Παρακολούθηση
Michail E. Klontzas
Michail E. Klontzas
University of Crete / University Hospital of Heraklion
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ics.forth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
MR imaging of transient osteoporosis of the hip: an update on 155 hip joints
ME Klontzas, EE Vassalou, AH Zibis, AS Bintoudi, AH Karantanas
European journal of radiology 84 (3), 431-436, 2015
662015
Oxidized alginate hydrogels with the GHK peptide enhance cord blood mesenchymal stem cell osteogenesis: A paradigm for metabolomics-based evaluation of biomaterial design
ME Klontzas, S Reakasame, R Silva, JCF Morais, S Vernardis, ...
Acta biomaterialia 88, 224-240, 2019
612019
Bone and cartilage regeneration with the use of umbilical cord mesenchymal stem cells
ME Klontzas, EI Kenanidis, M Heliotis, E Tsiridis, A Mantalaris
Expert opinion on biological therapy 15 (11), 1541-1552, 2015
572015
Metabolomics analysis of the osteogenic differentiation of umbilical cord blood mesenchymal stem cells reveals differential sensitivity to osteogenic agents
ME Klontzas, SI Vernardis, M Heliotis, E Tsiridis, A Mantalaris
Stem cells and development 26 (10), 723-733, 2017
462017
Greater trochanter pain syndrome: a descriptive MR imaging study
ME Klontzas, AH Karantanas
European journal of radiology 83 (10), 1850-1855, 2014
402014
Rotational knee laxity in anterior cruciate ligament deficiency: an additional secondary sign on MRI
EE Vassalou, ME Klontzas, GK Kouvidis, PI Matalliotaki, AH Karantanas
American Journal of Roentgenology 206 (1), 151-154, 2016
362016
Osteoid osteoma of the femoral neck: use of the half-moon sign in MRI diagnosis
ME Klontzas, AH Zibis, AH Karantanas
American Journal of Roentgenology 205 (2), 353-357, 2015
342015
Investigational drugs for fracture healing: preclinical & clinical data
M E. Klontzas, E I. Kenanidis, R J. MacFarlane, T Michail, M E. Potoupnis, ...
Expert opinion on investigational drugs 25 (5), 585-596, 2016
322016
RGD‐functionalized polyurethane scaffolds promote umbilical cord blood mesenchymal stem cell expansion and osteogenic differentiation
A Tahlawi, ME Klontzas, MC Allenby, JCF Morais, N Panoskaltsis, ...
Journal of tissue engineering and regenerative medicine 13 (2), 232-243, 2019
312019
Fibronectin stimulates the osteogenic differentiation of murine embryonic stem cells
Y Kang, AI Georgiou, RJ MacFarlane, ME Klontzas, M Heliotis, E Tsiridis, ...
Journal of tissue engineering and regenerative medicine 11 (7), 1929-1940, 2017
312017
Patient expectations and satisfaction following orthognathic surgery
N Al-Hadi, S Chegini, ME Klontzas, J McKenny, M Heliotis
International journal of oral and maxillofacial surgery 48 (2), 211-216, 2019
282019
Calcific tendinopathy of the shoulder with intraosseous extension: outcomes of ultrasound-guided percutaneous irrigation
ME Klontzas, EE Vassalou, AH Karantanas
Skeletal radiology 46, 201-208, 2017
242017
MRI of the hip: current concepts on bone marrow oedema
ME Klontzas, AH Zibis, EE Vassalou, AH Karantanas
Hip International 27 (4), 329-335, 2017
202017
Radiomics and machine learning to predict aggressive type 2 endoleaks after endovascular aneurysm repair: A proof of concept
S Charalambous, ME Klontzas, N Kontopodis, CV Ioannou, K Perisinakis, ...
Acta Radiologica 63 (9), 1293-1299, 2022
192022
Radiomics and machine learning can differentiate transient osteoporosis from avascular necrosis of the hip
ME Klontzas, GC Manikis, K Nikiforaki, EE Vassalou, K Spanakis, I Stathis, ...
Diagnostics 11 (9), 1686, 2021
192021
MR imaging findings of medial tibial crest friction
ME Klontzas, ID Akoumianakis, I Vagios, AH Karantanas
European Journal of Radiology 82 (11), e703-e706, 2013
192013
Normal magnetic resonance imaging anatomy of the anterolateral knee ligament with a T2/T1-weighted 3-dimensional sequence: a feasibility study
ME Klontzas, TG Maris, AH Zibis, AH Karantanas
Canadian Association of Radiologists' Journal 67 (1), 52-59, 2016
182016
AI reporting guidelines: how to select the best one for your research
ME Klontzas, AA Gatti, AS Tejani, CE Kahn Jr
Radiology: Artificial Intelligence 5 (3), e230055, 2023
172023
Multi‐omics characterization of mesenchymal stromal cells cultured in monolayer and as aggregates
G Doron, ME Klontzas, A Mantalaris, RE Guldberg, JS Temenoff
Biotechnology and Bioengineering, 2020
162020
Ultrasound-guided percutaneous irrigation of calcific tendinopathy: redefining predictors of treatment outcome
EE Vassalou, ME Klontzas, AP Plagou, AH Karantanas
European Radiology 31, 2634-2643, 2021
142021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20