Παρακολούθηση
Diemo Schwarz
Diemo Schwarz
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ircam.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Score following: State of the art and new developments
N Orio, S Lemouton, D Schwarz
New Interfaces for Musical Expression (NIME), 2003
2102003
Real-time corpus-based concatenative synthesis with catart
D Schwarz, G Beller, B Verbrugghe, S Britton
9th International Conference on Digital Audio Effects (DAFx), 279-282, 2006
1972006
Corpus-based concatenative synthesis
D Schwarz
IEEE signal processing magazine 24 (2), 92-104, 2007
1762007
Concatenative sound synthesis: The early years
D Schwarz
Journal of New Music Research 35 (1), 3-22, 2006
1542006
Alignment of monophonic and polyphonic music to a score
N Orio, D Schwarz
International Computer Music Conference (ICMC), 1-1, 2001
1462001
Data-driven concatenative sound synthesis
D Schwarz
1312004
MuBu and friends–assembling tools for content based real-time interactive audio processing in Max/MSP
N Schnell, A Röbel, D Schwarz, G Peeters, R Borghesi
ICMC, 2009
1262009
FTM: Complex Data Structure for Max
D Schwarz, N Schnell, R Borghesi, F Bevilacqua, R Muller
Proceedings of the... International Computer Music Conference, 9, 2005
116*2005
A system for data-driven concatenative sound synthesis
D Schwarz
Digital Audio Effects (DAFx), 97-102, 2000
1152000
Improving polyphonic and poly-instrumental music to score alignment
F Soulez, X Rodet, D Schwarz
Johns Hopkins University, 2003
1082003
Evaluation of real-time audio-to-score alignment
A Cont, D Schwarz, N Schnell, C Raphael
International Symposium on Music Information Retrieval (ISMIR), 2007
922007
State of the art in sound texture synthesis
D Schwarz
Digital audio effects (DAFx), 221–232, 2011
862011
Extensions and applications of the SDIF sound description interchange format
D Schwarz, MC Wright
ICMC: International Computer Music Conference, 1-1, 2000
812000
Robust polyphonic midi score following with hidden markov models
D Schwarz, N Orio, N Schnell
International Computer Music Conference (ICMC), 1-1, 2004
662004
Spectral envelope estimation and representation for sound analysis-synthesis
D Schwarz, X Rodet
ICMC, 1999
661999
Principles and applications of interactive corpus-based concatenative synthesis
D Schwarz, R Cahen, S Britton
Journées d'Informatique Musicale (JIM), 1-1, 2008
612008
Gabor, multi-representation real-time analysis/synthesis
N Schnell, D Schwarz
COST-G6 Conference on Digital Audio Effects (DAFx), 122-126, 2005
572005
Spectral Envelopes in Sound Analysis and Synthesis
D Schwarz
Universität Stuttgart, Fakultät Informatik / Ircam–Centre Pompidou, 1998
531998
Current research in concatenative sound synthesis
D Schwarz
International Computer Music Conference (ICMC), 1-1, 2005
512005
The caterpillar system for data-driven concatenative sound synthesis
D Schwarz
Digital Audio Effects (DAFx), 135-140, 2003
432003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20