Παρακολούθηση
Konstantinos Amplianitis
Konstantinos Amplianitis
Volograms
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα volograms.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Alphagan: Generative adversarial networks for natural image matting
S Lutz, K Amplianitis, A Smolic
arXiv preprint arXiv:1807.10088, 2018
1132018
Affordable content creation for free-viewpoint video and VR/AR applications
R Pagés, K Amplianitis, D Monaghan, J Ondřej, A Smolić
Journal of Visual Communication and Image Representation 53, 192-201, 2018
412018
Virtual play in free-viewpoint video: Reinterpreting samuel beckett for virtual reality
N O’Dwyer, N Johnson, E Bates, R Pagés, J Ondřej, K Amplianitis, ...
2017 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR …, 2017
152017
Beckett in VR: Exploring narrative using free viewpoint video
N O'Dwyer, N Johnson, R Pagés, J Ondřej, K Amplianitis, E Bates, ...
ACM SIGGRAPH 2018 Posters, 1-2, 2018
72018
Calibration of a multiple stereo and RGB-D camera system for 3D human tracking
K Amplianitis, M Adduci, R Reulke
ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and …, 2014
62014
Jonathan Swift: augmented reality application for Trinity library’s long room
N O’Dwyer, J Ondřej, K Amplianitis, A Smolić
International Conference on Interactive Digital Storytelling, 348-351, 2018
52018
Samuel Beckett in Virtual Reality: Exploring narrative using free viewpoint video
NO Dwyer, N Johnson, E Bates, R Pagés, K Amplianitis, D Monaghan, ...
Leonardo Journal (ISAST), 10, 2018
52018
Method and apparatus for generating a three-dimensional model
A Smolic, R Pages, J Ondrej, K Amplianitis, D Monaghan
US Patent 11,348,267, 2022
22022
Volograms & V-SENSE Volumetric Video Dataset
R Pagés, K Amplianitis, J Ondrej, E Zerman, A Smolic
ISO/IEC JTC1/SC29/WG07 MPEG2021/m56767, 2021
22021
Human Recognition in RGBD combining Object Detectors and Conditional Random Fields
K Amplianitis, R Hänsch, R Reulke
International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP), 2016
12016
Towards a 3D Pipeline for Monitoring and Tracking People in an Indoor Scenario using Multiple RGBD Sensors.
K Amplianitis, M Adduci, R Reulke
International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP …, 2015
12015
A Quality Evaluation of Single and Multiple Camera Calibration Approaches for an Indoor Multi Camera Tracking System.
M Adduci, K Amplianitis, R Reulke
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial …, 2014
12014
Forge: A volumetric video processing platform for everyone
R Pagés, J Ondřej, K Amplianitis, NM de Palma, A Smolic
NEM Summit, 2020
2020
Inspiring Computer Vision System Solutions
J Zilly, A Boyarski, M Carvalho, AA Abarghouei, K Amplianitis, A Krasnov, ...
arXiv preprint arXiv:1707.07210, 2017
2017
Leave a Trace - A People Tracking System Meets Anomaly Detection
D Rueß, K Amplianitis, N Deckers, M Adduci, K Manthey, R Reulke
The International Journal of Multimedia & Its Applications (IJMA) 9, 13, 2017
2017
3D Object Detection and Tracking in an Indoor Environment
K Amplianitis, M Adduci, R Reulke
Anwendungsbezogener Workshop zur Erfassung, Modellierung, Verarbeitung und …, 2014
2014
3D Personenerkennung und Verfolgung mit Stereo-und RGB-D Kameras
M Adduci, K Amplianitis, S Bodas, M Misgaiski-Haß, R Reulke
2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17