Παρακολούθηση
A. Townsend Peterson
A. Townsend Peterson
University Distinguished Professor, Biodiversity Institute; http://orcid.org/0000-0003-0243-2379
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ku.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Novel methods improve prediction of species’ distributions from occurrence data
R P Anderson, M Dudík, S Ferrier, A Guisan, R J Hijmans, F Huettmann, ...
Ecography 29 (2), 129-151, 2006
99602006
Extinction risk from climate change
CD Thomas, A Cameron, RE Green, M Bakkenes, LJ Beaumont, ...
Nature 427 (6970), 145-148, 2004
98122004
Predicting species distributions from small numbers of occurrence records: a test case using cryptic geckos in Madagascar
RG Pearson, CJ Raxworthy, M Nakamura, A Townsend Peterson
Journal of biogeography 34 (1), 102-117, 2007
38122007
Ecological niches and geographic distributions (MPB-49)
AT Peterson, J Soberón, RG Pearson, RP Anderson, E Martínez-Meyer, ...
Ecological Niches and Geographic Distributions (MPB-49), 2011
34502011
Effects of sample size on the performance of species distribution models
MS Wisz, RJ Hijmans, J Li, AT Peterson, CH Graham, A Guisan, ...
Diversity and distributions 14 (5), 763-773, 2008
27592008
Interpretation of models of fundamental ecological niches and species’ distributional areas
J Soberon, AT Peterson
University of Kansas, 2005
25752005
Conservatism of ecological niches in evolutionary time
AT Peterson, J Soberón, V Sánchez-Cordero
Science 285 (5431), 1265-1267, 1999
18451999
Evaluating predictive models of species’ distributions: criteria for selecting optimal models
RP Anderson, D Lew, AT Peterson
Ecological modelling 162 (3), 211-232, 2003
18062003
The crucial role of the accessible area in ecological niche modeling and species distribution modeling
N Barve, V Barve, A Jiménez-Valverde, A Lira-Noriega, SP Maher, ...
Ecological modelling 222 (11), 1810-1819, 2011
17932011
Rethinking receiver operating characteristic analysis applications in ecological niche modeling
AT Peterson, M Papeş, J Soberón
Ecological modelling 213 (1), 63-72, 2008
17412008
Predicting the geography of species’ invasions via ecological niche modeling
AT Peterson
The quarterly review of biology 78 (4), 419-433, 2003
15152003
New developments in museum-based informatics and applications in biodiversity analysis
CH Graham, S Ferrier, F Huettman, C Moritz, AT Peterson
Trends in ecology & evolution 19 (9), 497-503, 2004
15122004
Effects of sample size on accuracy of species distribution models
DRB Stockwell, AT Peterson
Ecological modelling 148 (1), 1-13, 2002
14742002
Evidence of climatic niche shift during biological invasion
O Broennimann, UA Treier, H Müller‐Schärer, W Thuiller, AT Peterson, ...
Ecology letters 10 (8), 701-709, 2007
13022007
Future projections for Mexican faunas under global climate change scenarios
AT Peterson, MA Ortega-Huerta, J Bartley, V Sánchez-Cordero, ...
Nature 416 (6881), 626-629, 2002
12352002
Uses and misuses of bioclimatic envelope modeling
MB Araújo, AT Peterson
Ecology 93 (7), 1527-1539, 2012
12112012
Transferability and model evaluation in ecological niche modeling: a comparison of GARP and Maxent
A Townsend Peterson, M Papeş, M Eaton
Ecography 30 (4), 550-560, 2007
11902007
Predicting Species Invasions Using Ecological Niche Modeling: New Approaches from Bioinformatics Attack a Pressing Problem: A new approach to ecological niche modeling, based …
AT Peterson, DA Vieglais
BioScience 51 (5), 363-371, 2001
9922001
Predicting species' geographic distributions based on ecological niche modeling
AT Peterson
The condor 103 (3), 599-605, 2001
9492001
Use of niche models in invasive species risk assessments
A Jiménez-Valverde, AT Peterson, J Soberón, JM Overton, P Aragón, ...
Biological invasions 13, 2785-2797, 2011
9042011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20