Παρακολούθηση
Eric C.  Anderson
Eric C. Anderson
Southwest Fisheries Science Center
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα noaa.gov
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A model-based method for identifying species hybrids using multilocus genetic data
EC Anderson, EA Thompson
Genetics 160 (3), 1217-1229, 2002
16802002
The power of single-nucleotide polymorphisms for large-scale parentage inference
EC Anderson, JC Garza
Genetics 172 (4), 2567-2582, 2006
3562006
An improved method for predicting the accuracy of genetic stock identification
EC Anderson, RS Waples, ST Kalinowski
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 65 (7), 1475-1486, 2008
3332008
Sex-dependent dominance maintains migration supergene in rainbow trout
DE Pearse, NJ Barson, T Nome, G Gao, MA Campbell, A Abadía-Cardoso, ...
Nature ecology & evolution 3 (12), 1731-1742, 2019
2252019
The influence of family groups on inferences made with the program Structure
EC Anderson, KK Dunham
Molecular ecology resources 8 (6), 1219-1229, 2008
2182008
Close-kin mark-recapture
MV Bravington, HJ Skaug, EC Anderson
2062016
Assessing the power of informative subsets of loci for population assignment: standard methods are upwardly biased
EC Anderson
Molecular ecology resources 10 (4), 701-710, 2010
1882010
Purging putative siblings from population genetic data sets: a cautionary view
RS Waples, EC Anderson
Molecular ecology 26 (5), 1211-1224, 2017
1742017
Mapping migration in a songbird using high‐resolution genetic markers
KC Ruegg, EC Anderson, KL Paxton, V Apkenas, S Lao, RB Siegel, ...
Molecular Ecology 23 (23), 5726-5739, 2014
1732014
Steelhead growth in a small central California watershed: upstream and estuarine rearing patterns
SA Hayes, MH Bond, CV Hanson, EV Freund, JJ Smith, EC Anderson, ...
Transactions of the American Fisheries Society 137 (1), 114-128, 2008
1652008
A validation of parentage-based tagging using hatchery steelhead in the Snake River basin
CA Steele, EC Anderson, MW Ackerman, MA Hess, NR Campbell, ...
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 70 (7), 1046-1054, 2013
1512013
Finding haplotype block boundaries by using the minimum-description-length principle
EC Anderson, J Novembre
The American Journal of Human Genetics 73 (2), 336-354, 2003
1362003
Monte Carlo Evaluation of the Likelihood for Ne From Temporally Spaced Samples
EC Anderson, EG Williamson, EA Thompson
Genetics 156 (4), 2109-2118, 2000
1312000
A role for migration‐linked genes and genomic islands in divergence of a songbird
K Ruegg, EC Anderson, J Boone, J Pouls, TB Smith
Molecular Ecology 23 (19), 4757-4769, 2014
1232014
Microhaplotypes provide increased power from short‐read DNA sequences for relationship inference
DS Baetscher, AJ Clemento, TC Ng, EC Anderson, JC Garza
Molecular Ecology Resources 18 (2), 296-305, 2018
1222018
Bayesian inference from the conditional genetic stock identification model
BM Moran, EC Anderson
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 76 (4), 551-560, 2019
1162019
Over the Falls? Rapid Evolution of Ecotypic Differentiation in Steelhead/Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)
DE Pearse, SA Hayes, MH Bond, CV Hanson, EC Anderson, ...
Journal of Heredity 100 (5), 515-525, 2009
1112009
Ecological genomics predicts climate vulnerability in an endangered southwestern songbird
K Ruegg, RA Bay, EC Anderson, JF Saracco, RJ Harrigan, M Whitfield, ...
Ecology letters 21 (7), 1085-1096, 2018
1012018
Polyploid microsatellite data reveal stock complexity among estuarine North American green sturgeon (Acipenser medirostris)
JA Israel, KJ Bando, EC Anderson, B May
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 66 (9), 1491-1504, 2009
992009
Bayesian inference of species hybrids using multilocus dominant genetic markers
EC Anderson
Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 363 …, 2008
982008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20