Παρακολούθηση
Ching-Wei Chen
Ching-Wei Chen
Spotify
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cwlabs.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Current challenges and visions in music recommender systems research
M Schedl, H Zamani, CW Chen, Y Deldjoo, M Elahi
International Journal of Multimedia Information Retrieval 7 (2), 95-116, 2018
2562018
Methods and apparatus for determining a mood profile associated with media data
CW Chen, K Lee, PC DiMaria, MK Cremer
US Patent 8,805,854, 2014
1132014
Recsys challenge 2018: Automatic music playlist continuation
CW Chen, P Lamere, M Schedl, H Zamani
Proceedings of the 12th ACM Conference on Recommender Systems, 527-528, 2018
802018
User interface to media files
PC DiMaria, CW Chen, V Brenner
US Patent 8,855,798, 2014
742014
Probabilistic motion parameter models for human activity recognition
X Sun, CW Chen, BS Manjunath
2002 International Conference on Pattern Recognition 1, 443-446, 2002
722002
Systems, methods, and apparatus for generating an audio-visual presentation using characteristics of audio, visual and symbolic media objects
MK Cremer, CW Chen, PC DiMaria, HH Wu
US Patent 8,996,538, 2015
712015
Systems, methods, and apparatus for generating an audio-visual presentation using characteristics of audio, visual and symbolic media objects
MK Cremer, CW Chen, PC DiMaria, HH Wu
US Patent 9,213,747, 2015
672015
Apparatus and method for determining a prominent tempo of an audio work
CW Chen, K Lee, PC DiMaria, MK Cremer
US Patent 8,071,869, 2011
602011
An analysis of approaches taken in the acm recsys challenge 2018 for automatic music playlist continuation
H Zamani, M Schedl, P Lamere, CW Chen
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 10 (5), 1-21, 2019
432019
Improving melody extraction using probabilistic latent component analysis
J Han, CW Chen
2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2011
352011
User profile based on clustering tiered descriptors
P Popp, CW Chen, PC Dimaria, MK Cremer
US Patent 10,140,372, 2018
282018
Improving perceived tempo estimation by statistical modeling of higher-level musical descriptors
CW Chen, M Cremer, K Lee, P DiMaria, HH Wu
Audio Engineering Society Convention 126, 2009
192009
Methods and apparatus for determining a mood profile associated with media data
CW Chen, K Lee, PC DiMaria, MK Cremer
US Patent 9,842,146, 2017
182017
Large-scale user modeling with recurrent neural networks for music discovery on multiple time scales
C De Boom, R Agrawal, S Hansen, E Kumar, R Yon, CW Chen, ...
Multimedia Tools and Applications 77 (12), 15385-15407, 2018
162018
VRAPS: Visual Rhythm-Based Audio Playback System
TP Chen, CW Chen, P Popp, B Coover
2010 IEEE International Conference on Multimedia and Expo, 721-722, 2010
152010
Current Challenges and Future Directions in Podcast Information Access
R Jones, H Zamani, M Schedl, CW Chen, S Reddy, A Clifton, J Karlgren, ...
44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in …, 2021
132021
Content identification in consumer applications
CW Chen, R Cook, M Cremer, P DiMaria
2009 IEEE International Conference on Multimedia and Expo, 1536-1539, 2009
122009
Recsys challenge 2018: Automatic playlist continuation
M Schedl, H Zamani, CW Chen, Y Deldjoo, M Elahi
Proceedings of the Late-Breaking/Demos 18th International Society for Music …, 2017
82017
User interface to media files
PC DiMaria, CW Chen, V Brenner
US Patent 9,891,796, 2018
62018
Towards a class-based representation of perceptual tempo for music retrieval
CW Chen, K Lee, HH Wu
2009 International Conference on Machine Learning and Applications, 602-607, 2009
62009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20