Παρακολούθηση
James Bailey
James Bailey
Professor, School of Computing and Information Systems, University of Melbourne
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimelb.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Information theoretic measures for clusterings comparison: Variants, properties, normalization and correction for chance
NX Vinh, J Epps, J Bailey
The Journal of Machine Learning Research 11, 2837-2854, 2010
2844*2010
Characterizing adversarial subspaces using local intrinsic dimensionality
X Ma, B Li, Y Wang, SM Erfani, S Wijewickrema, G Schoenebeck, D Song, ...
arXiv preprint arXiv:1801.02613, 2018
6322018
Symmetric cross entropy for robust learning with noisy labels
Y Wang, X Ma, Z Chen, Y Luo, J Yi, J Bailey
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 322-330, 2019
5742019
Improving adversarial robustness requires revisiting misclassified examples
Y Wang, D Zou, J Yi, J Bailey, X Ma, Q Gu
International Conference on Learning Representations, 2020
4442020
Dimensionality-driven learning with noisy labels
X Ma, Y Wang, ME Houle, S Zhou, S Erfani, S Xia, S Wijewickrema, ...
International Conference on Machine Learning, 3355-3364, 2018
3472018
Reflection backdoor: A natural backdoor attack on deep neural networks
Y Liu, X Ma, J Bailey, F Lu
Computer Vision–ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23 …, 2020
2932020
On the convergence and robustness of adversarial training
Y Wang, X Ma, J Bailey, J Yi, B Zhou, Q Gu
arXiv preprint arXiv:2112.08304, 2021
2822021
Understanding adversarial attacks on deep learning based medical image analysis systems
X Ma, Y Niu, L Gu, Y Wang, Y Zhao, J Bailey, F Lu
Pattern Recognition 110, 107332, 2021
2742021
Iterative learning with open-set noisy labels
Y Wang, W Liu, X Ma, J Bailey, H Zha, L Song, ST Xia
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
2612018
Discovery of minimal unsatisfiable subsets of constraints using hitting set dualization
J Bailey, P Stuckey
Practical Aspects of Declarative Languages, 174-186, 2005
2432005
Normalized loss functions for deep learning with noisy labels
X Ma, H Huang, Y Wang, S Romano, S Erfani, J Bailey
International conference on machine learning, 6543-6553, 2020
2362020
Mining minimal distinguishing subsequence patterns with gap constraints
X Ji, J Bailey, G Dong
Knowledge and Information Systems 11 (3), 259-286, 2007
2272007
Identifying at-risk students in massive open online courses
J He, J Bailey, B Rubinstein, R Zhang
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 29 (1), 2015
2232015
An event-condition-action language for XML
J Bailey, A Poulovassilis, PT Wood
Proceedings of the 11th international conference on World Wide Web, 486-495, 2002
2122002
Computer-aided Diagnosis of Melanoma Using Border and Wavelet-based Texture Analysis
R Garnavi, M Aldeen, J Bailey
IEEE, 2012
2102012
Skip connections matter: On the transferability of adversarial examples generated with resnets
D Wu, Y Wang, ST Xia, J Bailey, X Ma
arXiv preprint arXiv:2002.05990, 2020
2092020
Clean-label backdoor attacks on video recognition models
S Zhao, X Ma, X Zheng, J Bailey, J Chen, YG Jiang
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
1712020
Contrast Data Mining: Concepts, Algorithms, and Applications
G Dong, J Bailey, J Li
Chapman & Hall, 2012
1702012
Coala: A novel approach for the extraction of an alternate clustering of high quality and high dissimilarity
E Bae, J Bailey
Sixth International Conference on Data Mining (ICDM'06), 53-62, 2006
1682006
Web and semantic web query languages: A survey
J Bailey, F Bry, T Furche, S Schaffert
Reasoning Web, 95-95, 2005
1682005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20