Παρακολούθηση
Claudio Pomo
Claudio Pomo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poliba.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Elliot: A comprehensive and rigorous framework for reproducible recommender systems evaluation
VW Anelli, A Bellogín, A Ferrara, D Malitesta, FA Merra, C Pomo, ...
Proceedings of the 44th international ACM SIGIR conference on research and …, 2021
882021
On the discriminative power of Hyper-parameters in Cross-Validation and how to choose them
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, C Pomo, A Ragone
Proceedings of the 13th ACM Conference on Recommender Systems, 447-451, 2019
312019
Top-n recommendation algorithms: A quest for the state-of-the-art
VW Anelli, A Bellogín, T Di Noia, D Jannach, C Pomo
Proceedings of the 30th ACM Conference on User Modeling, Adaptation and …, 2022
262022
Reenvisioning the comparison between neural collaborative filtering and matrix factorization
VW Anelli, A Bellogín, T Di Noia, C Pomo
Proceedings of the 15th ACM Conference on Recommender Systems, 521-529, 2021
262021
Auditing fairness under unawareness through counterfactual reasoning
G Cornacchia, VW Anelli, GM Biancofiore, F Narducci, C Pomo, A Ragone, ...
Information Processing & Management 60 (2), 103224, 2023
192023
On fast prototyping LoRaWAN: a cheap and open platform for daily experiments
M Pulpito, P Fornarelli, C Pomo, P Boccadoro, LA Grieco
IET Wireless Sensor Systems, 2018
172018
Towards a Trustworthy Patient Home-Care Thanks to an Edge-Node Infrastructure
C Ardito, T Di Noia, E Di Sciascio, D Lofú, G Mallardi, C Pomo, F Vitulano
International Conference on Human-Centred Software Engineering, 181-189, 2020
142020
V-Elliot: Design, Evaluate and Tune Visual Recommender Systems
VW Anelli, A Bellogín, A Ferrara, D Malitesta, FA Merra, C Pomo, ...
132021
Pursuing privacy in recommender systems: the view of users and researchers from regulations to applications
VW Anelli, L Belli, Y Deldjoo, T Di Noia, A Ferrara, F Narducci, C Pomo
Proceedings of the 15th ACM Conference on Recommender Systems, 838-841, 2021
122021
GUapp: A Conversational Agent for Job Recommendation for the Italian Public Administration
V Bellini, GM Biancofiore, T Di Noia, E Di Sciascio, F Narducci, C Pomo
122020
Auditing consumer-and producer-fairness in graph collaborative filtering
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, D Malitesta, V Paparella, C Pomo
European Conference on Information Retrieval, 33-48, 2023
62023
How Neighborhood Exploration influences Novelty and Diversity in Graph Collaborative Filtering
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ferrara, D Malitesta, ...
2nd Workshop on Multi-Objective Recommender Systems (RecSys'22), 2022
62022
Explanation in multi-stakeholder recommendation for enterprise decision support systems
G Cornacchia, FM Donini, F Narducci, C Pomo, A Ragone
International Conference on Advanced Information Systems Engineering, 39-47, 2021
52021
Reshaping graph recommendation with edge graph collaborative filtering and customer reviews
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, E Di Sciascio, A Ferrara, D Malitesta, ...
DL4SR@ CIKM, CEUR Workshop Proceedings 3317, 2022
42022
EvalRS 2023. Well-Rounded Recommender Systems For Real-World Deployments
F Bianchi, PJ Chia, C Greco, C Pomo, G Moreira, D Eynard, F Husain, ...
arXiv preprint arXiv:2304.07145, 2023
32023
Adherence and constancy in LIME-RS explanations for recommendation
VW Anelli, A Bellogín, T Di Noia, FM Donini, V Paparella, C Pomo
arXiv preprint arXiv:2109.00818, 2021
32021
Disentangling the Performance Puzzle of Multimodal-aware Recommender Systems
D Malitesta, G Cornacchia, C Pomo, T Di Noia
22023
Conversational recommendation: Theoretical model and complexity analysis
T Di Noia, FM Donini, D Jannach, F Narducci, C Pomo
Information Sciences 614, 325-347, 2022
22022
On Popularity Bias of Multimodal-aware Recommender Systems: a Modalities-driven Analysis
D Malitesta, G Cornacchia, C Pomo, T Di Noia
arXiv preprint arXiv:2308.12911, 2023
12023
Ducho: A Unified Framework for the Extraction of Multimodal Features in Recommendation
D Malitesta, G Gassi, C Pomo, T Di Noia
arXiv preprint arXiv:2306.17125, 2023
12023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20