Παρακολούθηση
Hai Liu
Hai Liu
Associate Professor, Department of Computing, The Hang Seng University of Hong Kong
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hsu.edu.hk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Integration of RFID and wireless sensor networks
H Liu, M Bolic, A Nayak, I Stojmenovi
August, 2008
328*2008
Jump-stay based channel-hopping algorithm with guaranteed rendezvous for cognitive radio networks
Z Lin, H Liu, X Chu, YW Leung
2011 Proceedings IEEE INFOCOM, 2444-2452, 2011
2492011
Jump-Stay Rendezvous Algorithm for Cognitive Radio Networks
H Liu, Z Lin, X Chu, YW Leung
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2012
1892012
Energy efficient broadcast routing in static ad hoc wireless networks
D Li, X Jia, H Liu
IEEE Transactions on Mobile Computing 3 (2), 144-151, 2004
1792004
Maximal lifetime scheduling in sensor surveillance networks
H Liu, P Wan, CW Yi, X Jia, SAM Makki, N Pissinou
Proceedings IEEE 24th Annual Joint Conference of the IEEE Computer and …, 2005
1642005
Enhanced jump-stay rendezvous algorithm for cognitive radio networks
Z Lin, H Liu, X Chu, YW Leung
IEEE Communications Letters 17 (9), 1742-1745, 2013
1432013
Fault-Tolerant Algorithms/Protocols in Wireless Sensor Networks
H Liu, A Nayak, I Stojmenović
Guide to Wireless Sensor Networks, 261-291, 2009
1422009
A distributed and efficient flooding scheme using 1-hop information in mobile ad hoc networks
H Liu, X Jia, PJ Wan, X Liu, FF Yao
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 18 (5), 658-671, 2007
1222007
Ring-Walk Based Channel-Hopping Algorithms with Guaranteed Rendezvous for Cognitive Radio Networks
H Liu, Z Lin, X Chu, YW Leung
Proceedings of the 2010 IEEE/ACM Int'l Conference on Green Computing and …, 2010
1122010
Maximizing lifetime of sensor surveillance systems
H Liu, X Jia, PJ Wan, CW Yi, SK Makki, N Pissinou
IEEE/ACM Transactions On Networking 15 (2), 334-345, 2007
1062007
Fault-tolerant relay node placement in wireless sensor networks
H Liu, PJ Wan, X Jia
International Computing and Combinatorics Conference, 230-239, 2005
832005
Maximal lifetime scheduling for sensor surveillance systems with k sensors to one target
H Liu, P Wan, X Jia
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 17 (12), 1526-1536, 2006
802006
Taxonomy and challenges of rendezvous algorithms in cognitive radio networks
H Liu, Z Lin, X Chu, YW Leung
2012 International conference on computing, networking and communications …, 2012
752012
Simple movement control algorithm for bi-connectivity in robotic sensor networks
H Liu, X Chu, YW Leung, R Du
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 28 (7), 994-1005, 2010
702010
Efficient flooding scheme based on 1-hop information in mobile ad hoc networks
H Liu, P Wan, X Jia, X Liu, F Yao
Proceedings IEEE INFOCOM 2006. 25TH IEEE International Conference on …, 2006
692006
Localized movement control for fault tolerance of mobile robot networks
S Das, H Liu, A Kamath, A Nayak, I Stojmenović
Wireless Sensor and Actor Networks, 1-12, 2007
662007
On geocasting over urban bus-based networks by mining trajectories
F Zhang, B Jin, Z Wang, H Liu, J Hu, L Zhang
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 17 (6), 1734-1747, 2016
612016
On optimal placement of relay nodes for reliable connectivity in wireless sensor networks
H Liu, P Wan, X Jia
Journal of Combinatorial Optimization 11 (2), 249-260, 2006
592006
Multiple radios for fast rendezvous in cognitive radio networks
L Yu, H Liu, YW Leung, X Chu, Z Lin
IEEE Transactions on Mobile Computing 14 (9), 1917-1931, 2014
582014
Energy efficient real-time task scheduling on CPU-GPU hybrid clusters
X Mei, X Chu, H Liu, YW Leung, Z Li
IEEE INFOCOM 2017-IEEE Conference on Computer Communications, 1-9, 2017
572017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20