Παρακολούθηση
Tanuja Ganu
Tanuja Ganu
Microsoft Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microsoft.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
User-sensitive scheduling of home appliances
T Bapat, N Sengupta, SK Ghai, V Arya, YB Shrinivasan, D Seetharam
Proceedings of the 2nd ACM SIGCOMM workshop on Green networking, 43-48, 2011
822011
Consumer Segmentation and Knowledge Extraction from Smart Meter and Survey Data
TK Wijaya, T Ganu, D Chakraborty, K Aberer, DP Seetharam
SIAM International Conference on Data Mining (SDM14), 2014
732014
Optimising lockdown policies for epidemic control using reinforcement learning: An AI-driven control approach compatible with existing disease and network models
H Khadilkar, T Ganu, DP Seetharam
Transactions of the Indian National Academy of Engineering 5 (2), 129-132, 2020
582020
nPlug: A smart plug for alleviating peak loads
T Ganu, DP Seetharam, V Arya, R Kunnath, J Hazra, SA Husain, ...
Proceedings of the 3rd international conference on future energy systems …, 2012
542012
Multi-user energy consumption monitoring and anomaly detection with partial context information
P Arjunan, HD Khadilkar, T Ganu, ZM Charbiwala, A Singh, P Singh
Proceedings of the 2nd ACM international conference on embedded systems for …, 2015
412015
Individual and aggregate electrical load forecasting: One for all and all for one
S Bandyopadhyay, T Ganu, H Khadilkar, V Arya
Proceedings of the 2015 ACM Sixth International Conference on Future Energy …, 2015
332015
nplug: An autonomous peak load controller
T Ganu, DP Seetharam, V Arya, J Hazra, D Sinha, R Kunnath, ...
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 31 (7), 1205-1218, 2013
332013
idr: Consumer and grid friendly demand response system
V Chandan, T Ganu, TK Wijaya, M Minou, G Stamoulis, G Thanos, ...
Proceedings of the 5th international conference on Future energy systems …, 2014
232014
DRSim: A cyber physical simulator for demand response systems
TK Wijaya, D Banerjee, T Ganu, D Chakraborty, S Battacharya, ...
2013 IEEE International Conference on Smart Grid Communications …, 2013
232013
SocketWatch: An Autonomous Appliance Monitoring System
T Ganu, D Rahayu, DP Seetharam, R Kunnath, AP Kumar, V Arya, ...
PerCom 2014 (IEEE International Conference on Pervasive Computing), 2014
182014
Evaluating demand response programs by means of key performance indicators
G Thanos, M Minou, T Ganu, V Arya, D Chakraborty, J van Deventer, ...
2013 Fifth International Conference on Communication Systems and Networks …, 2013
182013
Hidden costs of power cuts and battery backups
DP Seetharam, A Agrawal, T Ganu, J Hazra, V Rajaraman, R Kunnath
Proceedings of the fourth international conference on Future energy systems …, 2013
172013
GCM: A toolkit for generating synthetic code-mixed text
MSZ Rizvi, A Srinivasan, T Ganu, M Choudhury, S Sitaram
Proceedings of the 16th Conference of the European Chapter of the …, 2021
162021
iPlug: Decentralised dispatch of distributed generation
S Rongali, T Ganuy, M Padmanabhan, V Arya, S Kalyanaraman, MI Petra
2016 8th International Conference on Communication Systems and Networks …, 2016
112016
Predicting the performance of multilingual nlp models
A Srinivasan, S Sitaram, T Ganu, S Dandapat, K Bali, M Choudhury
arXiv preprint arXiv:2110.08875, 2021
102021
DC Picogrids as power backups for office buildings
H Khadilkar, V Chandan, S Kalra, S Ghai, Z Charbiwala, T Ganu, ...
2014 IEEE International Conference on Smart Grid Communications …, 2014
102014
Adaptive streaming perception using deep reinforcement learning
A Ghosh, A Nambi, A Singh, H Yvs, T Ganu
arXiv preprint arXiv:2106.05665, 2021
92021
Plug arrangements for alleviating peak loads
TH Ganu, S Kalyanaraman, DP Seetharamakrishnan, LC De Silva
US Patent 9,748,771, 2017
92017
Micro-climate prediction-multi scale encoder-decoder based deep learning framework
P Kumar, R Chandra, C Bansal, S Kalyanaraman, T Ganu, M Grant
Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery & Data …, 2021
82021
Intelligent monitoring and maintenance of solar plants using real-time data analysis
M Ejgar, B Momin, T Ganu
2017 IEEE International Conference on Consumer Electronics-Asia (ICCE-Asia …, 2017
82017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20