Παρακολούθηση
Stavros Theodorakis
Stavros Theodorakis
Deeplab
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα deeplab.ai
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Advances in phonetics-based sub-unit modeling for transcription alignment and sign language recognition
V Pitsikalis, S Theodorakis, C Vogler, P Maragos
CVPR 2011 WORKSHOPS, 1-6, 2011
792011
Dynamic–static unsupervised sequentiality, statistical subunits and lexicon for sign language recognition
S Theodorakis, V Pitsikalis, P Maragos
Image and Vision Computing 32 (8), 533-549, 2014
522014
Multimodal gesture recognition via multiple hypotheses rescoring
V Pitsikalis, A Katsamanis, S Theodorakis, P Maragos
Gesture recognition, 467-496, 2017
492017
Product-HMMs for automatic sign language recognition
S Theodorakis, A Katsamanis, P Maragos
2009 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2009
402009
Hand tracking and affine shape-appearance handshape sub-units in continuous sign language recognition
A Roussos, S Theodorakis, V Pitsikalis, P Maragos
Trends and Topics in Computer Vision: ECCV 2010 Workshops, Heraklion, Crete …, 2012
382012
Dynamic affine-invariant shape-appearance handshape features and classification in sign language videos
A Roussos, S Theodorakis, V Pitsikalis, P Maragos
The Journal of Machine Learning Research 14 (1), 1627-1663, 2013
272013
Model-level data-driven sub-units for signs in videos of continuous sign language
S Theodorakis, V Pitsikalis, P Maragos
2010 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2010
232010
Kinect-based multimodal gesture recognition using a two-pass fusion scheme
G Pavlakos, S Theodorakis, V Pitsikalis, A Katsamanis, P Maragos
2014 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 1495-1499, 2014
192014
Data-driven sub-units and modeling structure for continuous sign language recognition with multiple cues
V Pitsikalis, S Theodorakis, P Maragos
LREC Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages …, 2010
152010
Deep density networks and uncertainty in recommender systems
Y Zeldes, S Theodorakis, E Solodnik, A Rotman, G Chamiel, D Friedman
arXiv preprint arXiv:1711.02487, 2017
132017
Multimodal gesture recognition
A Katsamanis, V Pitsikalis, S Theodorakis, P Maragos
The Handbook of Multimodal-Multisensor Interfaces: Foundations, User …, 2017
112017
Affine-invariant modeling of shape-appearance images applied on sign language handshape classification
A Roussos, S Theodorakis, V Pitsikalis, P Maragos
2010 IEEE International Conference on Image Processing, 1417-1420, 2010
112010
Recognitionwith raw canonical phonetic movement and handshape subunits on videos of continuous sign language
S Theodorakis, V Pitsikalis, I Rodomagoulakis, P Maragos
2012 19th IEEE International Conference on Image Processing, 1413-1416, 2012
102012
Recognitionwith raw canonical phonetic movement and handshape subunits on videos of continuous sign language
S Theodorakis, V Pitsikalis, I Rodomagoulakis, P Maragos
2012 19th IEEE International Conference on Image Processing, 1413-1416, 2012
102012
Experiments on global and local active appearance models for analysis of sign language facial expressions
I Rodomagoulakis, S Theodorakis, V Pitsikalis, P Maragos
9th International Gesture Workshop on Gestures in Embodied Communication and …, 2011
82011
DENVIS: scalable and high-throughput virtual screening using graph neural networks with atomic and surface protein pocket features
A Krasoulis, N Antonopoulos, V Pitsikalis, S Theodorakis
Journal of Chemical Information and Modeling 62 (19), 4642-4659, 2022
32022
Advances in dynamic-static integration of movement and handshape cues for sign language recognition
S Theodorakis, V Pitsikalis, P Maragos
Proceedings of the International Gesture Workshop, 2011
32011
Dynamic Affine-Invariant Shape-Appearance Handshape Features and Classification in Sign Language Videos
A Roussos, S Theodorakis, V Pitsikalis, P Maragos
Gesture Recognition, 231-271, 2017
12017
On shape recognition and language
P Maragos, V Pitsikalis, A Katsamanis, G Pavlakos, S Theodorakis
Perspectives in Shape Analysis, 321-344, 2016
12016
A GSL continuous phrase corpus: Design and acquisition
AL Dimou, V Pitsikalis, T Goulas, S Theodorakis, P Karioris, M Pissaris, ...
sign-lang@ LREC 2012, 23-26, 2012
12012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20