Παρακολούθηση
Sohan Dsouza
Sohan Dsouza
MIT SM in Media Arts and Sciences '21, MIT Media Lab
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα acm.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The moral machine experiment
E Awad, S Dsouza, R Kim, J Schulz, J Henrich, A Shariff, JF Bonnefon, ...
Nature 563 (7729), 59-64, 2018
11622018
A voting-based system for ethical decision making
R Noothigattu, S Gaikwad, E Awad, S Dsouza, I Rahwan, P Ravikumar, ...
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1), 2018
1332018
Universals and variations in moral decisions made in 42 countries by 70,000 participants
E Awad, S Dsouza, A Shariff, I Rahwan, JF Bonnefon
Proceedings of the National Academy of Sciences 117 (5), 2332-2337, 2020
1042020
Limits of social mobilization
A Rutherford, M Cebrian, S Dsouza, E Moro, A Pentland, I Rahwan
Proceedings of the National Academy of Sciences 110 (16), 6281-6286, 2013
652013
Global manhunt pushes the limits of social mobilization
I Rahwan, S Dsouza, A Rutherford, V Naroditskiy, J McInerney, M Venanzi, ...
Computer 46 (4), 68-75, 2013
422013
A computational model of commonsense moral decision making
R Kim, M Kleiman-Weiner, A Abeliuk, E Awad, S Dsouza, JB Tenenbaum, ...
Proceedings of the 2018 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society, 197-203, 2018
412018
Crowdsourcing moral machines
E Awad, S Dsouza, JF Bonnefon, A Shariff, I Rahwan
Communications of the ACM 63 (3), 48-55, 2020
402020
Drivers are blamed more than their automated cars when both make mistakes
E Awad, S Levine, M Kleiman-Weiner, S Dsouza, JB Tenenbaum, ...
Nature human behaviour 4 (2), 134-143, 2020
392020
Cloudthink: a scalable secure platform for mirroring transportation systems in the cloud
E Wilhelm, J Siegel, S Mayer, L Sadamori, S Dsouza, CK Chau, S Sarma
Transport 30 (3), 320-329, 2015
352015
Blaming humans in autonomous vehicle accidents: Shared responsibility across levels of automation
E Awad, S Levine, M Kleiman-Weiner, S Dsouza, J Tenenbaum, A Shariff, ...
arXiv preprint arXiv:1803.07170, 2018
312018
Targeted social mobilization in a global manhunt
A Rutherford, M Cebrian, I Rahwan, S Dsouza, J McInerney, V Naroditskiy, ...
PloS one 8 (9), e74628, 2013
212013
Moral machine
I Rahwan, JF Bonnefon, A Shariff, E Awad, S Dsouza, P Chang, D Tang
Moral Machine. Np, 2016
162016
A Participatory Sensing Approach for Personalized Distance-to-Empty Prediction and Green Telematics
CM Tseng, CK Chau, S Dsouza, E Wilhelm
Proceedings of the 2015 ACM Sixth International Conference on Future Energy …, 2015
132015
The effects of goal revelation on computer-mediated negotiation
Y Gal, S D’souza, P Pasquier, I Rahwan, S Abdallah
Proceedings of the Annual meeting of the Cognitive Science Society (CogSci …, 2009
12*2009
A social approach for predicting distance-to-empty in vehicles
CM Tseng, S Dsouza, CK Chau
Proceedings of the 5th international conference on Future energy systems …, 2014
112014
Reply to: Life and death decisions of autonomous vehicles
E Awad, S Dsouza, R Kim, J Schulz, J Henrich, A Shariff, JF Bonnefon, ...
Nature 579 (7797), E3-E5, 2020
92020
Reasoning about Goal Revelation in Human Negotiation
S Dsouza, Y Gal, P Pasquier, S Abdallah, I Rahwan
Intelligent Systems 28 (2), 74-80, 2013
52013
Crowdsourcing moral psychology
SS Dsouza
Massachusetts Institute of Technology, 2021
2021
Reply to Claessens et al.: Maybe the Footbridge sacrifice is indeed the only one that sends a negative social signal
E Awad, S Dsouza, A Shariff, I Rahwan, JF Bonnefon
Proceedings of the National Academy of Sciences 117 (24), 13205-13206, 2020
2020
Hierarchical Drift-Diffusion Model for Moral Dilemma: Understanding Reaction Times and Choices.
R Kim, N Pescetelli, M Kleiman-Weiner, E Awad, S Dsouza, J Tenenbaum, ...
CogSci, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20