Παρακολούθηση
Doug Blough
Doug Blough
Professor of Electrical and Computer Engineering, and of Computer Science, Georgia Tech
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.gatech.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
System diagnosis
GM Masson, DM Blough, GF Sullivan
Fault-Tolerant Computer System Design, 478-536, 1996
1254*1996
The critical transmitting range for connectivity in sparse wireless ad hoc networks
P Santi, DM Blough
IEEE transactions on Mobile Computing 2 (1), 25-39, 2003
5572003
Computationally efficient scheduling with the physical interference model for throughput improvement in wireless mesh networks
G Brar, DM Blough, P Santi
Proceedings of the 12th annual international conference on Mobile computing …, 2006
4212006
Investigating upper bounds on network lifetime extension for cell-based energy conservation techniques in stationary ad hoc networks
DM Blough, P Santi
Proceedings of the 8th annual international conference on Mobile computing …, 2002
3682002
The k-neigh protocol for symmetric topology control in ad hoc networks
DM Blough, M Leoncini, G Resta, P Santi
Proceedings of the 4th ACM international symposium on Mobile ad hoc …, 2003
3572003
A probabilistic analysis for the range assignment problem in ad hoc networks
P Santi, DM Blough, F Vainstein
Proceedings of the 2nd ACM international symposium on Mobile ad hoc …, 2001
1942001
The k-neighbors approach to interference bounded and symmetric topology control in ad hoc networks
DM Blough, M Leoncini, G Resta, P Santi
IEEE Transactions on Mobile Computing 5 (9), 1267-1282, 2006
1872006
Data obfuscation: Anonymity and desensitization of usable data sets
DE Bakken, R Rarameswaran, DM Blough, AA Franz, TJ Palmer
IEEE Security & Privacy 2 (6), 34-41, 2004
1572004
The broadcast comparison model for on-line fault diagnosis in multicomputer systems: theory and implementation
DM Blough, HW Brown
IEEE Transactions on Computers 48 (5), 470-493, 1999
1561999
An evaluation of connectivity in mobile wireless ad hoc networks
P Santi, DM Blough
Proceedings International Conference on Dependable Systems and Networks, 89-98, 2002
1552002
A statistical analysis of the long-run node spatial distribution in mobile ad hoc networks
DM Blough, G Resta, P Santi
Wireless Networks 10 (5), 543-554, 2004
1512004
On the symmetric range assignment problem in wireless ad hoc networks
DM Blough, M Leoncini, G Resta, P Santi
Foundations of Information Technology in the Era of Network and Mobile …, 2002
1492002
A hardware-software real-time operating system framework for SoCs
VJ Mooney, DM Blough
IEEE Design & Test of Computers 19 (6), 44-51, 2002
1162002
A comparison of voting strategies for fault-tolerant distributed systems
DM Blough, GF Sullivan
Proceedings Ninth Symposium on Reliable Distributed Systems, 136-145, 1990
1111990
Approximation algorithms for wireless link scheduling with SINR-based interference
DM Blough, G Resta, P Santi
IEEE/ACM Transactions on networking 18 (6), 1701-1712, 2010
1022010
An approach for fault tolerant and secure data storage in collaborative work environments
A Subbiah, DM Blough
Proceedings of the 2005 ACM workshop on Storage security and survivability …, 2005
862005
Privacy preserving collaborative filtering using data obfuscation
R Parameswaran, DM Blough
2007 IEEE International Conference on Granular Computing (GRC 2007), 380-380, 2007
822007
Distributed diagnosis in dynamic fault environments
A Subbiah, DM Blough
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 15 (5), 453-467, 2004
822004
Complexity of fault diagnosis in comparison models
DM Blough, A Pelc
IEEE Transactions on computers 41 (03), 318-324, 1992
801992
Supporting cache coherence in heterogeneous multiprocessor systems
T Suh, DM Blough, HHS Lee
Proceedings Design, Automation and Test in Europe Conference and Exhibition …, 2004
712004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20