Παρακολούθηση
Ioanna Bellou, Ιωάννα Μπέλλου
Ioanna Bellou, Ιωάννα Μπέλλου
Instructor, University of Ionnina, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoi.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Educational robotics as mindtools
TA Mikropoulos, I Bellou
Themes in Science and Technology Education 6 (1), 5-14, 2013
1422013
Digital learning technologies in chemistry education: A review
I Bellou, NM Papachristos, TA Mikropoulos
Digital technologies: Sustainable innovations for improving teaching and …, 2018
332018
Seeing the unseen: User experience and technology acceptance in Augmented Reality science literacy
I Vrellis, M Delimitros, P Chalki, P Gaintatzis, I Bellou, TA Mikropoulos
2020 IEEE 20th International Conference on Advanced Learning Technologies …, 2020
212020
Text configuration and the impact of anxiety on pupils with dyslexia
A Plakopiti, I Bellou
Procedia Computer Science 27, 130-137, 2014
112014
Teaching intervention through a hypermedia application for children with learning and communication difficulties
E Morfidi, TA Mikropoulos, I Bellou
Procedia Computer Science 14, 419-427, 2012
102012
Second language teaching in elementary school with a multimedia gloss
M Zoi, I Bellou, T Mikropoulos
International Conference on Languages, Literature, & Linguistics, Singapore …, 2011
102011
Μία Εναλλακτική Πρόταση για την Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό στο Γυµνάσιο
Ι Μπέλλου, ΤΑ Μικρόπουλος
Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτική της Πληροφορικής, 2005
22005
CodeOrama: A Two-Dimensional Visualization Tool for Scratch Code to Assist Young Learners' Understanding of Computer Programming.
A Ladias, A Mikropoulos, D Ladias, I Bellou
Themes in eLearning 14, 31-41, 2021
12021
Social Presence, Satisfaction, and Learning Outcomes in an Undergraduate Computer Programming Distance Course
G Koutromanos, I Bellou, TA Mikropoulos
International Conference on Technology and Innovation in Learning, Teaching …, 2020
12020
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών Πληροφορικής: Δεδομένα για τη σχεδίαση προγραμμάτων επιμόρφωσης
Ι Μπέλλου, Τ Λαδιάς, ΤΑ Μικρόπουλος
Πρακτικά 7ου Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ, Κόρινθος, 2010
12010
Εικονικές πραγματικότητες στη γεωγραφική εκπαίδευση: σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός διδακτικού πακέτου για τη διδασκαλία και μάθηση γεωγραφικών εννοιών
Ι Μπέλλου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου. Τμήμα Παιδαγωγικό …, 2003
12003
Η εννοιολογική χαρτογράφηση ως εργαλείο αξιολόγησης γνώσεων κτηνοτρόφων
ΓΚ Μπέλλος, Α Σακελλάριος, Ι Μπέλλου
Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση 11 (1), 45-52, 2019
2019
Embodiment of the Communicative “Other”: Mode of Communication and Social Presence in Educational Virtual Environments
N Papachristos, I Bellou, T Mikropoulos
EdMedia+ Innovate Learning, 2637-2644, 2014
2014
Αναπαραστάσεις φυσικών μεγεθών και αντίστοιχα κινηματικά φαινόμενα
Κ Γεωργόπουλος, Ι Μπέλλου, Κ Κώτσης, ΤA Μικρόπουλος
Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση 3 (2), 69-84, 2010
2010
Αξιολόγηση ολοκληρωμένου προγράμματος επιμόρφωσης στην εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς με λίγα χρόνια υπηρεσίας στα σχολεία
ΑΙ Μπέλλου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2010
2010
Το ψηφιακό βίντεο ως µέσο οπτικού αλφαβητισµού
Ι Μπέλλου
Θέµατα στην Εκπαίδευση 4 (2-3), 253-265, 2004
2004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16