Παρακολούθηση
Achilleas Kontogeorgos
Achilleas Kontogeorgos
International Hellenic University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ihu.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Marketing aspects of quality assurance systems: The organic food sector case
K Achilleas, S Anastasios
British Food Journal, 2008
962008
HACCP implementation in northern Greece: Food companies' perception of costs and benefits
A Semos, A Kontogeorgos
British Food Journal, 2007
812007
Geographical origin authentication of agri-food products: A review
K Katerinopoulou, A Kontogeorgos, CE Salmas, A Patakas, A Ladavos
Foods 9 (4), 489, 2020
572020
“New farmers” a crucial parameter for the greek primary sector: assessments and perceptions
A Kontogeorgos, A Michailidis, F Chatzitheodoridis, E Loizou
Procedia economics and finance 14, 333-341, 2014
472014
Potential effects of diurnally alternating temperatures and solarization on purple nutsedge (Cyperus rotundus) tuber sprouting
IS Travlos, G Economou, VE Kotoulas, PJ Kanatas, AN Kontogeorgos, ...
Journal of arid environments 73 (1), 22-25, 2009
442009
AN ASSESSMENT OF NEW FARMERS’PERCEPTIONS ABOUT AGRICULTURAL COOPERATIVES
A Kontogeorgos, P Sergaki, F Chatzitheodoridis
Journal of Developmental Entrepreneurship 22 (01), 1750003, 2017
292017
Organizational models for agricultural cooperatives: empirical evidence for their performance
A Kontogeorgos, P Sergaki, A Kosma, V Semou
Journal of the Knowledge Economy 9 (4), 1123-1137, 2018
272018
Economic crisis and firms’ performance: empirical evidence for the greek cheese industry
A Kontogeorgos, K Pendaraki, F Chatzitheodoridis
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de …, 2017
272017
Adaptation strategies for the Greek agricultural cooperatives during the economic crisis
A Kontogeorgos, F Chatzitheodoridis, E Loizou
Agricultural Economics 62 (1), 26-34, 2016
262016
Brands, quality badges and agricultural cooperatives: how can they co‐exist?
A Kontogeorgos
The TQM Journal, 2012
262012
Women's Cooperatives in less favored and mountainous areas under economic instability
F Chatzitheodoridis, A Kontogeorgos, P Liltsi, I Apostolidou, A Michailidis, ...
Agricultural Economics Review 17 (875-2017-1941), 63-79, 2017
192017
Willingness to invest in agricultural cooperatives: Evidence from Greece
A Kontogeorgos, F Chatzitheodoridis, G Theodossiou
Journal of rural cooperation 42 (886-2016-64727), 2014
182014
Exploring of a small-scale tourism product under economic instability: the case of a Greek rural border area
F Chatzitheodoridis, A Kontogeorgos
Economies 8 (3), 52, 2020
172020
New entrants policy into agriculture: researching new farmers’ satisfaction
F Chatzitheodoridis, A Kontogeorgos
Revista de Economia e Sociologia Rural 58, 2020
152020
agricultural policy and the environment protection through the eyes of new farmers: evidence from a country of southeast Europe
A Kontogeorgos, M Tsampra, F Chatzitheodoridis
Procedia economics and finance 19, 296-303, 2015
122015
Municipal employees in the era of economic crisis: exploring their job satisfaction
P Theodora, K Achilleas, S Thomas, C Fotios
Вопросы государственного и муниципального управления, 120-139, 2019
102019
Measuring service quality of the Greek Ministry of Agriculture
A Kontogeorgos, D Tselempis, S Aggelopoulos
Measuring Business Excellence, 2014
102014
The lean years: Private investment in the Greek rural areas
F Chatzitheodoridis, A Kontogeorgos, E Loizou
Procedia Economics and Finance 14, 137-146, 2014
102014
Exploring the Quality Management Systems on Cooperatives' Performance before the Economic Crisis.
A Kontogeorgos, N Giannakopoulos, F Chatzitheodoridis
QUALITY-Access to Success 19 (164), 2018
92018
Young Farmers' Perceived Service Quality of the Greek Ministry of Agriculture: A SERVQUAL Approach
A Kontogeorgos, D Tselempis, P Karipidis
Agricultural Economics Review 15 (389-2016-23503), 60-71, 2014
92014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20