Παρακολούθηση
Enzo Mingozzi
Enzo Mingozzi
Full Professor, University of Pisa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipi.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Quality of service support in IEEE 802.16 networks
C Cicconetti, L Lenzini, E Mingozzi, C Eklund
IEEE network 20 (2), 50-55, 2006
6022006
Performance evaluation of the IEEE 802.16 MAC for QoS support
C Cicconetti, A Erta, L Lenzini, E Mingozzi
IEEE Transactions on mobile computing 6 (1), 26-38, 2006
3672006
Fog computing for the internet of things: A survey
C Puliafito, E Mingozzi, F Longo, A Puliafito, O Rana
ACM Transactions on Internet Technology (TOIT) 19 (2), 1-41, 2019
3252019
MobFogSim: Simulation of mobility and migration for fog computing
C Puliafito, DM Gonçalves, MM Lopes, LL Martins, E Madeira, E Mingozzi, ...
Simulation Modelling Practice and Theory 101, 102062, 2020
1322020
Container migration in the fog: A performance evaluation
C Puliafito, C Vallati, E Mingozzi, G Merlino, F Longo, A Puliafito
Sensors 19 (7), 1488, 2019
1192019
Fog computing for the internet of mobile things: issues and challenges
C Puliafito, E Mingozzi, G Anastasi
2017 IEEE International Conference on Smart Computing (SMARTCOMP), 1-6, 2017
1192017
Tight end-to-end per-flow delay bounds in FIFO multiplexing sink-tree networks
L Lenzini, L Martorini, E Mingozzi, G Stea
Performance Evaluation 63 (9-10), 956-987, 2006
1192006
From MANET to people-centric networking: Milestones and open research challenges
M Conti, C Boldrini, SS Kanhere, E Mingozzi, E Pagani, PM Ruiz, ...
Computer Communications 71, 1-21, 2015
1082015
CoAPthon: Easy development of CoAP-based IoT applications with Python
G Tanganelli, C Vallati, E Mingozzi
2015 IEEE 2nd world forum on internet of things (WF-IoT), 63-68, 2015
1062015
MAC protocols for wideband wireless local access: Evolution toward wireless ATM
G Anastasi, L Lenzini, E Mingozzi, A Hettich, A Kramling
IEEE Personal Communications 5 (5), 53-64, 1998
941998
Mobile-edge computing come home connecting things in future smart homes using LTE device-to-device communications
C Vallati, A Virdis, E Mingozzi, G Stea
IEEE Consumer Electronics Magazine 5 (4), 77-83, 2016
902016
Tradeoffs between low complexity, low latency, and fairness with deficit round-robin schedulers
L Lenzini, E Mingozzi, G Stea
IEEE/ACM Transactions on Networking 12 (4), 681-693, 2004
892004
The EuQoS system: a solution for QoS routing in heterogeneous networks [Quality of Service based Routing Algorithms for Heterogeneous Networks]
X Masip-Bruin, M Yannuzzi, R Serral-Gracia, J Domingo-Pascual, ...
IEEE Communications Magazine 45 (2), 96-103, 2007
862007
A software architecture for simulating IEEE 802.11 e HCCA
C Cicconetti, L Lenzini, E Mingozzi, G Stea
IPS-MoMe’05: Proceeding from the 3rd Workshop on Internet Performance …, 2005
792005
A reinforcement learning-based link quality estimation strategy for RPL and its impact on topology management
E Ancillotti, C Vallati, R Bruno, E Mingozzi
Computer Communications 112, 1-13, 2017
762017
Edge-centric distributed discovery and access in the internet of things
G Tanganelli, C Vallati, E Mingozzi
IEEE Internet of Things Journal 5 (1), 425-438, 2017
762017
Investigation of scalable video delivery using H. 264 SVC on an LTE network
P McDonagh, C Vallati, A Pande, P Mohapatra, P Perry, E Mingozzi
2011 The 14th International Symposium on Wireless Personal Multimedia …, 2011
75*2011
Stability and performance analysis of hiperlan
G Anastasi, L Lenzini, E Mingozzi
Proceedings. IEEE INFOCOM'98, the Conference on Computer Communications …, 1998
721998
Trickle-F: Fair broadcast suppression to improve energy-efficient route formation with the RPL routing protocol
C Vallati, E Mingozzi
2013 Sustainable Internet and ICT for Sustainability (SustainIT), 1-9, 2013
702013
An integrated framework for enabling effective data collection and statistical analysis with ns-2
C Cicconetti, E Mingozzi, G Stea
Proceedings of the 2006 Workshop on ns-3, 11-es, 2006
692006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20