Παρακολούθηση
Lauren A. Rogers
Lauren A. Rogers
Alaska Fisheries Science Center, NOAA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα noaa.gov
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Population diversity and the portfolio effect in an exploited species
DE Schindler, R Hilborn, B Chasco, CP Boatright, TP Quinn, LA Rogers, ...
Nature 465 (7298), 609-612, 2010
16682010
A Coherent Signature of Anthropogenic Nitrogen Deposition to Remote Watersheds of the Northern Hemisphere
GW Holtgrieve, DE Schindler, WO Hobbs, PR Leavitt, EJ Ward, L Bunting, ...
Science 334 (6062), 1545-1548, 2011
3772011
Synchronization and portfolio performance of threatened salmon
JW Moore, M McClure, LA Rogers, DE Schindler
Conservation Letters 3 (5), 340-348, 2010
2042010
Ecosystem response persists after a prolonged marine heatwave
RM Suryan, ML Arimitsu, HA Coletti, RR Hopcroft, MR Lindeberg, ...
Scientific reports 11 (1), 6235, 2021
1602021
Shifting habitats expose fishing communities to risk under climate change
LA Rogers, R Griffin, T Young, E Fuller, KS Martin, ML Pinsky
Nature Climate Change 9, 512-516, 2019
1422019
Responses of the northern Bering Sea and southeastern Bering Sea pelagic ecosystems following record‐breaking low winter sea‐ice
JT Duffy‐Anderson, P Stabeno, AG Andrews III, K Cieciel, A Deary, ...
Geophysical Research Letters, 2019
1202019
Climate and population density drive changes in cod body size throughout a century on the Norwegian coast
LA Rogers, LC Stige, EM Olsen, H Knutsen, KS Chan, NC Stenseth
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (5), 1961-1966, 2011
1072011
Effects of climate and demography on reproductive phenology of a harvested marine fish population
LA Rogers, AB Dougherty
Global change biology 25 (2), 708-720, 2019
1022019
Asynchrony in population dynamics of sockeye salmon in southwest Alaska
LA Rogers, DE Schindler
Oikos 117 (10), 1578-1586, 2008
942008
Density‐and size‐dependent mortality in fish early life stages
LC Stige, LA Rogers, AB Neuheimer, ME Hunsicker, NA Yaragina, ...
Fish and Fisheries 20 (5), 962-976, 2019
862019
Centennial-scale fluctuations and regional complexity characterize Pacific salmon population dynamics over the past five centuries
LA Rogers, DE Schindler, PJ Lisi, GW Holtgrieve, PR Leavitt, L Bunting, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 110 (5), 1750-1755, 2013
742013
Loss of spawning habitat and prerecruits of Pacific cod during a Gulf of Alaska heatwave
BJ Laurel, LA Rogers
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 77 (4), 644-650, 2020
702020
Pollock and “the Blob”: Impacts of a marine heatwave on walleye pollock early life stages
LA Rogers, MT Wilson, JT Duffy‐Anderson, DG Kimmel, JF Lamb
Fisheries Oceanography 30 (2), 142-158, 2021
542021
What are the major global threats and impacts in marine environments? Investigating the contours of a shared perception among marine scientists from the bottom-up.
WJ Boonstra, KM Ottosen, ASA Ferreira, A Richter, LA Rogers, ...
Marine Policy 60, 197-201, 2015
542015
Habitat effects on population connectivity in a coastal seascape
LA Rogers, EM Olsen, H Knutsen, NC Stenseth
Mar Ecol Prog Ser 511, 153-163, 2014
542014
Scale and the detection of climatic influences on the productivity of salmon populations
LA Rogers, DE Schindler
Global Change Biology 17, 2546-2558, 2011
482011
Stochasticity and Determinism: How Density-Independent and Density-Dependent Processes Affect Population Variability
J Ohlberger, LA Rogers, NC Stenseth
PloS one 9 (6), e98940, 2014
412014
Responses of ichthyoplankton assemblages to the recent marine heatwave and previous climate fluctuations in several Northeast Pacific marine ecosystems
JM Nielsen, LA Rogers, RD Brodeur, AR Thompson, TD Auth, AL Deary, ...
Global Change Biology 27 (3), 506-520, 2021
392021
Ocean planning for species on the move provides substantial benefits and requires few trade-offs
ML Pinsky, LA Rogers, JW Morley, TL Frölicher
Science Advances 6 (50), eabb8428, 2020
332020
Recruitment signals in juvenile cod surveys depend on thermal growth conditions
BJ Laurel, D Cote, RS Gregory, L Rogers, H Knutsen, EM Olsen
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 74 (4), 511-523, 2017
272017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20