Παρακολούθηση
Prof. Dimitrios G. Goulis
Prof. Dimitrios G. Goulis
Unit of Reproductive Endocrinology, Aristotle University of Thessaloniki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Consensus on infertility treatment related to polycystic ovary syndrome
Thessaloniki ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop Group
Human reproduction 23 (3), 462-477, 2008
10432008
Ectopic thyroid tissue: anatomical, clinical, and surgical implications of a rare entity
G Noussios, P Anagnostis, DG Goulis, D Lappas, K Natsis
European journal of endocrinology 165 (3), 375-382, 2011
4132011
The complex interaction between obesity, metabolic syndrome and reproductive axis: a narrative review
K Michalakis, G Mintziori, A Kaprara, BC Tarlatzis, DG Goulis
Metabolism 62 (4), 457-478, 2013
4092013
Adiponectin levels in women with polycystic ovary syndrome: a systematic review and a meta-analysis
KA Toulis, DG Goulis, D Farmakiotis, NA Georgopoulos, I Katsikis, ...
Human reproduction update 15 (3), 297-307, 2009
3632009
Serum total adiponectin in nonalcoholic fatty liver disease: a systematic review and meta-analysis
SA Polyzos, KA Toulis, DG Goulis, C Zavos, J Kountouras
Metabolism 60 (3), 313-326, 2011
3362011
Pregnancy-induced hypertension
E Kintiraki, S Papakatsika, G Kotronis, DG Goulis, V Kotsis
Hormones 14 (2), 211-223, 2015
3282015
Clinical outcome in a series of cases of obstetric cholestasis identified via a patient support group
C Williamson, LM Hems, DG Goulis, I Walker, J Chambers, O Donaldson, ...
BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 111 (7), 676-681, 2004
2932004
Selenium supplementation in the treatment of Hashimoto's thyroiditis: a systematic review and a meta-analysis
KA Toulis, AD Anastasilakis, TG Tzellos, DG Goulis, D Kouvelas
Thyroid 20 (10), 1163-1173, 2010
2672010
Meta-analysis of cardiovascular disease risk markers in women with polycystic ovary syndrome
KA Toulis, DG Goulis, G Mintziori, E Kintiraki, E Eukarpidis, ...
Human reproduction update 17 (6), 741-760, 2011
2612011
Vitamin D in human reproduction: a narrative review
P Anagnostis, S Karras, DG Goulis
International journal of clinical practice 67 (3), 225-235, 2013
2542013
Risk of spontaneous miscarriage in euthyroid women with thyroid autoimmunity undergoing IVF: a meta-analysis
KA Toulis, DG Goulis, CA Venetis, EM Kolibianakis, R Negro, BC Tarlatzis, ...
European Journal of Endocrinology 162 (4), 643-652, 2010
2282010
European Academy of Andrology (EAA) guidelines on investigation, treatment and monitoring of functional hypogonadism in males: Endorsing organization: European Society of …
G Corona, DG Goulis, I Huhtaniemi, M Zitzmann, J Toppari, G Forti, ...
Andrology 8 (5), 970-987, 2020
2092020
Risk of gestational diabetes mellitus in women with polycystic ovary syndrome: a systematic review and a meta-analysis
KA Toulis, DG Goulis, EM Kolibianakis, CA Venetis, BC Tarlatzis, ...
Fertility and sterility 92 (2), 667-677, 2009
2022009
The use of androgens or androgen-modulating agents in poor responders undergoing in vitro fertilization: a systematic review and meta-analysis
JK Bosdou, CA Venetis, EM Kolibianakis, KA Toulis, DG Goulis, ...
Human reproduction update 18 (2), 127-145, 2012
2012012
Menopause and diabetes: EMAS clinical guide
R Slopien, E Wender-Ozegowska, A Rogowicz-Frontczak, B Meczekalski, ...
Maturitas 117, 6-10, 2018
1992018
Type 2 diabetes and osteoporosis: a guide to optimal management
SΑ Paschou, AD Dede, PG Anagnostis, A Vryonidou, D Morganstein, ...
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 102 (10), 3621-3634, 2017
1852017
Efficacy and safety of metformin during pregnancy in women with gestational diabetes mellitus or polycystic ovary syndrome: a systematic review
ME Lautatzis, DG Goulis, M Vrontakis
Metabolism 62 (11), 1522-1534, 2013
1682013
Obesity in pregnancy
N Sirimi, DG Goulis
Hormones 9, 299-306, 2010
1672010
The effects of sperm quality on embryo development after intracytoplasmic sperm injection
KE Loutradi, BC Tarlatzis, DG Goulis, L Zepiridis, T Pagou, ...
Journal of assisted reproduction and genetics 23, 69-74, 2006
1582006
European Academy of Andrology guideline Management of oligo‐astheno‐teratozoospermia
GM Colpi, S Francavilla, G Haidl, K Link, HM Behre, DG Goulis, C Krausz, ...
Andrology 6 (4), 513-524, 2018
1512018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20