Παρακολούθηση
Gianni Pasolini
Gianni Pasolini
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unibo.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Bluetooth and IEEE 802.11 b coexistence: analytical performance evaluation in fading channels
A Conti, D Dardari, G Pasolini, O Andrisano
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 21 (2), 259-269, 2003
1302003
Smart city pilot projects using LoRa and IEEE802. 15.4 technologies
G Pasolini, C Buratti, L Feltrin, F Zabini, C De Castro, R Verdone, ...
Sensors 18 (4), 1118, 2018
1152018
IEEE 802.11 p for cellular offloading in vehicular sensor networks
A Bazzi, BM Masini, A Zanella, G Pasolini
Computer Communications 60, 97-108, 2015
662015
SHINE: Simulation platform for heterogeneous interworking networks
A Bazzi, G Pasolini, C Gambetti
2006 IEEE International Conference on Communications 12, 5534-5539, 2006
472006
The need of multidisciplinary approaches and engineering tools for the development and implementation of the smart city paradigm
O Andrisano, I Bartolini, P Bellavista, A Boeri, L Bononi, A Borghetti, ...
Proceedings of the IEEE 106 (4), 738-760, 2018
452018
Multiradio resource management: Parallel transmission for higher throughput?
A Bazzi, G Pasolini, O Andrisano
EURASIP journal on advances in signal processing 2008, 1-9, 2008
372008
Vehicle-to-vehicle and vehicle-to-roadside multi-hop communications for vehicular sensor networks: Simulations and field trial
A Bazzi, BM Masini, A Zanella, G Pasolini
2013 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC), 515-520, 2013
362013
Analytical investigation on the coexistence of Bluetooth piconets
G Pasolini
IEEE Communications Letters 8 (3), 144-146, 2004
342004
Measurement based call admission control strategies in infrastructured IEEE 802.11 WLANs
A Bazzi, M Diolaiti, G Pasolini
2005 IEEE 16th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio …, 2005
292005
A distributed algorithm for virtual traffic lights with IEEE 802.11 p
A Bazzi, A Zanella, BM Masini, G Pasolini
2014 european conference on networks and communications (eucnc), 1-5, 2014
282014
Design, deployment and evolution of heterogeneous smart public lighting systems
G Pasolini, P Toppan, F Zabini, C De Castro, O Andrisano
Applied Sciences 9 (16), 3281, 2019
272019
On the impact of routing strategies on the interference of ad hoc wireless networks
A Zanella, A Bazzi, G Pasolini, BM Masini
IEEE Transactions on Communications 61 (10), 4322-4333, 2013
272013
Defective sensor identification for WSNs involving generic local outlier detection tests
W Li, F Bassi, D Dardari, M Kieffer, G Pasolini
IEEE transactions on Signal and Information Processing over Networks 2 (1 …, 2016
262016
V2V and V2R for cellular resources saving in vehicular applications
A Bazzi, BM Masini, G Pasolini
2012 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 3199-3203, 2012
242012
Bluetooth for ITS?
G Pasolini, R Verdone
The 5th International Symposium on Wireless personal multimedia …, 2002
192002
Gap fillers for railway tunnels: Technologies and performance
A Bazzi, A Giorgetti, G Pasolini, V Schena
Proc. EMC Europe Workshop, 147-150, 2005
182005
UMTS and WLAN integration: architectural solution and performance
O Andrisano, A Bazzi, M Diolaiti, C Gambetti, G Pasolini
2005 IEEE 16th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio …, 2005
182005
WLAN call admission control strategies for voice traffic over integrated 3G/WLAN networks.
A Bazzi, M Diolaiti, C Gambetti, G Pasolini
CCNC, 1234-1238, 2006
172006
Smart city pilot project using LoRa
G Pasolini, C Buratti, L Feltrin, F Zabini, R Verdone, O Andrisano, ...
European Wireless 2018; 24th European Wireless Conference, 1-6, 2018
162018
Design criteria for FIR-based echo cancellers
F Zabini, G Pasolini, O Andrisano
IEEE Transactions on Broadcasting 62 (3), 562-578, 2016
162016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20