Παρακολούθηση
Nixon Bahamon
Nixon Bahamon
Institute of Marine Sciences (ICM - CSIC)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csic.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Challenges to the assessment of benthic populations and biodiversity as a result of rhythmic behaviour: Video solutions from cabled observatories
J Aguzzi, JB Company, C Costa, M Matabos, E Azzurro, A Manuel, ...
Oceanography and Marine Biology-An Annual Review 50, 235, 2012
1492012
The potential use of mangrove forests as nitrogen sinks of shrimp aquaculture pond effluents: the role of denitrification
VH Rivera‐Monroy, LA Torres, N Bahamon, F Newmark, RR Twilley
Journal of the World aquaculture society 30 (1), 12-25, 1999
1231999
Improvement of trawl selectivity in the NW Mediterranean demersal fishery by using a 40 mm square mesh codend
N Bahamon, F Sardà, P Suuronen
Fisheries research 81 (1), 15-25, 2006
1212006
The use of a square mesh codend and sorting grids to reduce catches of young fish and improve sustainability in a multispecies bottom trawl fishery in the Mediterranean
F Sardà, B Molí Ferrer, N Bahamon, F Sardà-Palomera
CSIC-Instituto de Ciencias del Mar (ICM), 2006
842006
Activity rhythms in the deep-sea: a chronobiological approach.
J Aguzzi, C Costa, P Menesatti, JA García, N Bahamon, P Puig, F Sarda
Frontiers in bioscience (Landmark edition) 16, 131-150, 2011
79*2011
Nutrient fluxes from the Ebro River and subsequent across-shelf dispersion
A Cruzado, Z Velásquez, M del Carmen Pérez, N Bahamón, NS Grimaldo, ...
Continental Shelf Research 22 (2), 349-360, 2002
752002
European anchovy (Engraulis encrasicolus) landings and environmental conditions on the Catalan Coast (NW Mediterranean) during 2000–2005
P Martín, N Bahamon, A Sabatés, F Maynou, P Sánchez, M Demestre
Essential Fish Habitat Mapping in the Mediterranean, 185-199, 2008
562008
Relationship between environment and the occurrence of the deep-water rose shrimp Aristeus antennatus (Risso, 1816) in the Blanes submarine canyon (NW Mediterranean)
F Sardà, JB Company, N Bahamón, G Rotllant, MM Flexas, JD Sánchez, ...
Progress in Oceanography 82 (4), 227-238, 2009
542009
Seasonal monitoring of deep-sea megabenthos in Barkley Canyon cold seep by internet operated vehicle (IOV)
C Doya, D Chatzievangelou, N Bahamon, A Purser, FC De Leo, ...
PLoS One 12 (5), e0176917, 2017
472017
Improved trawl selectivity: effects on the ecosystem in the South Catalan Sea (NW Mediterranean)
M Coll, N Bahamon, F Sardà, I Palomera, S Tudela, P Suuronen
Marine Ecology Progress Series 355, 131-147, 2008
472008
Comparison between ROV video and Agassiz trawl methods for sampling deep water fauna of submarine canyons in the Northwestern Mediterranean Sea with observations on behavioural …
A Ayma, J Aguzzi, M Canals, G Lastras, N Bahamon, A Mechó, ...
Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers 114, 149-159, 2016
462016
Commercial testing of a sorting grid to reduce catches of juvenile hake (Merluccius merluccius) in the western Mediterranean demersal trawl fishery
F Sardà, N Bahamon, F Sardà-Palomera, B Molí
Aquatic Living Resources 18 (1), 87-91, 2005
462005
Selectivity of flexible size-sorting grid in Mediterranean multispecies trawl fishery
N Bahamon, F Sardà, P Suuronen
Fisheries Science 73, 1231-1240, 2007
432007
Potential benefits from improved selectivity in the northwest Mediterranean multispecies trawl fishery
N Bahamon, F Sarda, P Suuronen
ICES Journal of Marine Science 64 (4), 757-760, 2007
382007
Threats to ultraoligotrophic marine ecosystems
D Kletou, JM Hall-Spencer
Marine ecosystems, 1-34, 2012
37*2012
The influence of light availability and predatory behavior of the decapod crustacean Nephrops norvegicus on the activity rhythms of continental margin prey decapods
J Aguzzi, N Bahamon, L Marotta
Marine Ecology 30 (3), 366-375, 2009
372009
Modelling nitrogen fluxes in oligotrophic environments: NW Mediterranean and NE Atlantic
N Bahamón, A Cruzado
Ecological Modelling 163 (3), 223-244, 2003
362003
The new pelagic Operational Observatory of the Catalan Sea (OOCS) for the multisensor coordinated measurement of atmospheric and oceanographic conditions
N Bahamon, J Aguzzi, R Bernardello, MA Ahumada-Sempoal, ...
Sensors 11 (12), 11251-11272, 2011
322011
Factors controlling interannual variability of vertical organic matter export and phytoplankton bloom dynamics–a numerical case-study for the NW Mediterranean Sea
R Bernardello, JG Cardoso, N Bahamon, D Donis, I Marinov, A Cruzado
Biogeosciences 9 (11), 4233-4245, 2012
292012
Modeled day–night biases in decapod assessment by bottom trawling survey
J Aguzzi, N Bahamon
Fisheries Research 100 (3), 274-280, 2009
282009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20