Παρακολούθηση
Claudio Pomo
Claudio Pomo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poliba.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Elliot: A comprehensive and rigorous framework for reproducible recommender systems evaluation
VW Anelli, A Bellogín, A Ferrara, D Malitesta, FA Merra, C Pomo, ...
Proceedings of the 44th international ACM SIGIR conference on research and …, 2021
1132021
Top-n recommendation algorithms: A quest for the state-of-the-art
VW Anelli, A Bellogín, T Di Noia, D Jannach, C Pomo
Proceedings of the 30th ACM Conference on User Modeling, Adaptation and …, 2022
412022
Reenvisioning the comparison between neural collaborative filtering and matrix factorization
VW Anelli, A Bellogín, T Di Noia, C Pomo
Proceedings of the 15th ACM Conference on Recommender Systems, 521-529, 2021
352021
On the discriminative power of Hyper-parameters in Cross-Validation and how to choose them
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, C Pomo, A Ragone
Proceedings of the 13th ACM Conference on Recommender Systems, 447-451, 2019
332019
Auditing fairness under unawareness through counterfactual reasoning
G Cornacchia, VW Anelli, GM Biancofiore, F Narducci, C Pomo, A Ragone, ...
Information Processing & Management 60 (2), 103224, 2023
242023
On fast prototyping LoRaWAN: a cheap and open platform for daily experiments
M Pulpito, P Fornarelli, C Pomo, P Boccadoro, LA Grieco
IET Wireless Sensor Systems, 2018
182018
Towards a Trustworthy Patient Home-Care Thanks to an Edge-Node Infrastructure
C Ardito, T Di Noia, E Di Sciascio, D Lofú, G Mallardi, C Pomo, F Vitulano
International Conference on Human-Centred Software Engineering, 181-189, 2020
162020
GUapp: A Conversational Agent for Job Recommendation for the Italian Public Administration
V Bellini, GM Biancofiore, T Di Noia, E Di Sciascio, F Narducci, C Pomo
162020
Auditing consumer-and producer-fairness in graph collaborative filtering
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, D Malitesta, V Paparella, C Pomo
European Conference on Information Retrieval, 33-48, 2023
142023
Pursuing privacy in recommender systems: the view of users and researchers from regulations to applications
VW Anelli, L Belli, Y Deldjoo, T Di Noia, A Ferrara, F Narducci, C Pomo
Proceedings of the 15th ACM Conference on Recommender Systems, 838-841, 2021
142021
V-Elliot: Design, Evaluate and Tune Visual Recommender Systems
VW Anelli, A Bellogín, A Ferrara, D Malitesta, FA Merra, C Pomo, ...
142021
How Neighborhood Exploration influences Novelty and Diversity in Graph Collaborative Filtering
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ferrara, D Malitesta, ...
2nd Workshop on Multi-Objective Recommender Systems (RecSys'22), 2022
82022
Reshaping Graph Recommendation with Edge Graph Collaborative Filtering and Customer Reviews.
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ferrara, D Malitesta, ...
DL4SR@ CIKM, 2022
72022
Explanation in multi-stakeholder recommendation for enterprise decision support systems
G Cornacchia, FM Donini, F Narducci, C Pomo, A Ragone
International Conference on Advanced Information Systems Engineering, 39-47, 2021
72021
Formalizing multimedia recommendation through multimodal deep learning
D Malitesta, G Cornacchia, C Pomo, FA Merra, T Di Noia, E Di Sciascio
ACM Transactions on Recommender Systems, 2018
52018
EvalRS 2023: Well-Rounded Recommender Systems for Real-World Deployments
F Bianchi, PJ Chia, J Tagliabue, C Greco, GSP Moreira, D Eynard, ...
Proceedings of the 29th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and …, 2023
42023
Disentangling the Performance Puzzle of Multimodal-aware Recommender Systems
D Malitesta, G Cornacchia, C Pomo, T Di Noia
42023
Ducho: A Unified Framework for the Extraction of Multimodal Features in Recommendation
D Malitesta, G Gassi, C Pomo, T Di Noia
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Multimedia, 9668-9671, 2023
32023
Challenging the myth of graph collaborative filtering: a reasoned and reproducibility-driven analysis
VW Anelli, D Malitesta, C Pomo, A Bellogín, E Di Sciascio, T Di Noia
Proceedings of the 17th ACM Conference on Recommender Systems, 350-361, 2023
32023
Adherence and constancy in LIME-RS explanations for recommendation
VW Anelli, A Bellogín, T Di Noia, FM Donini, V Paparella, C Pomo
arXiv preprint arXiv:2109.00818, 2021
32021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20