Παρακολούθηση
Alexander Waibel
Alexander Waibel
Carnegie Mellon, KIT, Karlsruhe Institute of Technology, University of Karlsruhe
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.cmu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Phoneme recognition using time-delay neural network
A Waibel, T Hanazawa, G Hinton, K Shikano, KJ Lang
IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing 37 (3), 328-339, 1989
4037*1989
Phoneme Recognition Using Time-Delay Neural Networks
A Waibel
Meeting of the Institute of Electrical, Information and Communication …, 1987
4031*1987
A real-time face tracker
J Yang, A Waibel
Proceedings Third IEEE Workshop on Applications of Computer Vision. WACV'96 …, 1996
9911996
A time-delay neural network architecture for isolated word recognition
KJ Lang, AH Waibel, GE Hinton
Neural networks 3 (1), 23-43, 1990
8961990
Recognizing emotion in speech
F Dellaert, T Polzin, A Waibel
Proceeding of Fourth International Conference on Spoken Language Processing …, 1996
8761996
Skin-color modeling and adaptation
J Yang, W Lu, A Waibel
Computer Vision—ACCV'98: Third Asian Conference on Computer Vision Hong …, 1997
7341997
Modular construction of time-delay neural networks for speech recognition
A Waibel
Neural computation 1 (1), 39-46, 1989
5441989
Language-independent and language-adaptive acoustic modeling for speech recognition
T Schultz, A Waibel
Speech Communication 35 (1-2), 31-51, 2001
5132001
Readings in speech recognition
A Waibel, KF Lee
Morgan Kaufmann, 1990
4581990
Automatic detection and recognition of signs from natural scenes
X Chen, J Yang, J Zhang, A Waibel
IEEE Transactions on image processing 13 (1), 87-99, 2004
4142004
Enhanced speech-to-speech translation system and methods for adding a new word
A Waibel, IR Lane
US Patent 8,972,268, 2015
4072015
System and methods for maintaining speech-to-speech translation in the field
A Waibel, IR Lane
US Patent 8,204,739, 2012
4012012
Method and apparatus for correcting and repairing machine-transcribed input using independent or cross-modal secondary input
A Waibel, B Suhm, A McNair
US Patent 5,855,000, 1998
3971998
Smart sight: a tourist assistant system
J Yang, W Yang, M Denecke, A Waibel
Digest of Papers. Third International Symposium on Wearable Computers, 73-78, 1999
3851999
Online handwriting recognition: the NPen++ recognizer
S Jaeger, S Manke, J Reichert, A Waibel
International Journal on Document Analysis and Recognition 3, 169-180, 2001
3652001
Locating and correcting erroneously recognized portions of utterances by rescoring based on two n-best lists
AH Waibel, AE McNair
US Patent 5,712,957, 1998
3611998
Extracting deep bottleneck features using stacked auto-encoders
J Gehring, Y Miao, F Metze, A Waibel
2013 IEEE international conference on acoustics, speech and signal …, 2013
3522013
A novel objective function for improved phoneme recognition using time delay neural networks
Hampshire, Waibel
International 1989 Joint Conference on Neural Networks, 235-241 vol. 1, 1989
3261989
Natural human-robot interaction using speech, head pose and gestures
R Stiefelhagen, C Fugen, R Gieselmann, H Holzapfel, K Nickel, A Waibel
2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2004
2852004
Toward multilingual neural machine translation with universal encoder and decoder
TL Ha, J Niehues, A Waibel
arXiv preprint arXiv:1611.04798, 2016
2792016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20