Παρακολούθηση
Raghu Ramakrishnan
Raghu Ramakrishnan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microsoft.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
BIRCH: an efficient data clustering method for very large databases
T Zhang, R Ramakrishnan, M Livny
ACM sigmod record 25 (2), 103-114, 1996
76911996
Benchmarking cloud serving systems with YCSB
BF Cooper, A Silberstein, E Tam, R Ramakrishnan, R Sears
Proceedings of the 1st ACM symposium on Cloud computing, 143-154, 2010
46662010
Database management systems
R Ramakrishnan, J Gehrke
McGraw-Hill, Inc., 2002
40652002
When is “nearest neighbor” meaningful?
K Beyer, J Goldstein, R Ramakrishnan, U Shaft
Database Theory—ICDT’99: 7th International Conference Jerusalem, Israel …, 1999
38291999
Crowdsourcing systems on the world-wide web
A Doan, R Ramakrishnan, AY Halevy
Communications of the ACM 54 (4), 86-96, 2011
20712011
Incognito: Efficient full-domain k-anonymity
K LeFevre, DJ DeWitt, R Ramakrishnan
Proceedings of the 2005 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2005
17462005
Mondrian multidimensional k-anonymity
K LeFevre, DJ DeWitt, R Ramakrishnan
22nd International conference on data engineering (ICDE'06), 25-25, 2006
16932006
PNUTS: Yahoo!'s hosted data serving platform
BF Cooper, R Ramakrishnan, U Srivastava, A Silberstein, P Bohannon, ...
Proceedings of the VLDB Endowment 1 (2), 1277-1288, 2008
15052008
Big data and its technical challenges
HV Jagadish, J Gehrke, A Labrinidis, Y Papakonstantinou, JM Patel, ...
Communications of the ACM 57 (7), 86-94, 2014
14732014
Scaling mining algorithms to large databases
P Bradley, J Gehrke, R Ramakrishnan, R Srikant
Communications of the ACM 45 (8), 38-43, 2002
13282002
BIRCH: A new data clustering algorithm and its applications
T Zhang, R Ramakrishnan, M Livny
Data mining and knowledge discovery 1, 141-182, 1997
12061997
An amateur's introduction to recursive query processing strategies
F Bancilhon, R Ramakrishnan
Proceedings of the 1986 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 1986
11781986
On the computation of multidimensional aggregates
S Agarwal, R Agrawal, PM Deshpande, A Gupta, JF Naughton, ...
VLDB 96, 506-521, 1996
10001996
On the power of magic
C Beeri, R Ramakrishnan
Proceedings of the sixth ACM SIGACT-SIGMOD-SIGART symposium on Principles of …, 1987
9691987
Bottom-up computation of sparse and iceberg cube
K Beyer, R Ramakrishnan
Proceedings of the 1999 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 1999
8001999
CACTUS—clustering categorical data using summaries
V Ganti, J Gehrke, R Ramakrishnan
Proceedings of the fifth ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 1999
7381999
RainForest—a framework for fast decision tree construction of large datasets
J Gehrke, R Ramakrishnan, V Ganti
Data Mining and Knowledge Discovery 4, 127-162, 2000
6192000
Challenges and opportunities with Big Data 2011-1
D Agrawal, P Bernstein, E Bertino, S Davidson, U Dayal, M Franklin, ...
524*2011
A survey of deductive database systems
R Ramakrishnan, JD Ullman
The journal of logic programming 23 (2), 125-149, 1995
4751995
BOAT—optimistic decision tree construction
J Gehrke, V Ganti, R Ramakrishnan, WY Loh
Proceedings of the 1999 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 1999
4691999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20