Παρακολούθηση
Enzo Mingozzi
Enzo Mingozzi
Full Professor, University of Pisa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipi.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Quality of service support in IEEE 802.16 networks
C Cicconetti, L Lenzini, E Mingozzi, C Eklund
IEEE network 20 (2), 50-55, 2006
5912006
Performance evaluation of the IEEE 802.16 MAC for QoS support
C Cicconetti, A Erta, L Lenzini, E Mingozzi
IEEE Transactions on mobile computing 6 (1), 26-38, 2006
3672006
Fog computing for the internet of things: A survey
C Puliafito, E Mingozzi, F Longo, A Puliafito, O Rana
ACM Transactions on Internet Technology (TOIT) 19 (2), 1-41, 2019
2052019
Tight end-to-end per-flow delay bounds in FIFO multiplexing sink-tree networks
L Lenzini, L Martorini, E Mingozzi, G Stea
Performance Evaluation 63 (9-10), 956-987, 2006
1152006
From MANET to people-centric networking: Milestones and open research challenges
M Conti, C Boldrini, SS Kanhere, E Mingozzi, E Pagani, PM Ruiz, ...
Computer Communications 71, 1-21, 2015
972015
MAC protocols for wideband wireless local access: Evolution toward wireless ATM
G Anastasi, L Lenzini, E Mingozzi, A Hettich, A Kramling
IEEE Personal Communications 5 (5), 53-64, 1998
921998
Fog computing for the internet of mobile things: issues and challenges
C Puliafito, E Mingozzi, G Anastasi
2017 IEEE International Conference on Smart Computing (SMARTCOMP), 1-6, 2017
862017
CoAPthon: Easy development of CoAP-based IoT applications with Python
G Tanganelli, C Vallati, E Mingozzi
2015 IEEE 2nd World Forum on Internet of Things (WF-IoT), 63-68, 2015
862015
Tradeoffs between low complexity, low latency, and fairness with deficit round-robin schedulers
L Lenzini, E Mingozzi, G Stea
IEEE/ACM Transactions on Networking 12 (4), 681-693, 2004
862004
The EuQoS system: a solution for QoS routing in heterogeneous networks [Quality of Service based Routing Algorithms for Heterogeneous Networks]
X Masip-Bruin, M Yannuzzi, R Serral-Gracia, J Domingo-Pascual, ...
IEEE Communications Magazine 45 (2), 96-103, 2007
852007
Investigation of scalable video delivery using H. 264 SVC on an LTE network
P McDonagh, C Vallati, A Pande, P Mohapatra, P Perry, E Mingozzi
2011 The 14th International Symposium on Wireless Personal Multimedia …, 2011
75*2011
A software architecture for simulating IEEE 802.11 e HCCA
C Cicconetti, L Lenzini, E Mingozzi, G Stea
IPS-MoMe’05: Proceeding from the 3rd Workshop on Internet Performance …, 2005
742005
Mobile-edge computing come home connecting things in future smart homes using LTE device-to-device communications
C Vallati, A Virdis, E Mingozzi, G Stea
IEEE Consumer Electronics Magazine 5 (4), 77-83, 2016
722016
Stability and performance analysis of hiperlan
G Anastasi, L Lenzini, E Mingozzi
Proceedings. IEEE INFOCOM'98, the Conference on Computer Communications …, 1998
721998
A downlink data region allocation algorithm for IEEE 802.16 e OFDMA
A Bacioccola, A Erta, C Cicconetti, L Lenzini, E Mingozzi
Information, Communications & Signal Processing, 2007 6th International …, 2007
692007
An integrated framework for enabling effective data collection and statistical analysis with ns-2
C Cicconetti, E Mingozzi, G Stea
Proceeding from the 2006 workshop on ns-2: the IP network simulator, 11-es, 2006
692006
Container migration in the fog: A performance evaluation
C Puliafito, C Vallati, E Mingozzi, G Merlino, F Longo, A Puliafito
Sensors 19 (7), 1488, 2019
642019
Trickle-F: Fair broadcast suppression to improve energy-efficient route formation with the RPL routing protocol
C Vallati, E Mingozzi
2013 Sustainable Internet and ICT for Sustainability (SustainIT), 1-9, 2013
612013
HIPERLAN/1 MAC protocol: stability and performance analysis
G Anastasi, L Lenzini, E Mingozzi
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 18 (9), 1787-1798, 2000
592000
Design and performance analysis of the Real-Time HCCA scheduler for IEEE 802.11 e WLANs
C Cicconetti, L Lenzini, E Mingozzi, G Stea
Computer Networks 51 (9), 2311-2325, 2007
582007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20