Παρακολούθηση
Justin Zobel
Justin Zobel
Computing and Information Systems, University of Melbourne
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimelb.edu.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Inverted files for text search engines
J Zobel, A Moffat
ACM computing surveys (CSUR) 38 (2), 6-es, 2006
16072006
Bandage: interactive visualization of de novo genome assemblies
RR Wick, MB Schultz, J Zobel, KE Holt
Bioinformatics 31 (20), 3350-3352, 2015
13192015
SRST2: rapid genomic surveillance for public health and hospital microbiology labs
M Inouye, H Dashnow, LA Raven, MB Schultz, BJ Pope, T Tomita, J Zobel, ...
Genome medicine 6 (11), 1-16, 2014
8892014
How reliable are the results of large-scale information retrieval experiments?
J Zobel
Proceedings of the 21st annual international ACM SIGIR conference on …, 1998
6971998
Rank-biased precision for measurement of retrieval effectiveness
A Moffat, J Zobel
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 27 (1), 1-27, 2008
6082008
A similarity measure for indefinite rankings
W Webber, A Moffat, J Zobel
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 28 (4), 1-38, 2010
6072010
Self-indexing inverted files for fast text retrieval
A Moffat, J Zobel
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 14 (4), 349-379, 1996
5611996
Exploring the similarity space
J Zobel, A Moffat
Acm Sigir Forum 32 (1), 18-34, 1998
5551998
Inverted files versus signature files for text indexing
J Zobel, A Moffat, K Ramamohanarao
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 23 (4), 453-490, 1998
5431998
Methods for identifying versioned and plagiarized documents
TC Hoad, J Zobel
Journal of the American society for information science and technology 54 (3 …, 2003
5062003
How to write a better thesis
D Evans, P Gruba, J Zobel
Melbourne Univ. Publishing, 2011
4482011
Information retrieval system evaluation: effort, sensitivity, and reliability
M Sanderson, J Zobel
Proceedings of the 28th annual international ACM SIGIR conference on …, 2005
4222005
Phonetic string matching: Lessons from information retrieval
J Zobel, P Dart
Proceedings of the 19th annual international ACM SIGIR conference on …, 1996
3871996
Passage retrieval revisited
M Kaszkiel, J Zobel
ACM SIGIR Forum 31 (SI), 178-185, 1997
3791997
Compression of inverted indexes for fast query evaluation
F Scholer, HE Williams, J Yiannis, J Zobel
Proceedings of the 25th annual international ACM SIGIR conference on …, 2002
3682002
Filtered document retrieval with frequency‐sorted indexes
M Persin, J Zobel, R Sacks‐Davis
Journal of the American Society for Information Science 47 (10), 749-764, 1996
3241996
Writing for computer science
J Zobel
Springer, 2004
3222004
Melodic matching techniques for large music databases
A Uitdenbogerd, J Zobel
Proceedings of the seventh ACM international conference on Multimedia (Part …, 1999
3131999
Compressing integers for fast file access
HE Williams, J Zobel
The Computer Journal 42 (3), 193-201, 1999
3081999
Manipulation of music for melody matching
AL Uitdenbogerd, J Zobel
Proceedings of the sixth ACM international conference on Multimedia, 235-240, 1998
2611998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20