Παρακολούθηση
Yiannis Kapakos
Yiannis Kapakos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hcmr.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Freshwater fishes and lampreys of Greece: An annotated checklist
R Barbieri, S Zogaris, E Kalogianni, MT Stoumboudi, Y Chatzinikolaou, ...
1082015
Developing policy-relevant river fish monitoring in Greece: Insights from a nation-wide survey
AN Economou, S Zogaris, L Vardakas, N Koutsikos, Y Chatzinikolaou, ...
Mediterranean Marine Science 17 (1), 302-322, 2016
252016
Alburnoides economoui, a new species of spirlin from Central Greece and redescription of Alburnoides thessalicus (Actinopterygii: Cyprinidae)
R Barbieri, J Vukić, R Šanda, Y Kapakos, S Zogaris
Biologia 72 (9), 1075-1088, 2017
132017
Acute and sub-chronic toxicity bioassays of olive mill wastewater on the Eastern mosquitofish Gambusia holbrooki
I Leris, E Kalogianni, C Tsangaris, E Smeti, S Laschou, E Anastasopoulou, ...
Ecotoxicology and environmental safety 175, 48-57, 2019
112019
Dramatic decline of two freshwater killifishes, main anthropogenic drivers and appropriate conservation actions
E Kalogianni, Y Kapakos, A Oikonomou, S Giakoumi, B Zimmerman
Journal for Nature Conservation 67, 126191, 2022
62022
REVIVE: A feasibility assessment tool for freshwater fish conservation translocations in Mediterranean rivers
E Kalogianni, N Koutsikos, I Karaouzas, E Smeti, Y Kapakos, S Laschou, ...
Science of the Total Environment 862, 160595, 2023
42023
The fish fauna of the inland waters of Crete Island
R Barbieri, MT Stoumboudi, S Giakoumi, Y Kapakos, N Skoulikidis, ...
15th Panhellenic Ichthyological Congress, Thessaloniki, 10-13, 2013
42013
The larva of Hydropsyche perseus Malicky 2001, endemic to Kerkyra (Corfu) Island, including a key for the known Hydropsyche larvae of the Greek islands.
I Karaouzas, Y Kapakos
Zootaxa 4504 (2), 296-300, 2018
22018
Ontogeny of a threatened freshwater minnow: Implications for conservation
E Karageorgou, Y Kapakos, R Barbieri, L Vardakas, N Karakatsouli, ...
Acta Zoologica, 2024
12024
In search of the unexpected: the first finding of an islandic population of the noble crayfish Astacus astacus in Greece redefines its distribution
I Karaouzas, I Leris, Y Kapakos, N Kalaitzakis, K Fytilis, P Kouraklis, ...
Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems, 1, 2022
12022
Identification of some Cyprinid larvae of the Pinios River (Thessaly, Greece)
R Barbieri, Y Kapakos, E Kalogianni
Proceedings. 11th Panhellenic Symposium of Oceanography & Fisheries.“Aquatic …, 2015
12015
Behavioural interactions between a threatened native killifish and the alien invasive Eastern mosquitofish
Y Kapakos, I Leris, N Karakatsouli, E Kalogianni
Journal of Ethology 42 (2), 97-106, 2024
2024
The first finding of the red swamp crayfish Procambarus clarkii in Greece calls for rapid measures
I Karaouzas, Y Kapakos, K Fytilis, I Leris, N Kalaitzakis, P Kouraklis, ...
Limnology, 1-6, 2024
2024
Embryonic and larval development of a highly threatened killifish: ecological and conservation implications
Y Kapakos, R Barbieri, B Zimmerman, H Miliou, N Karakatsouli, ...
Environmental Biology of Fishes 107 (3), 293-305, 2024
2024
Designing, implementing and monitoring the translocation of a highly threatened freshwater fish
E Kalogianni, I Leris, L Vardakas, Y Kapakos, S Laschou, J Bommerlund, ...
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 34 (1), e4072, 2024
2024
Creating safety stock populations of two of the smallest threatened freshwater fishes of Europe
E Kalogianni, I Leris, Y Kapakos, B Zimmerman
Oryx 57 (2), 147-147, 2023
2023
Contribution to the knowledge of Atyidae and Palaemonidae (Crustacea: Decapoda) of Greece.
Y Kapakos, I Karaouzas
Zootaxa 4543 (1), 145-150, 2019
2019
Status of Marine Mammals’ and Reptiles Strandings in the Greek Coasts between 2014-2015
KE Komnenou Anastasia Kapiris Kostas, Kapakos Yiannis, Christidis Georg ...
13th European Wildlife Disease Association Conference, 128, 2018
2018
Morphometric analysis of freshwater fishes in a trench drainage οf the Mesollonghi lagoon.
K Kapiris, I Kapakos, G Katselis, G Hotos
2016
ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΨΑΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΕ
Α ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20