Παρακολούθηση
Jeremi Gancet
Jeremi Gancet
Space Applications Services NV
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα spaceapplications.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Design and Control of the MINDWALKER Exoskeleton
S Wang, L Wang, C Meijneke, E van Asseldonk, T Hoellinger, G Cheron, ...
Neural Systems and Rehabilitation Engineering, IEEE Transactions on 23 (2 …, 2015
3062015
EMG patterns during assisted walking in the exoskeleton
F Sylos-Labini, V La Scaleia, A d'Avella, I Pisotta, F Tamburella, ...
Frontiers in human neuroscience 8, 2014
1202014
Multiple eyes in the skies: architecture and perception issues in the COMETS unmanned air vehicles project
A Ollero, S Lacroix, L Merino, J Gancet, J Wiklund, V Remuß, IV Perez, ...
Robotics & Automation Magazine, IEEE 12 (2), 46-57, 2005
1072005
Analysis and design of human-robot swarm interaction in firefighting
AM Naghsh, J Gancet, A Tanoto, C Roast
Robot and Human Interactive Communication, 2008. RO-MAN 2008. The 17th IEEE …, 2008
992008
Task planning and control for a multi-UAV system: architecture and algorithms
J Gancet, G Hattenberger, R Alami, S Lacroix
Intelligent Robots and Systems, 2005.(IROS 2005). 2005 IEEE/RSJ …, 2005
932005
MINDWALKER: going one step further with assistive lower limbs exoskeleton for SCI condition subjects
J Gancet, M Ilzkovitz, E Motard, Y Nevatia, P Letier, D De Weerdt, ...
Biomedical Robotics and Biomechatronics (BioRob), 2012 4th IEEE RAS & EMBS …, 2012
652012
The icarus project-command, control and intelligence (c2i)
S Govindaraj, K Chintamani, J Gancet, P Letier, B van Lierde, Y Nevatia, ...
Safety, Security, and Rescue Robotics (SSRR), 2013 IEEE International …, 2013
332013
User interfaces for human robot interactions with a swarm of robots in support to firefighters
J Gancet, E Motard, A Naghsh, C Roast, MM Arancon, L Marques
Robotics and Automation (ICRA), 2010 IEEE International Conference on, 2846-2851, 2010
332010
MINDWALKER: A brain controlled lower limbs exoskeleton for rehabilitation. Potential applications to space
J Gancet, M Ilzkovitz, G Cheron, Y Ivanenko, H van der Kooij, ...
11th Symposium on advanced space technologies in robotics and automation, 12-14, 2011
322011
View-finder: robotics assistance to fire-fighting services and crisis management
Y Baudoin, D Doroftei, G De Cubber, SA Berrabah, C Pinzon, F Warlet, ...
Safety, Security & Rescue Robotics (SSRR), 2009 IEEE International Workshop …, 2009
322009
PADI-Simul: an agent-based geosimulation software supporting the design of geographic spaces
B Moulin, W Chaker, J Gancet
Computers, Environment and Urban Systems 28 (4), 387-420, 2004
322004
Pg2p: A perception-guided path planning approach for long range autonomous navigation in unknown natural environments
J Gancet, S Lacroix
Intelligent Robots and Systems, 2003.(IROS 2003). Proceedings. 2003 IEEE/RSJ …, 2003
322003
COMETS: A multiple heterogeneous UAV system
A Ollero, G Hommel, J Gancet, LG Gutierrez, DX Viegas, PE Forssén, ...
Proceedings of the 2004 IEEE International Workshop on Safety, Security and …, 2004
312004
Embedding heterogeneous levels of decisional autonomy in multi-robot systems
J Gancet, S Lacroix
Distributed Autonomous Robotic Systems 6, 263-272, 2007
282007
Decision making in multi-UAVs systems: Architecture and Algorithms
S Lacroix, R Alami, T Lemaire, G Hattenberger, J Gancet
Multiple heterogeneous unmanned aerial vehicles, 15-48, 2007
222007
Guardians: a swarm of autonomous robots for emergencies
J Penders, E Cervera, U Witkowski, L Marques, J Gancet, P Bureau, ...
Proceedings of the 20th International Joint Conference on Artificial …, 2007
182007
Mobile ad-hoc communication in highly dynamic environment optimized with respect to robustness, size and power efficiency
U Witkowski, M El-Habbal, S Herbrechtsmeier, J Penders, L Alboul, ...
Proceedings of the International Workshop on Robotics for risky …, 2009
142009
Self-optimizing human-robot systems for search and rescue in disaster scenarios
U Witkowski, S Herbrechtsmeier, A Tanoto, E Habbal, MA Mostafa, ...
Proceedings of the 7th International Heinz Nixdorf Symposium, 2008
142008
Pragmatism and spatial layout design
SL Epstein, B Moulin, W Chaker, J Glasgow, J Gancet
Spatial Information Theory, 189-205, 2001
122001
Safe long-range travel for planetary rovers through forward sensing
Y Nevatia, F Bulens, J Gancet, Y Gao, S Al-Mili, RU Sonsalla, ...
Proceedings of the 12th Symposium on Advanced Space Technologies in Robotics …, 2013
112013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20