Παρακολούθηση
Michail E. Klontzas
Michail E. Klontzas
Radiology Resident, University Hospital of Heraklion & Research Collaborator, ICS-FORTH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ics.forth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
MR imaging of transient osteoporosis of the hip: an update on 155 hip joints
ME Klontzas, EE Vassalou, AH Zibis, AS Bintoudi, AH Karantanas
European journal of radiology 84 (3), 431-436, 2015
602015
Bone and cartilage regeneration with the use of umbilical cord mesenchymal stem cells
ME Klontzas, EI Kenanidis, M Heliotis, E Tsiridis, A Mantalaris
Expert opinion on biological therapy 15 (11), 1541-1552, 2015
532015
Oxidized alginate hydrogels with the GHK peptide enhance cord blood mesenchymal stem cell osteogenesis: A paradigm for metabolomics-based evaluation of biomaterial design
ME Klontzas, S Reakasame, R Silva, JCF Morais, S Vernardis, ...
Acta biomaterialia 88, 224-240, 2019
452019
Metabolomics analysis of the osteogenic differentiation of umbilical cord blood mesenchymal stem cells reveals differential sensitivity to osteogenic agents
ME Klontzas, SI Vernardis, M Heliotis, E Tsiridis, A Mantalaris
Stem cells and development 26 (10), 723-733, 2017
452017
Osteoid osteoma of the femoral neck: use of the half-moon sign in MRI diagnosis
ME Klontzas, AH Zibis, AH Karantanas
American Journal of Roentgenology 205 (2), 353-357, 2015
332015
Greater trochanter pain syndrome: a descriptive MR imaging study
ME Klontzas, AH Karantanas
European journal of radiology 83 (10), 1850-1855, 2014
332014
Investigational drugs for fracture healing: preclinical & clinical data
M E. Klontzas, E I. Kenanidis, R J. MacFarlane, T Michail, M E. Potoupnis, ...
Expert opinion on investigational drugs 25 (5), 585-596, 2016
302016
Fibronectin stimulates the osteogenic differentiation of murine embryonic stem cells
Y Kang, AI Georgiou, RJ MacFarlane, ME Klontzas, M Heliotis, E Tsiridis, ...
Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 11 (7), 1929-1940, 2017
242017
Rotational knee laxity in anterior cruciate ligament deficiency: an additional secondary sign on MRI
EE Vassalou, ME Klontzas, GK Kouvidis, PI Matalliotaki, AH Karantanas
American Journal of Roentgenology 206 (1), 151-154, 2016
232016
Patient expectations and satisfaction following orthognathic surgery
N Al-Hadi, S Chegini, ME Klontzas, J McKenny, M Heliotis
International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 48 (2), 211-216, 2019
222019
MR imaging findings of medial tibial crest friction
ME Klontzas, ID Akoumianakis, I Vagios, AH Karantanas
European Journal of Radiology 82 (11), e703-e706, 2013
222013
RGD‐functionalized polyurethane scaffolds promote umbilical cord blood mesenchymal stem cell expansion and osteogenic differentiation
A Tahlawi, ME Klontzas, MC Allenby, JCF Morais, N Panoskaltsis, ...
Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 13 (2), 232-243, 2019
182019
MRI of the hip: current concepts on bone marrow oedema
ME Klontzas, AH Zibis, EE Vassalou, AH Karantanas
Hip International 27 (4), 329-335, 2017
172017
Calcific tendinopathy of the shoulder with intraosseous extension: outcomes of ultrasound-guided percutaneous irrigation
ME Klontzas, EE Vassalou, AH Karantanas
Skeletal radiology 46 (2), 201-208, 2017
172017
Normal magnetic resonance imaging anatomy of the anterolateral knee ligament with a T2/T1-weighted 3-dimensional sequence: a feasibility study
ME Klontzas, TG Maris, AH Zibis, AH Karantanas
Canadian Association of Radiologists' Journal 67 (1), 52-59, 2016
172016
Multi‐omics characterization of mesenchymal stromal cells cultured in monolayer and as aggregates
G Doron, ME Klontzas, A Mantalaris, RE Guldberg, JS Temenoff
Biotechnology and Bioengineering, 2020
112020
Comparison of human isogeneic Wharton’s jelly MSCs and iPSC-derived MSCs reveals differentiation-dependent metabolic responses to IFNG stimulation
L Devito, ME Klontzas, A Cvoro, A Galleu, M Simon, C Hobbs, F Dazzi, ...
Cell death & disease 10 (4), 1-13, 2019
112019
Hydroxyapatite deposition disease around the hip: outcomes of CT-guided treatment
ME Klontzas, EE Vassalou, AH Zibis, AH Karantanas
Diagnostic and Interventional Radiology 22 (5), 466, 2016
102016
Abnormal telomere shortening of peripheral blood mononuclear cells and granulocytes in patients with chronic idiopathic neutropenia
KI Pavlaki, MC Kastrinaki, M Klontzas, M Velegraki, I Mavroudi, ...
Haematologica 97 (5), 743-750, 2012
102012
Radiomics and machine learning to predict aggressive type 2 endoleaks after endovascular aneurysm repair: a proof of concept
S Charalambous, ME Klontzas, N Kontopodis, CV Ioannou, K Perisinakis, ...
Acta Radiologica 63 (9), 1293-1299, 2022
92022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20