Παρακολούθηση
Rundi Wu
Rundi Wu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα columbia.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Zero-1-to-3: Zero-shot one image to 3d object
R Liu, R Wu, B Van Hoorick, P Tokmakov, S Zakharov, C Vondrick
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2023
2962023
Pq-net: A generative part seq2seq network for 3d shapes
R Wu, Y Zhuang, K Xu, H Zhang, B Chen
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
1372020
Learning character-agnostic motion for motion retargeting in 2D
K Aberman, R Wu, D Lischinski, B Chen, D Cohen-Or
ACM Transactions on Graphics (TOG) 38 (4), 75, 2019
1012019
Deepcad: A deep generative network for computer-aided design models
R Wu, C Xiao, C Zheng
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
892021
Multimodal shape completion via conditional generative adversarial networks
R Wu, X Chen, Y Zhuang, B Chen
Computer Vision–ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23 …, 2020
812020
Listening to Sounds of Silence for Speech Denoising
R Xu, R Wu, Y Ishiwaka, C Vondrick, C Zheng
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 9633--9648, 2020
402020
Learning to generate 3d shapes from a single example
R Wu, C Zheng
ACM Transactions on Graphics 41 (6), 224, pp 1-19, 2022
222022
Implicit neural spatial representations for time-dependent PDEs
H Chen, R Wu, E Grinspun, C Zheng, PY Chen
International Conference on Machine Learning, 5162-5177, 2023
122023
Sin3dm: Learning a diffusion model from a single 3d textured shape
R Wu, R Liu, C Vondrick, C Zheng
arXiv preprint arXiv:2305.15399, 2023
82023
Reconfusion: 3d reconstruction with diffusion priors
R Wu, B Mildenhall, P Henzler, K Park, R Gao, D Watson, PP Srinivasan, ...
arXiv preprint arXiv:2312.02981, 2023
72023
Neural-network-based approach for speech denoising
C Zheng, R Xu, WU Rundi, C Vondrick, Y Ishiwaka
US Patent 11,894,012, 2024
2024
Dynamic Sliding Window for Realtime Denoising Networks
J Xiang, Y Zhu, R Wu, R Xu, Y Ishiwaka, C Zheng
ICASSP 2022-2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12