Παρακολούθηση
Michail E. Klontzas
Michail E. Klontzas
Radiology Resident, University Hospital of Heraklion & Research Collaborator, ICS-FORTH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ics.forth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
MR imaging of transient osteoporosis of the hip: an update on 155 hip joints
ME Klontzas, EE Vassalou, AH Zibis, AS Bintoudi, AH Karantanas
European journal of radiology 84 (3), 431-436, 2015
612015
Bone and cartilage regeneration with the use of umbilical cord mesenchymal stem cells
ME Klontzas, EI Kenanidis, M Heliotis, E Tsiridis, A Mantalaris
Expert opinion on biological therapy 15 (11), 1541-1552, 2015
572015
Oxidized alginate hydrogels with the GHK peptide enhance cord blood mesenchymal stem cell osteogenesis: A paradigm for metabolomics-based evaluation of biomaterial design
ME Klontzas, S Reakasame, R Silva, JCF Morais, S Vernardis, ...
Acta biomaterialia 88, 224-240, 2019
542019
Metabolomics analysis of the osteogenic differentiation of umbilical cord blood mesenchymal stem cells reveals differential sensitivity to osteogenic agents
ME Klontzas, SI Vernardis, M Heliotis, E Tsiridis, A Mantalaris
Stem cells and development 26 (10), 723-733, 2017
492017
Greater trochanter pain syndrome: a descriptive MR imaging study
ME Klontzas, AH Karantanas
European journal of radiology 83 (10), 1850-1855, 2014
352014
Osteoid osteoma of the femoral neck: use of the half-moon sign in MRI diagnosis
ME Klontzas, AH Zibis, AH Karantanas
American Journal of Roentgenology 205 (2), 353-357, 2015
332015
Investigational drugs for fracture healing: preclinical & clinical data
M E. Klontzas, E I. Kenanidis, R J. MacFarlane, T Michail, M E. Potoupnis, ...
Expert opinion on investigational drugs 25 (5), 585-596, 2016
322016
RGD‐functionalized polyurethane scaffolds promote umbilical cord blood mesenchymal stem cell expansion and osteogenic differentiation
A Tahlawi, ME Klontzas, MC Allenby, JCF Morais, N Panoskaltsis, ...
Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 13 (2), 232-243, 2019
282019
Fibronectin stimulates the osteogenic differentiation of murine embryonic stem cells
Y Kang, AI Georgiou, RJ MacFarlane, ME Klontzas, M Heliotis, E Tsiridis, ...
Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 11 (7), 1929-1940, 2017
262017
Rotational knee laxity in anterior cruciate ligament deficiency: an additional secondary sign on MRI
EE Vassalou, ME Klontzas, GK Kouvidis, PI Matalliotaki, AH Karantanas
American Journal of Roentgenology 206 (1), 151-154, 2016
262016
Patient expectations and satisfaction following orthognathic surgery
N Al-Hadi, S Chegini, ME Klontzas, J McKenny, M Heliotis
International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 48 (2), 211-216, 2019
242019
MR imaging findings of medial tibial crest friction
ME Klontzas, ID Akoumianakis, I Vagios, AH Karantanas
European Journal of Radiology 82 (11), e703-e706, 2013
222013
MRI of the hip: current concepts on bone marrow oedema
ME Klontzas, AH Zibis, EE Vassalou, AH Karantanas
Hip International 27 (4), 329-335, 2017
182017
Calcific tendinopathy of the shoulder with intraosseous extension: outcomes of ultrasound-guided percutaneous irrigation
ME Klontzas, EE Vassalou, AH Karantanas
Skeletal radiology 46, 201-208, 2017
182017
Normal magnetic resonance imaging anatomy of the anterolateral knee ligament with a T2/T1-weighted 3-dimensional sequence: a feasibility study
ME Klontzas, TG Maris, AH Zibis, AH Karantanas
Canadian Association of Radiologists' Journal 67 (1), 52-59, 2016
182016
Multi‐omics characterization of mesenchymal stromal cells cultured in monolayer and as aggregates
G Doron, ME Klontzas, A Mantalaris, RE Guldberg, JS Temenoff
Biotechnology and Bioengineering, 2020
132020
Comparison of human isogeneic Wharton’s jelly MSCs and iPSC-derived MSCs reveals differentiation-dependent metabolic responses to IFNG stimulation
L Devito, ME Klontzas, A Cvoro, A Galleu, M Simon, C Hobbs, F Dazzi, ...
Cell Death & Disease 10 (4), 277, 2019
122019
Abnormal telomere shortening of peripheral blood mononuclear cells and granulocytes in patients with chronic idiopathic neutropenia
KI Pavlaki, MC Kastrinaki, M Klontzas, M Velegraki, I Mavroudi, ...
haematologica 97 (5), 743-750, 2012
112012
Ultrasound-guided percutaneous irrigation of calcific tendinopathy: redefining predictors of treatment outcome
EE Vassalou, ME Klontzas, AP Plagou, AH Karantanas
European Radiology 31, 2634-2643, 2021
102021
Osteogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells on chitosan/gelatin scaffolds: gene expression profile and mechanical analysis
F Papadogiannis, A Batsali, ME Klontzas, M Karabela, A Georgopoulou, ...
Biomedical Materials 15 (6), 064101, 2020
102020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20