Παρακολούθηση
Rodrigo H Bustamante
Rodrigo H Bustamante
Senior Research Scientist, CSIRO Environment
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csiro.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ecological criteria for evaluating candidate sites for marine reserves
CM Roberts, S Andelman, G Branch, RH Bustamante, J Carlos Castilla, ...
Ecological applications 13 (sp1), 199-214, 2003
6192003
Pelagic protected areas: the missing dimension in ocean conservation
ET Game, HS Grantham, AJ Hobday, RL Pressey, AT Lombard, ...
Trends in ecology & evolution 24 (7), 360-369, 2009
5652009
Application of ecological criteria in selecting marine reserves and developing reserve networks
CM Roberts, G Branch, RH Bustamante, JC Castilla, J Dugan, BS Halpern, ...
Ecological applications 13 (sp1), 215-228, 2003
4732003
Can we defy nature's end?
SL Pimm, M Ayres, A Balmford, G Branch, K Brandon, T Brooks, ...
Science 293 (5538), 2207-2208, 2001
3922001
Gradients of intertidal primary productivity around the coast of South Africa and their relationships with consumer biomass
RH Bustamante, GM Branch, S Eekhout, B Robertson, P Zoutendyk, ...
Oecologia 102, 189-201, 1995
3391995
The dependence of intertidal consumers on kelp-derived organic matter on the west coast of South Africa
RH Bustamante, GM Branch
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 196 (1-2), 1-28, 1996
3361996
A zoogeographic and functional approach to the selection of marine reserves on the west coast of South Africa
BP Emanuel, RH Bustamante, GM Branch, S Eekhout, FJ Odendaal
South African Journal of Marine Science 12 (1), 341-354, 1992
3211992
Maintenance of an exceptional intertidal grazer biomass in South Africa: subsidy by subtidal kelps
RH Bustamante, GM Branch, S Eekhout
Ecology 76 (7), 2314-2329, 1995
3141995
Large scale patterns and trophic structure of southern African rocky shores: the roles of geographic variation and wave exposure
R Bustamante, G Branch
Journal of Biogeography 23 (3), 339-351, 1996
3071996
Revisiting “success” and “failure” of marine protected areas: a conservation scientist perspective
S Giakoumi, J McGowan, M Mills, M Beger, RH Bustamante, A Charles, ...
Frontiers in Marine Science 5, 345517, 2018
2402018
A trophic model of a Galápagos subtidal rocky reef for evaluating fisheries and conservation strategies
TA Okey, S Banks, AF Born, RH Bustamante, M Calvopiña, GJ Edgar, ...
Ecological Modelling 172 (2-4), 383-401, 2004
2162004
Severe continental-scale impacts of climate change are happening now: Extreme climate events impact marine habitat forming communities along 45% of Australia’s coast
RC Babcock, RH Bustamante, EA Fulton, DJ Fulton, MDE Haywood, ...
Frontiers in Marine Science 6, 466674, 2019
1912019
Human exclusion from rocky intertidal of Las Cruces, Central Chile: Effects on Durvillaea antarctica(Phaeophyta, Durvilleales).
JC Castilla, RH Bustamante
Marine ecology progress series. Oldendorf 50 (3), 203-214, 1989
1831989
Bias in evaluating the effects of marine protected areas: the importance of baseline data for the Galapagos Marine Reserve
GJ Edgar, RH Bustamante, JM Farina, M Calvopina, C Martinez, ...
Environmental Conservation 31 (3), 212-218, 2004
1652004
El Niño, grazers and fisheries interact to greatly elevate extinction risk for Galapagos marine species
GJ Edgar, SA Banks, M Brandt, RH Bustamante, A Chiriboga, SA Earle, ...
Global Change Biology 16 (10), 2876-2890, 2010
1442010
Top‐down herbivory and Bottom‐up El Niño effects on Galápagos Rocky‐shore communities
LR Vinueza, GM Branch, ML Branch, RH Bustamante
Ecological monographs 76 (1), 111-131, 2006
1282006
Bright spots in coastal marine ecosystem restoration
MI Saunders, C Doropoulos, E Bayraktarov, RC Babcock, D Gorman, ...
Current Biology 30 (24), R1500-R1510, 2020
1242020
Modelling marine protected areas: insights and hurdles
EA Fulton, NJ Bax, RH Bustamante, JM Dambacher, C Dichmont, ...
Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 370 …, 2015
1082015
Feeding ecology of the South American sea lion Otaria flavescens: Food contents and food selectivity.
M George-Nascimento, R Bustamante, C Oyarzun
Marine ecology progress series. Oldendorf 21 (1), 135-143, 1985
1051985
The influences of physical factors on the distribution and zonation patterns of South African rocky-shore communities
RH Bustamante, GM Branch, S Eekhout
African Journal of Marine Science 18, 1997
991997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20