Παρακολούθηση
Theofanis Karambas
Theofanis Karambas
Aristotle University of Thessaloniki, Professor of Coastal Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα civil.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A breaking wave propagation model based on the Boussinesq equations
TV Karambas, C Koutitas
Coastal Engineering 18 (1-2), 1-19, 1992
1871992
Nourishment design and evaluation: applicability of model concepts
M Capobianco, H Hanson, M Larson, H Steetzel, MJF Stive, Y Chatelus, ...
Coastal Engineering 47 (2), 113-135, 2002
972002
Floating breakwater response to waves action using a Boussinesq model coupled with a 2DV elliptic solver
EV Koutandos, TV Karambas, CG Koutitas
Journal of waterway, port, coastal, and ocean engineering 130 (5), 243-255, 2004
832004
Morphology and sedimentology of a microtidal beach with beachrocks: Vatera, Lesbos, NE Mediterranean
MI Vousdoukas, AF Velegrakis, TV Karambas
Continental Shelf Research 29 (16), 1937-1947, 2009
612009
Field observations of waves generated by passing ships: A note
AF Velegrakis, MI Vousdoukas, AM Vagenas, T Karambas, K Dimou, ...
Coastal Engineering 54 (4), 369-375, 2007
452007
Intercomparison of wave-driven current models
P Péchon, F Rivero, H Johnson, T Chesher, B O'Connor, JM Tanguy, ...
Coastal Engineering 31 (1-4), 199-215, 1997
441997
Prediction of sediment transport in the swash-zone by using a nonlinear wave model
TV Karambas
Continental Shelf Research 26 (5), 599-609, 2006
432006
Simulation of tsunami generation, propagation and coastal inundation in the Eastern Mediterranean
AG Samaras, TV Karambas, R Archetti
Ocean Science 11 (4), 643-655, 2015
382015
Boussinesq modeling of wave interaction with porous submerged breakwaters
I AVGERIS, TV KARAMBAS, P PRINOS
Coastal Engineering 2004: (In 4 Volumes), 604-616, 2005
332005
Shoreline variability of an urban beach fronted by a beachrock reef from video imagery
AF Velegrakis, V Trygonis, AE Chatzipavlis, T Karambas, MI Vousdoukas, ...
Natural Hazards 83, 201-222, 2016
262016
Irregular wave transformation in the nearshore zone: experimental investigations and comparison with a higher order Boussinesq model
CD Memos, TV Karambas, I Avgeris
Ocean engineering 32 (11-12), 1465-1485, 2005
252005
Integrated modelling of sea-state forecasts for safe navigation and operational management in ports: Application in the Mediterranean Sea
C Makris, Y Androulidakis, T Karambas, A Papadimitriou, A Metallinos, ...
Applied Mathematical Modelling 89, 1206-1234, 2021
242021
Soft shore protection methods: The use of advanced numerical models in the evaluation of beach nourishment
TV Karambas, AG Samaras
Ocean engineering 92, 129-136, 2014
242014
Modeling of nonlinear wave attenuation due to vegetation
T Karambas, T Koftis, P Prinos
Journal of Coastal Research 32 (1), 142-152, 2016
202016
Representation of partial wave reflection and transmission for rubble mound coastal structures
TV Karambas, BC Bowers
WIT Transactions on Ecology and the Environment 18, 1970
201970
Interaction of floating breakwaters with waves in shallow waters
EE Kriezi, TV Karambas, P Prinos, C Koutitas
PROCEEDINGS OF THE CONGRESS-INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HYDRAULIC RESEARCH …, 2001
192001
A numerical solution of Boussinesq equations in the inshore zone
T Karambas, Y Krestenitis, C Koutitas
Hydrosoft 3 (1), 34-37, 1990
191990
Reflection and transmission for submerged and rubble-mound breakwater
EE Kriezi, TV Karambas, P Prinos, A Tilegrafos, X Gironella, C Mosso
Proceedings of the International Conference on Coastal Structures, 689-696, 1999
161999
HiReSS: Storm surge simulation model for the operational forecasting of sea level elevation and currents in marine areas with harbor works
C Makris, Y Androulidakis, V Baltikas, Y Kontos, T Karambas, ...
Proceedings 1st DDMPCO, Athens, Greece, 2019
152019
Morphodynamics of beachrock infected beaches: Vatera beach, Northeastern Mediterranean
M Vousdoukas, AF Velegrakis, T Karambas, G Valais, S Zarkogiannis
Coastal Dynamics 2005: State of the Practice, 1-14, 2005
152005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20