Παρακολούθηση
Pavlos Stephanou
Pavlos Stephanou
Assistant Professor, Cyprus University of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cut.ac.cy
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Melt structure and dynamics of unentangled polyethylene rings: Rouse theory, atomistic molecular dynamics simulation, and comparison with the linear analogues
G Tsolou, N Stratikis, C Baig, PS Stephanou, VG Mavrantzas
Macromolecules 43 (24), 10692-10713, 2010
1302010
Quantifying chain reptation in entangled polymer melts: Topological and dynamical mapping of atomistic simulation results onto the tube model
PS Stephanou, C Baig, G Tsolou, VG Mavrantzas, M Kröger
The Journal of chemical physics 132 (12), 124904, 2010
1142010
Projection of atomistic simulation data for the dynamics of entangled polymers onto the tube theory: Calculation of the segment survival probability function and comparison …
PS Stephanou, C Baig, VG Mavrantzas
Soft Matter 7 (2), 380-395, 2011
442011
A generalized differential constitutive equation for polymer melts based on principles of nonequilibrium thermodynamics
PS Stephanou, C Baig, VG Mavrantzas
Journal of Rheology 53 (2), 309-337, 2009
442009
Understanding Dynamics in Binary Mixtures of Entangled cis-1,4-Polybutadiene Melts at the Level of Primitive Path Segments by Mapping Atomistic Simulation …
C Baig, PS Stephanou, G Tsolou, VG Mavrantzas, M Kroger
Macromolecules 43 (19), 8239-8250, 2010
342010
Communication: Appearance of undershoots in start-up shear: Experimental findings captured by tumbling-snake dynamics
PS Stephanou, T Schweizer, M Kröger
The Journal of Chemical Physics 146 (16), 161101, 2017
282017
Toward an improved description of constraint release and contour length fluctuations in tube models for entangled polymer melts guided by atomistic simulations
PS Stephanou, C Baig, VG Mavrantzas
Macromolecular theory and simulations 20 (8), 752-768, 2011
272011
Continuum model for the phase behavior, microstructure, and rheology of unentangled polymer nanocomposite melts
PS Stephanou, VG Mavrantzas, GC Georgiou
Macromolecules 47 (13), 4493-4513, 2014
242014
A constitutive rheological model for agglomerating blood derived from nonequilibrium thermodynamics
IC Tsimouri, PS Stephanou, VG Mavrantzas
Physics of Fluids 30 (3), 030710, 2018
232018
Effects of tube persistence length on dynamics of mildly entangled polymers
J Qin, ST Milner, PS Stephanou, VG Mavrantzas
Journal of Rheology 56 (4), 707-723, 2012
232012
A mean-field anisotropic diffusion model for unentangled polymeric liquids and semi-dilute solutions: Model development and comparison with experimental and simulation data
JM Kim, PS Stephanou, BJ Edwards, B Khomami
Journal of non-newtonian fluid mechanics 166 (11), 593-606, 2011
222011
Flow-induced orientation and stretching of entangled polymers in the framework of nonequilibrium thermodynamics
PS Stephanou, IC Tsimouri, VG Mavrantzas
Macromolecules 49 (8), 3161-3173, 2016
212016
How the flow affects the phase behaviour and microstructure of polymer nanocomposites
PS Stephanou
The Journal of chemical physics 142 (6), 064901, 2015
202015
The rheology of drilling fluids from a non-equilibrium thermodynamics perspective
PS Stephanou
Journal of Petroleum Science and Engineering 165, 1010-1020, 2018
182018
Accurate prediction of the linear viscoelastic properties of highly entangled mono and bidisperse polymer melts
PS Stephanou, VG Mavrantzas
The Journal of Chemical Physics 140 (21), 214903, 2014
162014
Quantitative predictions of the linear viscoelastic properties of entangled polyethylene and polybutadiene melts via modified versions of modern tube models on the basis of …
PS Stephanou, VG Mavrantzas
Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics 200, 111-130, 2013
162013
Solution of the complete Curtiss-Bird model for polymeric liquids subjected to simple shear flow
PS Stephanou, M Kröger
The Journal of Chemical Physics 144, 124905, 2016
142016
A nonequilibrium thermodynamics perspective of thixotropy
PS Stephanou, GG Georgiou
The Journal of Chemical Physics 149 (24), 244902, 2018
132018
Two-species models for the rheology of associative polymer solutions: Derivation from nonequilibrium thermodynamics
PS Stephanou, IC Tsimouri, VG Mavrantzas
Journal of Rheology 64 (4), 1003-1016, 2020
102020
Non-constant link tension coefficient in the tumbling-snake model subjected to simple shear
PS Stephanou, M Kröger
The Journal of Chemical Physics 147 (17), 174903, 2017
82017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20