Παρακολούθηση
Anna Waldman-Brown
Anna Waldman-Brown
MIT Industrial Performance Center
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα alum.mit.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tackling climate change with machine learning
D Rolnick, PL Donti, LH Kaack, K Kochanski, A Lacoste, K Sankaran, ...
ACM Computing Surveys (CSUR) 55 (2), 1-96, 2022
637*2022
Innovation and stagnation among Ghana’s technical artisans
A Waldman-Brown, GY Obeng, Y Adu-Gyamfi
International Association for Management of Technology (IAMOT) Conference on …, 2013
122013
Redeployment or robocalypse? Workers and automation in Ohio manufacturing SMEs
A Waldman-Brown
Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 13 (1), 99-115, 2020
112020
Fabbing for Africa’s informal sector
A Waldman-Brown, GY Obeng, Y Adu-Gyamfi, S Langevin, A Adam
9th International Fab Lab Conference (FAB9), 2014
112014
Democratising technology: the confluence of makers and grassroot innovators
A Waldman-Brown, J Wanyiri, SO ADEBOLA, T Chege, M Muthui
Third International Conference on Creativity and Innovations at/for/from …, 2016
92016
Training and inspiring educators in digital fabrication: A professional development framework
S Lassiter, C McEnnis, J Morrison, H King, B Skarzynski, ...
9th International Fab Lab Conference (FAB9), 2013
82013
Manufacturing in America: A View from the Field
S Berger, L Sanneman, D Traficonte, A Waldman-Brown, L Wolters, ...
MIT Work of the Future Research Brief.(Boston MA: MIT Work of the Future …, 2020
62020
Exploring the maker-industrial revolution: will the future of production be local?
A Waldman-Brown
BRIE Working Paper, 2016
6*2016
The Fab Lab Life Cycle
P Van der Hijden, B Juarez, E Bassi, K Hernamdt, M Menichinelli, ...
10th International Fab Lab Conference (Fab10), 2014
32014
A digital ecosystem as an institutional field: curated peer production as a response to institutional voids revealed by COVID‐19
S Sarkar, A Waldman‐Brown, S Clegg
R&D Management, 2022
22022
Economic inclusivity through networked SME production: A case study in Kenya
A Waldman-Brown
Massachusetts Institute of Technology, 2018
22018
Technology Adoption of Collaborative Robots for Welding in Small And Medium-sized Enterprises: A Case Study Analysis
S Schumacher, R Hall, A Waldman-Brown, L Sanneman
Proceedings of the Conference on Production Systems and Logistics: CPSL 2022 …, 2022
12022
SOKO Jewelry, Fast Fashion, and Building a Virtual Factory
A Waldman-Brown, GC Flatter
MIT Management Sloan School, 2018
12018
Strengthening Manufacturing Innovation Ecosystems Before, During, and After COVID: Lessons from Massachusetts
E Reynolds, D Traficonte, A Waldman-Brown
2021
Workplace-Robot Interaction: A Skills Perspective
A Waldman-Brown, K Bradford
Robotics: Science and Systems, 2021
2021
What Makes the Jobs of Tomorrow? The “What” and “Why” of Labor Outcomes from Technological Change
JE Myers, S Steffen, A Waldman-Brown
Academy of Management Proceedings 2021 (1), 14108, 2021
2021
Engaging with Grassroots Artisans
A Waldman-Brown
Makers, Crafters, Educators, 193-196, 2018
2018
Scaling Sanergy: Growing a Promising Sanitation Startup
A Waldman-Brown, GC Flatter
MIT Management Sloan School, 2018
2018
MAX: Kickstarting Last-Mile Logistics in Lagos
A Waldman-Brown, GC Flatter
MIT Management Sloan School, 2017
2017
Meso: A Structure for Networked Governance
L Wahedi, A Waldman-Brown, S Aldukheil
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20