Παρακολούθηση
ad reniers
ad reniers
Professor Free-Surface Waves
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tudelft.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modelling storm impacts on beaches, dunes and barrier islands
D Roelvink, A Reniers, AP Van Dongeren, JVT De Vries, R McCall, ...
Coastal engineering 56 (11-12), 1133-1152, 2009
13602009
Morphodynamic modeling of an embayed beach under wave group forcing
AJHM Reniers, JA Roelvink, EB Thornton
Journal of Geophysical Research: Oceans 109 (C1), 2004
4172004
Rip current review
JH MacMahan, EB Thornton, AJHM Reniers
Coastal engineering 53 (2-3), 191-208, 2006
3692006
Two-dimensional time dependent hurricane overwash and erosion modeling at Santa Rosa Island
RT McCall, JSMVT De Vries, NG Plant, AR Van Dongeren, JA Roelvink, ...
Coastal Engineering 57 (7), 668-683, 2010
3532010
Rip currents
RA Dalrymple, JH MacMahan, AJHM Reniers, V Nelko
Annual Review of Fluid Mechanics 43, 551-581, 2011
2252011
Submesoscale dispersion in the vicinity of the Deepwater Horizon spill
AC Poje, TM Özgökmen, BL Lipphardt, BK Haus, EH Ryan, AC Haza, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 111 (35), 12693-12698, 2014
2142014
Modeling cross‐shore sandbar behavior on the timescale of weeks
BG Ruessink, Y Kuriyama, A Reniers, JA Roelvink, DJR Walstra
Journal of Geophysical Research: Earth Surface 112 (F3), 2007
2122007
XBeach model description and manual
D Roelvink, A Reniers, A Van Dongeren, J Van Thiel de Vries, J Lescinski, ...
Unesco-IHE Institute for Water Education, Deltares and Delft University of …, 2010
2062010
A laboratory study of longshore currents over barred and non-barred beaches
A Reniers, JA Battjes
Coastal Engineering 30 (1-2), 1-21, 1997
1961997
RIPEX: Observations of a rip current system
JH MacMahan, EB Thornton, TP Stanton, AJHM Reniers
Marine Geology 218 (1-4), 113-134, 2005
1822005
Mean Lagrangian flow behavior on an open coast rip-channeled beach: A new perspective
J MacMahan, J Brown, J Brown, E Thornton, A Reniers, T Stanton, ...
Marine Geology 268 (1-4), 1-15, 2010
1802010
Shoaling and shoreline dissipation of low‐frequency waves
A Van Dongeren, J Battjes, T Janssen, J Van Noorloos, K Steenhauer, ...
Journal of Geophysical Research: Oceans 112 (C2), 2007
1712007
Vertical flow structure during Sandy Duck: observations and modeling
A Reniers, EB Thornton, TP Stanton, JA Roelvink
Coastal Engineering 51 (3), 237-260, 2004
1492004
Numerical modeling of infragravity wave response during DELILAH
A Van Dongeren, A Reniers, J Battjes, I Svendsen
Journal of Geophysical Research: Oceans 108 (C9), 2003
1332003
Analysis of dune erosion processes in large-scale flume experiments
JSMT de Vries, MRA Van Gent, DJR Walstra, A Reniers
Coastal Engineering 55 (12), 1028-1040, 2008
1262008
Surf zone surface retention on a rip‐channeled beach
AJHM Reniers, JH MacMahan, EB Thornton, TP Stanton, M Henriquez, ...
Journal of Geophysical Research: Oceans 114 (C10), 2009
1132009
Measuring currents, ice drift, and waves from space: the Sea surface KInematics Multiscale monitoring (SKIM) concept
F Ardhuin, Y Aksenov, A Benetazzo, L Bertino, P Brandt, E Caubet, ...
Ocean Science 14 (3), 337-354, 2018
1112018
On bar growth and decay during interannual net offshore migration
DJR Walstra, A Reniers, R Ranasinghe, JA Roelvink, BG Ruessink
Coastal Engineering 60, 190-200, 2012
1112012
Infragravity rip current pulsations
JH MacMahan, AJHM Reniers, EB Thornton, TP Stanton
Journal of geophysical research: oceans 109 (C1), 2004
1042004
Surf zone eddies coupled with rip current morphology
JH MacMahan, AJHM Reniers, EB Thornton, TP Stanton
Journal of geophysical research: oceans 109 (C7), 2004
1012004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20