Παρακολούθηση
Georgios C. Vougioukalakis
Georgios C. Vougioukalakis
Associate Professor in Organic Chemistry, National and Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chem.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ruthenium-based heterocyclic carbene-coordinated olefin metathesis catalysts
GC Vougioukalakis, RH Grubbs
Chemical reviews 110 (3), 1746-1787, 2010
21872010
Contributions to the development of ruthenium-based sensitizers for dye-sensitized solar cells
GC Vougioukalakis, AI Philippopoulos, T Stergiopoulos, P Falaras
Coordination Chemistry Reviews 255 (21-22), 2602-2621, 2011
2712011
Open-cage fullerenes: towards the construction of nanosized molecular containers
GC Vougioukalakis, MM Roubelakis, M Orfanopoulos
Chemical Society Reviews 39 (2), 817-844, 2010
2402010
Removing ruthenium residues from olefin metathesis reaction products
GC Vougioukalakis
Chemistry–A European Journal 18 (29), 8868-8880, 2012
1512012
Synthesis and activity of ruthenium olefin metathesis catalysts coordinated with thiazol-2-ylidene ligands
GC Vougioukalakis, RH Grubbs
Journal of the American Chemical Society 130 (7), 2234-2245, 2008
1332008
Ruthenium‐Based Olefin Metathesis Catalysts Coordinated with Unsymmetrical N‐Heterocyclic Carbene Ligands: Synthesis, Structure, and Catalytic Activity
GC Vougioukalakis, RH Grubbs
Chemistry–A European Journal 14 (25), 7545-7556, 2008
1302008
Ruthenium olefin metathesis catalysts bearing an N-fluorophenyl-N-mesityl-substituted unsymmetrical N-heterocyclic carbene
GC Vougioukalakis, RH Grubbs
Organometallics 26 (9), 2469-2472, 2007
1062007
Sustainable metal catalysis in CH activation
NV Tzouras, IK Stamatopoulos, AT Papastavrou, AA Liori, ...
Coordination Chemistry Reviews 343, 25-138, 2017
982017
Using sustainable metals to carry out “green” transformations: Fe-and Cu-catalyzed CO2 monetization
A Pinaka, GC Vougioukalakis
Coordination Chemistry Reviews 288, 69-97, 2015
792015
Tautomerism in the guanyl radical
C Chatgilialoglu, C Caminal, A Altieri, GC Vougioukalakis, QG Mulazzani, ...
Journal of the American Chemical Society 128 (42), 13796-13805, 2006
722006
Radical reactivity of Aza [60] fullerene: preparation of monoadducts and limitations
GC Vougioukalakis, MM Roubelakis, M Orfanopoulos
The Journal of Organic Chemistry 75 (12), 4124-4130, 2010
542010
Novel open-cage fullerenes having a 12-membered-ring orifice: Removal of the organic addends from the rim of the orifice
GC Vougioukalakis, K Prassides, M Orfanopoulos
Organic letters 6 (8), 1245-1247, 2004
512004
Co‐Adsorbents: A Key Component in Efficient and Robust Dye‐Sensitized Solar Cells
VS Manthou, EK Pefkianakis, P Falaras, GC Vougioukalakis
ChemSusChem 8 (4), 588-599, 2015
492015
Terpyridine-and 2, 6-dipyrazinylpyridine-coordinated ruthenium (II) complexes: Synthesis, characterization and application in TiO2-based dye-sensitized solar cells
GC Vougioukalakis, T Stergiopoulos, G Kantonis, AG Kontos, ...
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 214 (1), 22-32, 2010
482010
Intramolecular and intermolecular kinetic isotope effects (KIE) in the nitrosoarene ene reaction: experimental evidence for reversible intermediate formation
W Adam, O Krebs, M Orfanopoulos, M Stratakis, GC Vougioukalakis
The Journal of Organic Chemistry 68 (6), 2420-2425, 2003
432003
Synthesis, characterization, catalytic activity, and DFT calculations of Zn (II) hydrazone complexes
TT Adejumo, NV Tzouras, LP Zorba, D Radanović, A Pevec, S Grubišić, ...
Molecules 25 (18), 4043, 2020
422020
Photosensitized oxidations of substituted pyrroles: unanticipated radical-derived oxygenated products
MN Alberti, GC Vougioukalakis, M Orfanopoulos
The Journal of Organic Chemistry 74 (19), 7274-7282, 2009
422009
High efficiency blue organic light-emitting diodes with below-bandgap electroluminescence
M Vasilopoulou, AR Mohd Yusoff, M Daboczi, J Conforto, AEX Gavim, ...
Nature communications 12 (1), 4868, 2021
392021
Photoinduced electron transfer reactivity of aza [60] fullerene: Three discrete functionalization pathways with a single substrate
GC Vougioukalakis, M Orfanopoulos
Journal of the American Chemical Society 126 (49), 15956-15957, 2004
362004
Controlled vinyl‐type polymerization of norbornene with a Nickel (II) diphosphinoamine/methylaluminoxane catalytic system
GC Vougioukalakis, I Stamatopoulos, N Petzetakis, CP Raptopoulou, ...
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 47 (20), 5241-5250, 2009
342009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20