Παρακολούθηση
Uli Sattler
Uli Sattler
Professor, IMG, Department of Computer Science, University of Manchester
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.man.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Even More Irresistible SROIQ.
I Horrocks, O Kutz, U Sattler
Kr 6, 57-67, 2006
13092006
OWL 2: The next step for OWL
BC Grau, I Horrocks, B Motik, B Parsia, P Patel-Schneider, U Sattler
Journal of Web Semantics 6 (4), 309-322, 2008
12292008
OWL 2 web ontology language: Structural specification and functional-style syntax
B Motik, PF Patel-Schneider, B Parsia, C Bock, A Fokoue, P Haase, ...
W3C recommendation 27 (65), 159, 2009
11102009
Description logics as ontology languages for the semantic web
F Baader, I Horrocks, U Sattler
Mechanizing Mathematical Reasoning: Essays in Honor of Jörg H. Siekmann on …, 2005
8612005
Practical reasoning for expressive description logics
I Horrocks, U Sattler, S Tobies
International Conference on Logic for Programming Artificial Intelligence …, 1999
8001999
Introduction to description logic
F Baader, I Horrocks, C Lutz, U Sattler
Cambridge University Press, 2017
6702017
An overview of tableau algorithms for description logics
F Baader, U Sattler
Studia Logica 69, 5-40, 2001
6652001
Query answering for OWL-DL with rules
B Motik, U Sattler, R Studer
Journal of Web Semantics 3 (1), 41-60, 2005
6492005
A tableau decision procedure for
I Horrocks, U Sattler
Journal of automated reasoning 39 (3), 249-276, 2007
6322007
Modular reuse of ontologies: Theory and practice
BC Grau, I Horrocks, Y Kazakov, U Sattler
Journal of Artificial Intelligence Research 31, 273-318, 2008
5522008
Ontology reasoning in the SHOQ (D) description logic
I Horrocks, U Sattler
IJCAI 1 (3), 199-204, 2001
5272001
Description logics
F Baader, I Horrocks, U Sattler
Foundations of Artificial Intelligence 3, 135-179, 2008
5172008
Description logics
F Baader, I Horrocks, U Sattler
Handbook on ontologies, 3-28, 2004
4982004
Practical reasoning for very expressive description logics
I Horrocks, U Sattler, S Tobies
Logic Journal of IGPL 8 (3), 239-263, 2000
4942000
A description logic with transitive and inverse roles and role hierarchies
I Horrocks, U Sattler
Journal of logic and computation 9 (3), 385-410, 1999
432*1999
Reasoning with individuals for the description logic
I Horrocks, U Sattler, S Tobies
International Conference on Automated Deduction, 482-496, 2000
4152000
A systematic review of automatic question generation for educational purposes
G Kurdi, J Leo, B Parsia, U Sattler, S Al-Emari
International Journal of Artificial Intelligence in Education 30, 121-204, 2020
3672020
Reducing SHIQ-Description Logic to Disjunctive Datalog Programs.
U Hustadt, B Motik, U Sattler
KR 4, 152-162, 2004
3652004
Bridging the gap between OWL and relational databases
B Motik, I Horrocks, U Sattler
Proceedings of the 16th international conference on World Wide Web, 807-816, 2007
3562007
Conjunctive query answering for the description logic SHIQ
B Glimm, C Lutz, I Horrocks, U Sattler
Journal of artificial intelligence research 31, 157-204, 2008
3322008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20