Παρακολούθηση
Claudio Pomo
Claudio Pomo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poliba.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Elliot: a comprehensive and rigorous framework for reproducible recommender systems evaluation
VW Anelli, A Bellogín, A Ferrara, D Malitesta, FA Merra, C Pomo, ...
Proceedings of the 44th International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2021
232021
On the discriminative power of Hyper-parameters in Cross-Validation and how to choose them
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, C Pomo, A Ragone
Proceedings of the 13th ACM Conference on Recommender Systems, 447-451, 2019
202019
On fast prototyping LoRaWAN: a cheap and open platform for daily experiments
M Pulpito, P Fornarelli, C Pomo, P Boccadoro, LA Grieco
IET Wireless Sensor Systems, 2018
142018
Towards a Trustworthy Patient Home-Care Thanks to an Edge-Node Infrastructure
C Ardito, T Di Noia, E Di Sciascio, D Lofú, G Mallardi, C Pomo, F Vitulano
International Conference on Human-Centred Software Engineering, 181-189, 2020
82020
Reenvisioning the comparison between Neural Collaborative Filtering and Matrix Factorization
VW Anelli, A Bellogín, T Di Noia, C Pomo
Fifteenth ACM Conference on Recommender Systems, 521-529, 2021
62021
GUapp: A Conversational Agent for Job Recommendation for the Italian Public Administration
V Bellini, GM Biancofiore, T Di Noia, E Di Sciascio, F Narducci, C Pomo
62020
V-Elliot: Design, Evaluate and Tune Visual Recommender Systems
VW Anelli, A Bellogín, A Ferrara, D Malitesta, FA Merra, C Pomo, ...
32021
Pursuing Privacy in Recommender Systems: the View of Users and Researchers from Regulations to Applications
VW Anelli, L Belli, Y Deldjoo, T Di Noia, A Ferrara, F Narducci, C Pomo
Fifteenth ACM Conference on Recommender Systems, 838-841, 2021
12021
Adherence and Constancy in LIME-RS Explanations for Recommendation
VW Anelli, A Bellogín, T Di Noia, FM Donini, V Paparella, C Pomo
arXiv preprint arXiv:2109.00818, 2021
12021
Explanation in multi-stakeholder recommendation for enterprise decision support systems
G Cornacchia, FM Donini, F Narducci, C Pomo, A Ragone
International Conference on Advanced Information Systems Engineering, 39-47, 2021
12021
On the Need for a Body of Knowledge on Recommender Systems
J Di Rocco, D Di Ruscio, C Di Sipio, PT Nguyen, C Pomo
12021
Top-N Recommendation Algorithms: A Quest for the State-of-the-Art
VW Anelli, A Bellogín, T Di Noia, D Jannach, C Pomo
arXiv preprint arXiv:2203.01155, 2022
2022
Conversational Recommendation: Theoretical Model and Complexity Analysis
T Di Noia, FM Donini, D Jannach, F Narducci, C Pomo
arXiv preprint arXiv:2111.05578, 2021
2021
How to Perform Reproducible Experiments in the ELLIOT Recommendation Framework: Data Processing, Model Selection, and Performance Evaluation
VW Anelli, A Bellogín, A Ferrara, D Malitesta, FA Merra, C Pomo, ...
Aachen: M. Jeusfeld c/o Redaktion Sun SITE, Informatik V, RWTH Aachen., 2021
2021
Semantic interpretability of latent factors for recommendation.
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ragone, C Pomo
IIR, 43-44, 2019
2019
Four Key Factors to Design a Web of Things Architecture
F Bruni, C Pomo, G Murgolo
International Conference on Web Engineering, 87-91, 2017
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16