Παρακολούθηση
Ernst Göbel
Ernst Göbel
emeritus president of PTB
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ptb.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Linewidth dependence of radiative exciton lifetimes in quantum wells
J Feldmann, G Peter, EO Göbel, P Dawson, K Moore, C Foxon, RJ Elliott
Physical review letters 59 (20), 2337, 1987
13161987
Femtosecond energy relaxation in π-conjugated polymers
R Kersting, U Lemmer, RF Mahrt, K Leo, H Kurz, H Bässler, EO Göbel
Physical review letters 70 (24), 3820, 1993
5331993
Ultrafast field-induced dissociation of excitons in conjugated polymers
R Kersting, U Lemmer, M Deussen, HJ Bakker, RF Mahrt, H Kurz, ...
Physical review letters 73 (10), 1440, 1994
4511994
Alloy broadening in photoluminescence spectra of
EF Schubert, EO Göbel, Y Horikoshi, K Ploog, HJ Queisser
Physical Review B 30 (2), 813, 1984
4511984
Coherent oscillations of a wave packet in a semiconductor double-quantum-well structure
K Leo, J Shah, EO Göbel, TC Damen, S Schmitt-Rink, W Schäfer, ...
Physical review letters 66 (2), 201, 1991
4201991
Effects of coherent polarization interactions on time-resolved degenerate four-wave mixing
K Leo, M Wegener, J Shah, DS Chemla, EO Göbel, TC Damen, ...
Physical review letters 65 (11), 1340, 1990
3421990
Fast pulsing and chaotic itinerancy with a drift in the coherence collapse of semiconductor lasers
I Fischer, GHM Van Tartwijk, AM Levine, W Elsässer, E Göbel, D Lenstra
Physical review letters 76 (2), 220, 1996
3201996
Intensity instabilities of semiconductor lasers under current modulation, external light injection, and delayed feedback
J Sacher, D Baums, P Panknin, W Elsässer, EO Göbel
Physical Review A 45 (3), 1893, 1992
2951992
Recombination enhancement due to carrier localization in quantum well structures
EO Göbel, H Jung, J Kuhl, K Ploog
Physical review letters 51 (17), 1588, 1983
2751983
Quantum beats of excitons in quantum wells
EO Göbel, K Leo, TC Damen, J Shah, S Schmitt-Rink, W Schäfer, ...
Physical review letters 64 (15), 1801, 1990
2711990
Lifetime enhancement of two-dimensional excitons by the quantum-confined Stark effect
HJ Polland, L Schultheis, J Kuhl, EO Göbel, CW Tu
Physical review letters 55 (23), 2610, 1985
2501985
Quantum beats versus polarization interference: An experimental distinction
M Koch, J Feldmann, G Von Plessen, EO Göbel, P Thomas, K Köhler
Physical review letters 69 (25), 3631, 1992
2381992
Intermittency in the coherence collapse of a semiconductor laser with external feedback
J Sacher, W Elsässer, EO Göbel
Physical review letters 63 (20), 2224, 1989
2071989
Rabi flopping in semiconductors
ST Cundiff, A Knorr, J Feldmann, SW Koch, EO Göbel, H Nickel
Physical review letters 73 (8), 1178, 1994
2021994
Quantum beats of light hole and heavy hole excitons in quantum wells
K Leo, TC Damen, J Shah, EO Göbel, K Köhler
Applied physics letters 57 (1), 19-21, 1990
1901990
Localized exciton magnetic polarons in Te
G Mackh, W Ossau, DR Yakovlev, A Waag, G Landwehr, R Hellmann, ...
Physical Review B 49 (15), 10248, 1994
1881994
Fluorescence from X traps in single crystals
W Guss, J Feldmann, EO Göbel, C Taliani, H Mohn, W Müller, P Häussler, ...
Physical review letters 72 (16), 2644, 1994
1831994
High-dimensional chaotic dynamics of an external cavity semiconductor laser
I Fischer, O Hess, W Elsäβer, E Göbel
Physical review letters 73 (16), 2188, 1994
1641994
Experimental study of the Γ-X electron transfer in type-II (Al,Ga)As/AlAs superlattices and multiple-quantum-well structures
J Feldmann, J Nunnenkamp, G Peter, E Göbel, J Kuhl, K Ploog, ...
Physical Review B 42 (9), 5809, 1990
1631990
Complex spatio-temporal dynamics in the near-field of a broad-area semiconductor laser
I Fischer, O Hess, W Elsäßer, E Göbel
Europhysics Letters 35 (8), 579, 1996
1601996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20