Παρακολούθηση
Thomas Unterluggauer
Thomas Unterluggauer
Research Scientist, Intel Corporation
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα intel.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
{ScatterCache}: thwarting cache attacks via cache set randomization
M Werner, T Unterluggauer, L Giner, M Schwarz, D Gruss, S Mangard
28th USENIX Security Symposium (USENIX Security 19), 675-692, 2019
2222019
ISAP–Towards Side-Channel Secure Authenticated Encryption
C Dobraunig, M Eichlseder, S Mangard, F Mendel, T Unterluggauer
IACR Transactions on Symmetric Cryptology 2017 (1), 80-105, 2017
912017
Isap v2. 0
C Dobraunig, M Eichlseder, S Mangard, F Mendel, B Mennink, R Primas, ...
IACR Transactions on Symmetric Cryptology, 390-416, 2020
902020
Efficient pairings and ECC for embedded systems
T Unterluggauer, E Wenger
Cryptographic Hardware and Embedded Systems–CHES 2014: 16th International …, 2014
842014
Speculative interference attacks: Breaking invisible speculation schemes
M Behnia, P Sahu, R Paccagnella, J Yu, ZN Zhao, X Zou, T Unterluggauer, ...
Proceedings of the 26th ACM International Conference on Architectural …, 2021
692021
8/16/32 shades of elliptic curve cryptography on embedded processors
E Wenger, T Unterluggauer, M Werner
Proceedings of the 14th International Conference on Progress in Cryptology …, 2013
632013
Sponge-based control-flow protection for IoT devices
M Werner, T Unterluggauer, D Schaffenrath, S Mangard
2018 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P), 214-226, 2018
542018
Adding controllable linkability to pairing-based group signatures for free
D Slamanig, R Spreitzer, T Unterluggauer
Information Security: 17th International Conference, ISC 2014, Hong Kong …, 2014
332014
Transparent memory encryption and authentication
M Werner, T Unterluggauer, R Schilling, D Schaffenrath, S Mangard
2017 27th International Conference on Field Programmable Logic and …, 2017
312017
MEAS: memory encryption and authentication secure against side-channel attacks
T Unterluggauer, M Werner, S Mangard
Journal of cryptographic engineering, 1-22, 2018
282018
Concealing secrets in embedded processors designs
H Groß, M Jelinek, S Mangard, T Unterluggauer, M Werner
Smart Card Research and Advanced Applications: 15th International Conference …, 2017
262017
Protecting risc-v processors against physical attacks
M Werner, R Schilling, T Unterluggauer, S Mangard
2019 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE …, 2019
232019
Exploiting the Physical Disparity: Side-Channel Attacks on Memory Encryption
T Unterluggauer, S Mangard
International Workshop on Constructive Side-Channel Analysis and Secure …, 2016
222016
Linking-based revocation for group signatures: A pragmatic approach for efficient revocation checks
D Slamanig, R Spreitzer, T Unterluggauer
Paradigms in Cryptology–Mycrypt 2016. Malicious and Exploratory Cryptology …, 2017
152017
Practical attack on bilinear pairings to disclose the secrets of embedded devices
T Unterluggauer, E Wenger
2014 Ninth International Conference on Availability, Reliability and …, 2014
152014
Submission to NIST
C Dobraunig, M Eichlseder, S Mangard, F Mendel, B Mennink, R Primas, ...
102019
Side-channel plaintext-recovery attacks on leakage-resilient encryption
T Unterluggauer, M Werner, S Mangard
2017 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE …, 2017
92017
Leakage Bounds for Gaussian Side Channels
T Unterluggauer, T Korak, S Mangard, R Schilling, L Benini, ...
17th Smart Card Research and Advanced Application Conference CARDIS 2017, 2017
92017
Cachefx: A framework for evaluating cache security
D Genkin, W Kosasih, F Liu, A Trikalinou, T Unterluggauer, Y Yarom
Proceedings of the 2023 ACM Asia Conference on Computer and Communications …, 2023
82023
Chameleon cache: Approximating fully associative caches with random replacement to prevent contention-based cache attacks
T Unterluggauer, A Harris, S Constable, F Liu, C Rozas
2022 IEEE International Symposium on Secure and Private Execution …, 2022
72022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20