2019
802019
Systems and Techniques for Radio Frequency Environment Awareness and Adaptation
S Srikanteswara, C Maciocco, H Yang, X Guo
US Patent App. 11/618,745, 2007
552007
Spectrum sharing: Licensed shared access (LSA) and spectrum access system (SAS)
MD Mueck, S Srikanteswara, B Badic
Intel White Paper, 1-26, 2015
502015
Minimizing energy consumption using cognitive radio
A He, S Srikanteswara, JH Reed, X Chen, WH Tranter, KK Bae, ...
2008 IEEE International Performance, Computing and Communications Conference …, 2008
492008
Energy demand prediction with federated learning for electric vehicle networks
YM Saputra, DT Hoang, DN Nguyen, E Dutkiewicz, MD Mueck, ...
2019 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-6, 2019
482019
Power consumption minimization for MIMO systems—A cognitive radio approach
A He, S Srikanteswara, KK Bae, TR Newman, JH Reed, WH Tranter, ...
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 29 (2), 469-479, 2011
422011
Characterization of the 2.4 GHz ISM band electromagnetic interference in a hospital environment
S Krishnamoorthy, JH Reed, CR Anderson, PM Robert, S Srikanteswara
Proceedings of the 25th Annual International Conference of the IEEE …, 2003
422003
System power consumption minimization for multichannel communications using cognitive radio
A He, S Srikanteswara, KK Bae, TR Newman, JH Reed, WH Tranter, ...
2009 IEEE International Conference on Microwaves, Communications, Antennas …, 2009
402009
Systems and methods for service set identifier-based location detection
JJ Sydir, AG LaMarca, S Srikanteswara
US Patent 8,886,230, 2014
312014
Method and system for mask pattern correction
TJ Aton, RA Soper
US Patent 6,764,795, 2004
302004
Spectrum access system (SAS) controller, evolved node-b (enb) and method for allocation of shared spectrum
MD Mueck, S Roessel, B Badic, S Srikanteswara, T Haustein, T Wirth, ...
US Patent 9,973,933, 2018
292018
Characterizing decentralized wireless networks with temporal correlation in the low outage regime
K Gulati, RK Ganti, JG Andrews, BL Evans, S Srikanteswara
IEEE transactions on wireless communications 11 (9), 3112-3125, 2012
272012
Method and system for multiband rate scaling
R Stacey, AP Stephens, S Srikanteswara, C Cordeiro
US Patent 8,374,100, 2013
232013
Uplink interference management in shared spectrum networks
MD Mueck, Y He, B Jayawickrama, S Srikanteswara
US Patent App. 14/998,116, 2017
212017
Steering lock device
T Tamukai
US Patent 6,751,991, 2004
21*2004
Reducing interference in a wireless network via antenna selection
GC Li, S Srikanteswara
US Patent 7,689,171, 2010
192010
Intelligent spectrum allocation based on user behavior patterns
S Srikanteswara, C Cordeiro, B Sadeghi, R Arefi, GO Weaver, T Shono
US Patent 8,972,311, 2015
182015
Channel frame error rate for bluetooth in the presence of microwave ovens
S Krishnamoorthy, M Robert, S Srikanteswara, MC Valenti, CR Anderson, ...
Proceedings IEEE 56th Vehicular Technology Conference 2, 927-931, 2002
182002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20