Παρακολούθηση
Zeljko Agic
Zeljko Agic
Unity
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unity3d.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Universal Dependencies 1.2
J Nivre, Ž Agić, MJ Aranzabe, M Asahara, A Atutxa, M Ballesteros, J Bauer, ...
Universal Dependencies Consortium, 2015
1782015
Multilingual projection for parsing truly low-resource languages
Ž Agić, A Johannsen, B Plank, HM Alonso, N Schluter, A Søgaard
Transactions of the Association for Computational Linguistics 4, 301-312, 2016
1122016
Universal dependencies 2.0 CoNLL 2017 shared task development and test data. LINDAT/CLARIN digital library at the Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University
J Nivre, LA ˇZeljko Agic
105*2017
Universal Dependencies 2.6
D Zeman, J Nivre, M Abrams, E Ackermann, N Aepli, Ž Agic, L Ahrenberg, ...
LINDAT/CLARIAHCZ digital library at the Institute of Formal and Applied …, 2020
102*2020
JW300: A wide-coverage parallel corpus for low-resource languages
Ž Agic, I Vulic
1012020
Inverted Indexing for Cross-lingual NLP
A Søgaard, Ž Agić, H Martínez Alonso, B Plank, B Bohnet, A Johannsen
The 53rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and …, 2015
86*2015
If all you have is a bit of the Bible: Learning POS taggers for truly low-resource languages
Ž Agić, D Hovy, A Søgaard
Proceedings of the 53rd Annual Meeting of the Association for Computational …, 2015
732015
New inflectional lexicons and training corpora for improved morphosyntactic annotation of Croatian and Serbian
N Ljubešić, F Klubička, Ž Agić, IP Jazbec
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and …, 2016
71*2016
Treebank Translation for Cross-Lingual Parser Induction
J Tiedemann, Ž Agić, J Nivre
CoNLL, 130-140, 2014
68*2014
Building Croatian WordNet
I Raffaelli, M Tadić, B Bekavac, Ž Agić
Proceedings of the 4th Global WordNet Conference, 349-359, 2008
68*2008
Universal Dependencies 2.0. LINDAT/CLARIN digital library at the Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University, Prague
J Nivre, Ž Agić, L Ahrenberg
602017
Lemmatization and Morphosyntactic Tagging of Croatian and Serbian
Ž Agić, N Ljubešić, D Merkler
Proceedings of ACL, 2013
582013
Distant supervision from disparate sources for low-resource part-of-speech tagging
B Plank, Ž Agić
arXiv preprint arXiv:1808.09733, 2018
45*2018
Synthetic treebanking for cross-lingual dependency parsing
J Tiedemann, Z Agić
Journal of Artificial Intelligence Research 55, 209-248, 2016
452016
Universal dependencies
U Dependencies
Retrieved June 8 (2018), 16-21, 2018
40*2018
Improving Part-of-Speech Tagging Accuracy for Croatian by Morphological Analysis.
Ž Agić, M Tadić, Z Dovedan
Informatica (03505596) 33 (2), 2009
392009
Universal dependencies 1.1
Ž Agic, MJ Aranzabe, A Atutxa, C Bosco, J Choi, MC de Marneffe, T Dozat, ...
LINDAT/CLARIN digital library at Institute of Formal and Applied Linguistics …, 2015
30*2015
The dundee treebank
M Barrett, Z Agic, A Søgaard
The 14th international workshop on treebanks and linguistic theories (TLT 14 …, 2015
29*2015
The SETimes. HR linguistically annotated corpus of Croatian
Ž Agić, N Ljubešić
Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and …, 2014
272014
Towards Sentiment Analysis of Financial Texts in Croatian
Ž Agić, N Ljubešić, M Tadić
LREC 2010, 2010
262010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20