Παρακολούθηση
Petros Chatzitoulousis
Petros Chatzitoulousis
Undergraduate Electrical & Computer Engineering Student, University of Western Macedonia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A Routing and Task-Allocation Algorithm for Robotic Groups in Warehouse Environments
A Chatzisavvas, P Chatzitoulousis, D Ziouzios, M Dasygenis
Information 13 (6), 288, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.