Παρακολούθηση
Jordi Rosell
Jordi Rosell
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα urv.cat
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The first hominin of Europe
E Carbonell, JM Bermudez de Castro, JM Parés, A Pérez-González, ...
Nature 452 (7186), 465-469, 2008
6882008
A rock engraving made by Neanderthals in Gibraltar
J Rodríguez-Vidal, F d’Errico, FG Pacheco, R Blasco, J Rosell, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 111 (37), 13301-13306, 2014
2832014
One million years of cultural evolution in a stable environment at Atapuerca (Burgos, Spain)
J Rodríguez, F Burjachs, G Cuenca-Bescós, N García, J Van der Made, ...
Quaternary Science Reviews 30 (11-12), 1396-1412, 2011
2662011
Human cannibalism in the Early Pleistocene of Europe (Gran Dolina, Sierra de Atapuerca, Burgos, Spain)
Y Ferna, JC Dı, I Ca, J Rosell
Journal of human evolution 37 (3-4), 591-622, 1999
2661999
Birds of a feather: Neanderthal exploitation of raptors and corvids
C Finlayson, K Brown, R Blasco, J Rosell, JJ Negro, GR Bortolotti, ...
Public Library of Science 7 (9), e45927, 2012
2612012
An early Pleistocene hominin mandible from Atapuerca-TD6, Spain
E Carbonell, JMB De Castro, JL Arsuaga, E Allué, M Bastir, A Benito, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 102 (16), 5674-5678, 2005
1962005
An early Pleistocene hominin mandible from Atapuerca-TD6, Spain
E Carbonell, JMB De Castro, JL Arsuaga, E Allué, M Bastir, A Benito, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 102 (16), 5674-5678, 2005
1962005
Zooarchaeology and taphonomy of Aurora Stratum (Gran Dolina, Sierra de Atapuerca, Spain)
JC Dı, Y Ferna, J Rosell, I Ca
Journal of Human Evolution 37 (3-4), 623-652, 1999
1611999
Environmental availability, behavioural diversity and diet: a zooarchaeological approach from the TD10-1 sublevel of Gran Dolina (Sierra de Atapuerca, Burgos, Spain) and …
R Blasco, J Rosell, JF Peris, JL Arsuaga, JMB de Castro, E Carbonell
Quaternary Science Reviews 70, 124-144, 2013
1462013
Entrepreneurial human capital accumulation and the growth of rural businesses: a four-country survey in mountainous and lagging areas of the European union
D Skuras, N Meccheri, MB Moreira, J Rosell, S Stathopoulou
Journal of Rural Studies 21 (1), 67-79, 2005
1452005
Stratigraphy and facies characteristics of the Eocene Hecho Group turbidite systems, south-central Pyrenees
E Mutti, E Remacha, M Sgavetti, J Rosell, R Valloni, M Zamorano
Excursion Guidebook of the 6th European Regional Meeting, International …, 1985
1431985
Short human occupations in the Middle Palaeolithic level i of the Abric Romaní rock-shelter (Capellades, Barcelona, Spain)
J Vallverdú, E Allué, JL Bischoff, I Cáceres, E Carbonell, A Cebrià, ...
Journal of Human Evolution 48 (2), 157-174, 2005
1282005
Cultural cannibalism as a paleoeconomic system in the European Lower Pleistocene: The case of level TD6 of Gran Dolina (Sierra de Atapuerca, Burgos, Spain)
E Carbonell, I Cáceres, M Lozano, P Saladié, J Rosell, C Lorenzo, ...
Current Anthropology 51 (4), 539-549, 2010
1152010
Carcass transport decisions in Homo antecessor subsistence strategies
P Saladié, R Huguet, C Díez, A Rodríguez-Hidalgo, I Cáceres, J Vallverdú, ...
Journal of Human Evolution 61 (4), 425-446, 2011
1132011
A new early Pleistocene hominin mandible from Atapuerca-TD6, Spain
JMB de Castro, A Perez-Gonzalez, M Martinón-Torres, A Gómez-Robles, ...
Journal of Human Evolution 55 (4), 729-735, 2008
1132008
Neandertal behavior at the middle Palaeolithic site of Abric Romani, Capellades, Spain
M Vaquero, J Vallverdú, J Rosell, I Pastó, E Allué
Journal of Field Archaeology 28 (1-2), 93-114, 2001
1082001
Using bones to shape stones: MIS 9 bone retouchers at both edges of the Mediterranean Sea
R Blasco, J Rosell, F Cuartero, J Fernandez Peris, A Gopher, R Barkai
PLoS One 8 (10), e76780, 2013
1072013
Sleeping activity area within the site structure of archaic human groups: Evidence from Abric Romaní level N combustion activity areas
J Vallverdú, M Vaquero, I Cáceres, E Allué, J Rosell, P Saladié, G Chacón, ...
Current Anthropology 51 (1), 137-145, 2010
1072010
A new element of trampling: an experimental application on the Level XII faunal record of Bolomor Cave (Valencia, Spain)
R Blasco, J Rosell, JF Peris, I Cáceres, JM Vergès
Journal of Archaeological Science 35 (6), 1605-1618, 2008
1012008
Fire for a reason: Barbecue at middle Pleistocene Qesem cave, Israel
R Barkai, J Rosell, R Blasco, A Gopher
Current Anthropology 58 (S16), S314-S328, 2017
862017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20