Παρακολούθηση
Xiaozhou Li
Xiaozhou Li
Postdoctoral Researcher, Tampere University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tuni.fi - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mobile App Evolution Analysis based on User Reviews
X Li, Z Zhang, K Stefanidis
The 17th International Conference on Intelligent Software Methodologies …, 2018
122018
Sentiment-aware Analysis of Mobile Apps User Reviews Regarding Particular Updates
X Li, Z Zhang, K Stefanidis
The Thirteenth International Conference on Software Engineering Advances …, 2018
112018
A Sentiment-Statistical Approach for Identifying Problematic Mobile App Updates Based on User Reviews
X Li, B Zhang, Z Zhang, K Stefanidis
Information 11 (3), 152, 2020
92020
A preliminary network analysis on steam game tags: another way of understanding game genres
X Li, B Zhang
Proceedings of the 23rd International Conference on Academic Mindtrek, 65-73, 2020
72020
Ratings vs. Reviews in Recommender Systems: A Case study on the Amazon Movies Dataset
M Stratigi, X Li, K Stefanidis, Z Zhang
23rd European Conference on Advances in Databases and Information Systems …, 2019
72019
A User-App Interaction Reference Model for Mobility Requirements Analysis
X Li, Z Zhang
ICSEA 2015: The Tenth International Conference on Software Engineering Advances, 2015
62015
Models for mobile application maintenance based on update history
X Li, Z Zhang, J Nummenmaa
2014 9th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to …, 2014
62014
A data-driven approach for video game playability analysis based on players’ reviews
X Li, Z Zhang, K Stefanidis
Information 12 (3), 129, 2021
52021
A statistical analysis of Steam user profiles towards personalized gamification
X Li, C Lu, J Peltonen, Z Zhang
Proceedings of the 3nd International GamiFIN Conference (GamiFIN2019), 217-228, 2019
52019
Research on Software Project Developer Behaviors with K-means Clustering Analysis
X Li
Joint Proceedings of the Summer School on Software Maintenance and Evolution …, 2019
52019
Exploring factors and metrics to select open source software components for integration: An empirical study
X Li, S Moreschini, Z Zhang, D Taibi
Journal of Systems and Software 188, 111255, 2022
3*2022
Motivation-oriented scenario-based gamification design method using the user requirements notation modeling
X Li
University of Tampere, 2017
32017
OSS PESTO: An Open Source Software Project Evaluation and Selection TOol
X Li, S Moreschini
17th IFIP International Conference on Open Source Systems 2021 (OSS 2021), 42-55, 2021
22021
A method to support gamification design practice with motivation analysis and goal modeling
X Li
Proceedings of the 2nd International GamiFIN Conference (GamiFIN2018), 151-158, 2018
22018
Mobility Requirements Engineering Tool (MoRE)
X Li, B Upreti, Z Zhang
2016 IEEE 24th International Requirements Engineering Conference (RE), 409-410, 2016
22016
Research on agile process models in mobile application maintenance
X Li
University of Tampere, 2013
22013
What makes a trophy hunter? An empirical analysis of Reddit discussions
C Lu, J Peltonen, T Nummenmaa, X Li, Z Zhang
Proceedings of the 4th International GamiFIN Conference (GamiFIN2020), 146-156, 2020
12020
Scenario-Driven Continuous Mobility Requirements Analysis in Mobile App Maintenance
X Li, Z Zhang, T Poranen
4th Workshop on Continuous Requirements Engineering. CRE Workshop, 2018
12018
OSSARA: Abandonment Risk Assessment for Embedded Open Source Components
X Li, S Moreschini, F Pecorelli, D Taibi
IEEE Software, 2022
2022
Data-Driven Analysis towards Monitoring Software Evolution by Continuously Understanding Changes in Users’ Needs
X Li
Tampere University, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20