Παρακολούθηση
Ine Dorresteijn
Ine Dorresteijn
Associate Professor, Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uu.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reframing the food–biodiversity challenge
J Fischer, DJ Abson, A Bergsten, NF Collier, I Dorresteijn, J Hanspach, ...
Trends in Ecology & Evolution 32 (5), 335-345, 2017
1882017
Wood-pastures in a traditional rural region of Eastern Europe: Characteristics, management and status
T Hartel, I Dorresteijn, C Klein, O Máthé, CI Moga, K Öllerer, M Roellig, ...
Biological Conservation 166, 267-275, 2013
1742013
Incorporating anthropogenic effects into trophic ecology: predator–prey interactions in a human-dominated landscape
I Dorresteijn, J Schultner, DG Nimmo, J Fischer, J Hanspach, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 282 (1814), 20151602, 2015
1722015
A holistic approach to studying social-ecological systems and its application to southern Transylvania
J Hanspach, T Hartel, AI Milcu, F Mikulcak, I Dorresteijn, J Loos, ...
Ecology and Society 19 (4), 2014
1522014
Human-carnivore relations: a systematic review
J Lozano, A Olszańska, Z Morales-Reyes, AA Castro, AF Malo, M Moleón, ...
Biological Conservation 237, 480-492, 2019
1372019
Livelihood strategies, capital assets, and food security in rural Southwest Ethiopia
AO Manlosa, J Hanspach, J Schultner, I Dorresteijn, J Fischer
Food security 11, 167-181, 2019
1012019
Human-carnivore coexistence in a traditional rural landscape
I Dorresteijn, J Hanspach, A Kecskés, H Latková, Z Mezey, S Sugár, ...
Landscape ecology 29, 1145-1155, 2014
932014
Low-intensity agricultural landscapes in Transylvania support high butterfly diversity: implications for conservation
J Loos, I Dorresteijn, J Hanspach, P Fust, L Rakosy, J Fischer
PloS one 9 (7), e103256, 2014
922014
Identifying governance gaps among interlinked sustainability challenges
A Bergsten, TS Jiren, J Leventon, I Dorresteijn, J Schultner, J Fischer
Environmental Science & Policy 91, 27-38, 2019
802019
Disaggregating ecosystem services and disservices in the cultural landscapes of southwestern Ethiopia: a study of rural perceptions
I Dorresteijn, J Schultner, NF Collier, K Hylander, F Senbeta, J Fischer
Landscape ecology 32, 2151-2165, 2017
662017
Does location really matter? An inter-colony comparison of seabirds breeding at varying distances from productive oceanographic features in the Bering Sea
A Harding, R Paredes, R Suryan, D Roby, D Irons, R Orben, H Renner, ...
Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 94, 178-191, 2013
652013
The conservation value of traditional rural landscapes: the case of woodpeckers in Transylvania, Romania
I Dorresteijn, T Hartel, J Hanspach, H von Wehrden, J Fischer
PloS one 8 (6), e65236, 2013
632013
Social factors mediating human–carnivore coexistence: Understanding thematic strands influencing coexistence in Central Romania
I Dorresteijn, AI Milcu, J Leventon, J Hanspach, J Fischer
Ambio 45, 490-500, 2016
592016
Leverage points for improving gender equality and human well-being in a smallholder farming context
AO Manlosa, J Schultner, I Dorresteijn, J Fischer
Sustainability Science 14, 529-541, 2019
552019
The governance of land use strategies: Institutional and social dimensions of land sparing and land sharing
TS Jiren, I Dorresteijn, J Schultner, J Fischer
Conservation Letters 11 (3), e12429, 2018
532018
Socioecological drivers facilitating biodiversity conservation in traditional farming landscapes
I Dorresteijn, J Loos, J Hanspach, J Fischer
Ecosystem Health and Sustainability 1 (9), 1-9, 2015
512015
Plant diversity in a changing agricultural landscape mosaic in Southern Transylvania (Romania)
J Loos, PD Turtureanu, H von Wehrden, J Hanspach, I Dorresteijn, ...
Agriculture, Ecosystems & Environment 199, 350-357, 2015
512015
Climate affects food availability to planktivorous least auklets Aethia pusilla through physical processes in the southeastern Bering Sea
I Dorresteijn, AS Kitaysky, C Barger, ZM Benowitz-Fredericks, GV Byrd, ...
Marine Ecology Progress Series 454, 207-220, 2012
502012
Integrating food security and biodiversity governance: A multi-level social network analysis in Ethiopia
TS Jiren, A Bergsten, I Dorresteijn, NF Collier, J Leventon, J Fischer
Land Use Policy 78, 420-429, 2018
482018
From trade‐offs to synergies in food security and biodiversity conservation
J Hanspach, DJ Abson, N French Collier, I Dorresteijn, J Schultner, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 15 (9), 489-494, 2017
472017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20