Παρακολούθηση
Meinard Müller
Meinard Müller
International Audio Laboratories Erlangen, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα audiolabs-erlangen.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dynamic time warping
M Müller
Information Retrieval for Music and Motion, 69-84, 2007
20042007
Information retrieval for music and motion
M Müller
Springer, 2007
17142007
Fundamentals of Music Processing: Audio, Analysis, Algorithms, Applications
M Müller
Analysis, Algorithms, Applications, 487, 2015
7052015
Efficient Content-Based Retrieval of Motion Capture Data
M Müller, T Röder, M Clausen
ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH) 24 (3), 677-685, 2005
6252005
Documentation: Mocap Database HDM05
M Müller, T Röder, M Clausen, B Eberhardt, B Krüger, A Weber
Technical Report, No. CG-2007-2, 2007
6142007
Motion templates for automatic classification and retrieval of motion capture data
M Müller, T Röder
Proceedings of the 2006 ACM SIGGRAPH/Eurographics symposium on Computer …, 2006
4792006
A data-driven approach for real-time full body pose reconstruction from a depth camera
A Baak, M Müller, G Bharaj, HP Seidel, C Theobalt
Consumer Depth Cameras for Computer Vision: Research Topics and Applications …, 2013
3972013
State of the Art Report: Audio-Based Music Structure Analysis.
J Paulus, M Müller, A Klapuri
Proceedings of the International Conference on Music Information Retrieval …, 2010
3742010
Signal processing for music analysis
M Müller, DPW Ellis, A Klapuri, G Richard
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 5 (6), 1088 - 1110, 2011
3612011
Audio matching via chroma-based statistical features
M Müller, F Kurth, M Clausen
Proceedings of the International Conference on Music Information Retrieval …, 2005
3412005
Chroma Toolbox: MATLAB implementations for extracting variants of chroma-based audio features
M Müller, S Ewert
Proceedings of the International Conference on Music Information Retrieval …, 2011
309*2011
Motion reconstruction using sparse accelerometer data
J Tautges, A Zinke, B Krüger, J Baumann, A Weber, T Helten, M Müller, ...
ACM Transactions on Graphics (ToG) 30 (3), 1-12, 2011
2472011
High resolution audio synchronization using chroma onset features
S Ewert, M Muller, P Grosche
2009 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2009
2202009
Towards timbre-invariant audio features for harmony-based music
M Muller, S Ewert
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 18 (3), 649-662, 2010
1742010
An efficient multiscale approach to audio synchronization.
M Müller, H Mattes, F Kurth
ISMIR 546, 192-197, 2006
1712006
Multisensor-fusion for 3d full-body human motion capture
G Pons-Moll, A Baak, T Helten, M Müller, HP Seidel, B Rosenhahn
2010 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern …, 2010
1682010
Efficient index-based audio matching
F Kurth, M Muller
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 16 (2), 382-395, 2008
1662008
Efficient and robust annotation of motion capture data
M Müller, A Baak, HP Seidel
Proceedings of the 2009 ACM SIGGRAPH/Eurographics Symposium on Computer …, 2009
1422009
Score-Informed Source Separation for Musical Audio Recordings: An overview
MP Sebastian Ewert, Bryan Pardo, Meinard Müller
Signal Processing Magazine, IEEE 31 (3), 116 - 124, 2014
138*2014
Cyclic tempogram—a mid-level tempo representation for music signals
P Grosche, M Müller, F Kurth
Acoustics Speech and Signal Processing (ICASSP), 2010 IEEE International …, 2010
1322010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20