Παρακολούθηση
Seçkin Özkul
Seçkin Özkul
Assistant Professor and Director, Supply Chain Innovation Lab
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usf.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The mediating effect of green innovation on the relationship between green supply chain management and environmental performance
NAA Seman, K Govindan, A Mardani, N Zakuan, MZM Saman, RE Hooker, ...
Journal of cleaner production 229, 115-127, 2019
4742019
Evaluation of green and sustainable supply chain management using structural equation modelling: A systematic review of the state of the art literature and recommendations for …
A Mardani, D Kannan, RE Hooker, S Ozkul, M Alrasheedi, EB Tirkolaee
Journal of cleaner production 249, 119383, 2020
2462020
Application of decision making and fuzzy sets theory to evaluate the healthcare and medical problems: a review of three decades of research with recent developments
A Mardani, RE Hooker, S Ozkul, S Yifan, M Nilashi, HZ Sabzi, GC Fei
Expert Systems with Applications 137, 202-231, 2019
1692019
A two-stage methodology based on ensemble Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System to predict carbon dioxide emissions
A Mardani, Y Van Fan, M Nilashi, RE Hooker, S Ozkul, D Streimikiene, ...
Journal of cleaner production 231, 446-461, 2019
292019
Assessment of countermeasure effectiveness and informativeness in mitigating wrong-way entries onto limited-access facilities
PS Lin, S Ozkul, R Guo, C Chen
Accident Analysis & Prevention 116, 79-93, 2018
262018
Enhanced speed advice for connected vehicles in the proximity of signalized intersections
E Mintsis, EI Vlahogianni, E Mitsakis, S Ozkul
European transport research review 13, 1-14, 2021
232021
Evaluation of red RRFB implementation at freeway off-ramps and its effectiveness on alleviating wrong-way driving
S Ozkul, PS Lin
Transportation Research Procedia 22, 570-579, 2017
182017
Quantifying bicyclists' perceptions of shared-use paths adjacent to the roadway
TA Petritsch, S Ozkul, P McLeod, B Landis, D McLeod
Transportation research record 2198 (1), 124-132, 2010
172010
Safety effects of street illuminance at urban signalized intersections in Florida
F Wei, Z Wang, PS Lin, PP Hsu, S Ozkul, J Jackman, M Bato
Transportation Research Record 2555 (1), 95-102, 2016
162016
Identifying fatality risk factors for the commercial vehicle driver population
M Islam, S Ozkul
Transportation research record 2673 (9), 297-310, 2019
152019
Heavy vehicle effects on Florida freeways and multilane highways.
SS Washburn, S Ozkul
Florida. Dept. of Transportation, 2013
142013
An optimization model for investment in technology and government regulation
MM Monsreal-Barrera, O Cruz-Mejia, S Ozkul, JA Saucedo-Martínez
Wireless Networks, 1-13, 2019
122019
Revised version of the automobile level-of-service methodology for urban streets in the highway capacity manual 2010
S Ozkul, SS Washburn, DS McLeod
Transportation Research Record 2395 (1), 66-72, 2013
122013
Evaluation of a cooperative speed advice service implemented along an urban arterial corridor
E Mintsis, EI Vlahogianni, E Mitsakis, S Ozkul
2017 5th IEEE International Conference on Models and Technologies for …, 2017
102017
Safety effects of street illuminance on roadway segments in Florida
Z Wang, PS Lin, Y Chen, PP Hsu, S Ozkul, M Bato
96th Transportation Research Board Annual Meeting, 2017
102017
The value of freight accessibility: a spatial analysis in the Tampa Bay region
A Kocatepe, S Ozkul, EE Ozguven, JO Sobanjo, R Moses
Applied Spatial Analysis and Policy 13 (2), 527-546, 2020
82020
Development and Analysis of Truck Route Choice Data for the Tampa Bay Region using GPS Data
D Tahlyan, TD Luong, AR Pinjari, S Ozkul
Report BDK25-730-3. Florida Department of Transportation, 2017
62017
Comparing countermeasures for mitigating wrong-way entries onto limited access facilities.
PS Lin, S Ozkul, WR Boot, P Alluri, LT Hagen, R Guo
University of South Florida. Center for Urban Transportation Research, 2017
62017
Advanced vehicle dynamics modeling approach in traffic microsimulation with emphasis on commercial truck performance and on-board-diagnostics data
S Ozkul
University of Florida, 2014
52014
A Contemporary Approach for Visualizing Temporal and Spatial Urban Freight Movement by Leveraging Mobility Portal Data
E Yuksel, RL Bertini, N Menon, S Ozkul, B Staes
2020 Forum on Integrated and Sustainable Transportation Systems (FISTS), 272-279, 2020
42020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20