Παρακολούθηση
Bourlinos Thanos
Bourlinos Thanos
Professor, University of Ioannina, Physics Department
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoi.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Functionalization of graphene: covalent and non-covalent approaches, derivatives and applications
V Georgakilas, M Otyepka, AB Bourlinos, V Chandra, N Kim, KC Kemp, ...
Chemical Reviews 112, 6156-6214, 2012
44022012
Noncovalent functionalization of graphene and graphene oxide for energy materials, biosensing, catalytic, and biomedical applications
V Georgakilas, JN Tiwari, KC Kemp, JA Perman, AB Bourlinos, KS Kim, ...
Chemical Reviews 116, 5464-5519, 2016
22682016
Graphite oxide: chemical reduction to graphite and surface modification with primary aliphatic amines and amino acids
AB Bourlinos, D Gournis, D Petridis, T Szabó, A Szeri, I Dékány
Langmuir 19, 6050-6055, 2003
15232003
Surface functionalized carbogenic quantum dots
AB Bourlinos, A Stassinopoulos, D Anglos, R Zboril, M Karakassides, ...
Small 4, 455-458, 2008
10212008
Liquid‐phase exfoliation of graphite towards solubilized graphenes
AB Bourlinos, V Georgakilas, R Zboril, TA Steriotis, AK Stubos
Small 5, 1841-1845, 2009
6792009
Photoluminescent carbogenic dots
AB Bourlinos, A Stassinopoulos, D Anglos, R Zboril, V Georgakilas, ...
Chemistry of Materials 20, 4539-4541, 2008
6692008
Low-temperature water-gas shift reaction over Au/CeO2 catalysts
D Andreeva, V Idakiev, T Tabakova, L Ilieva, P Falaras, A Bourlinos, ...
Catalysis Today 72, 51-57, 2002
5552002
Graphene fluoride: a stable stoichiometric graphene derivative and its chemical conversion to graphene
R Zbořil, F Karlický, AB Bourlinos, TA Steriotis, AK Stubos, V Georgakilas, ...
Small 6, 2885-2891, 2010
4832010
Aqueous-phase exfoliation of graphite in the presence of polyvinylpyrrolidone for the production of water-soluble graphenes
AB Bourlinos, V Georgakilas, R Zboril, TA Steriotis, AK Stubos, C Trapalis
Solid State Communications 149, 2172-2176, 2009
3452009
Surface‐functionalized nanoparticles with liquid‐like behavior
AB Bourlinos, R Herrera, N Chalkias, DD Jiang, Q Zhang, LA Archer, ...
Advanced Materials 17, 234-237, 2005
3222005
Green and simple route toward boron doped carbon dots with significantly enhanced non-linear optical properties
AB Bourlinos, G Trivizas, MA Karakassides, M Baikousi, A Kouloumpis, ...
Carbon 83, 173-179, 2015
3212015
Organic functionalisation of graphenes
V Georgakilas, AB Bourlinos, R Zboril, TA Steriotis, P Dallas, AK Stubos, ...
Chemical Communications 46, 1766-1768, 2010
3202010
Toxicity of carbon dots-effect of surface functionalization on the cell viability, reactive oxygen species generation and cell cycle
M Havrdova, K Hola, J Skopalik, K Tomankova, M Petr, K Cepe, ...
Carbon 99, 238-248, 2016
3132016
Multipurpose organically modified carbon nanotubes: from functionalization to nanotube composites
V Georgakilas, A Bourlinos, D Gournis, T Tsoufis, C Trapalis, ...
Journal of the American Chemical Society 130, 8733-8740, 2008
2732008
Photoluminescence effects of graphitic core size and surface functional groups in carbon dots: COO− induced red-shift emission
K Hola, AB Bourlinos, O Kozak, K Berka, KM Siskova, M Havrdova, ...
Carbon 70, 279-286, 2014
2682014
A liquid derivative of 12-tungstophosphoric acid with unusually high conductivity
AB Bourlinos, K Raman, R Herrera, Q Zhang, LA Archer, EP Giannelis
Journal of the American Chemical Society 126, 15358-15359, 2004
2382004
Gd(III)-doped carbon dots as a dual fluorescent-MRI probe
AB Bourlinos, A Bakandritsos, A Kouloumpis, D Gournis, M Krysmann, ...
Journal of Materials Chemistry 22, 23327-23330, 2012
2312012
Luminescent surface quaternized carbon dots
AB Bourlinos, R Zbořil, J Petr, A Bakandritsos, M Krysmann, EP Giannelis
Chemistry of Materials 24, 6-8, 2011
2122011
Functionalized nanostructures with liquid‐like behavior: expanding the gallery of available nanostructures
AB Bourlinos, S Ray Chowdhury, R Herrera, DD Jiang, Q Zhang, ...
Advanced Functional Materials 15, 1285-1290, 2005
1992005
Cyanographene and graphene acid: emerging derivatives enabling high-yield and selective functionalization of graphene
A Bakandritsos, M Pykal, P Błoński, P Jakubec, DD Chronopoulos, ...
ACS Nano 11, 2982-2991, 2017
1672017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20