Παρακολούθηση
Manfred K. Warmuth
Manfred K. Warmuth
visiting Google Brain
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The weighted majority algorithm
N Littlestone, MK Warmuth
Information and computation 108 (2), 212-261, 1994
27281994
Learnability and the Vapnik-Chervonenkis dimension
A Blumer, A Ehrenfeucht, D Haussler, MK Warmuth
Journal of the ACM (JACM) 36 (4), 929-965, 1989
23621989
Occam's razor
A Blumer, A Ehrenfeucht, D Haussler, MK Warmuth
Information processing letters 24 (6), 377-380, 1987
13631987
Exponentiated gradient versus gradient descent for linear predictors
J Kivinen, MK Warmuth
information and computation 132 (1), 1-63, 1997
9571997
How to use expert advice
N Cesa-Bianchi, Y Freund, D Haussler, DP Helmbold, RE Schapire, ...
Journal of the ACM (JACM) 44 (3), 427-485, 1997
9231997
Tracking the best expert
M Herbster, MK Warmuth
Machine learning 32 (2), 151-178, 1998
6911998
On‐line portfolio selection using multiplicative updates
DP Helmbold, RE Schapire, Y Singer, MK Warmuth
Mathematical Finance 8 (4), 325-347, 1998
4101998
Active learning with support vector machines in the drug discovery process
MK Warmuth, J Liao, G Rätsch, M Mathieson, S Putta, C Lemmen
Journal of chemical information and computer sciences 43 (2), 667-673, 2003
3852003
Relative loss bounds for on-line density estimation with the exponential family of distributions
KS Azoury, MK Warmuth
Machine Learning 43 (3), 211-246, 2001
3752001
Sample compression, learnability, and the Vapnik-Chervonenkis dimension
S Floyd, M Warmuth
Machine learning 21 (3), 269-304, 1995
3541995
Using and combining predictors that specialize
Y Freund, RE Schapire, Y Singer, MK Warmuth
Proceedings of the twenty-ninth annual ACM symposium on Theory of computing …, 1997
3271997
Computing on an anonymous ring
H Attiya, M Snir, MK Warmuth
Journal of the ACM (JACM) 35 (4), 845-875, 1988
3111988
Finding a Shortest Solution for the N× N Extension of the 15-PUZZLE Is Intractable.
D Ratner, MK Warmuth
AAAI, 168-172, 1986
3021986
Relating data compression and learnability
N Littlestone, M Warmuth
Technical report, University of California Santa Cruz, 1986
2841986
The CMU SPHINX-4 speech recognition system
P Lamere, P Kwok, E Gouvea, B Raj, R Singh, W Walker, M Warmuth, ...
Ieee intl. conf. on acoustics, speech and signal processing (icassp 2003 …, 2003
2742003
Equivalence of models for polynomial learnability
D Haussler, M Kearns, N Littlestone, MK Warmuth
Information and Computation 95 (2), 129-161, 1991
2681991
Classifying learnable geometric concepts with the Vapnik-Chervonenkis dimension
A Blumer, A Ehrenfeucht, D Haussler, M Warmuth
Proceedings of the eighteenth annual ACM symposium on Theory of computing …, 1986
2451986
On the computational complexity of approximating distributions by probabilistic automata
N Abe, MK Warmuth
Machine learning 9 (2), 205-260, 1992
2421992
Matrix exponentiated gradient updates for on-line learning and Bregman projection
K Tsuda, G Rätsch, MK Warmuth
Journal of Machine Learning Research 6 (Jun), 995-1018, 2005
2332005
Randomized online PCA algorithms with regret bounds that are logarithmic in the dimension
MK Warmuth, D Kuzmin
Journal of Machine Learning Research 9 (Oct), 2287-2320, 2008
230*2008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20