Παρακολούθηση
Michael Shekelyan
Michael Shekelyan
Research Associate, King's College London
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kcl.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Linear path skyline computation in bicriteria networks
M Shekelyan, G Jossé, M Schubert, HP Kriegel
International Conference on Database Systems for Advanced Applications, 173-187, 2014
282014
Linear path skylines in multicriteria networks
M Shekelyan, G Jossé, M Schubert
2015 IEEE 31st International Conference on Data Engineering, 459-470, 2015
242015
Digithist: a histogram-based data summary with tight error bounds
M Shekelyan, A Dignös, J Gamper
Proceedings of the VLDB Endowment 10 (11), 1514-1525, 2017
192017
Paretoprep: Efficient lower bounds for path skylines and fast path computation
M Shekelyan, G Jossé, M Schubert
International Symposium on Spatial and Temporal Databases, 40-58, 2015
11*2015
PGMJoins: Random Join Sampling with Graphical Models
AM Shanghooshabad, M Kurmanji, Q Ma, M Shekelyan, M Almasi, ...
Proceedings of the 2021 International Conference on Management of Data, 1610 …, 2021
82021
Streaming Weighted Sampling over Join Queries
M Shekelyan, G Cormode, Q Ma, A Mohammadi, P Triantafillou
EDBT 2023, 2022
3*2022
Data-Independent Space Partitionings for Summaries
G Cormode, M Garofalakis, M Shekelyan
Proceedings of the 40th ACM SIGMOD-SIGACT-SIGAI Symposium on Principles of …, 2021
22021
Sparse prefix sums: Constant-time range sum queries over sparse multidimensional data cubes
M Shekelyan, A Dignös, J Gamper
Information Systems 82, 136-147, 2019
22019
Sparse prefix sums
M Shekelyan, A Dignös, J Gamper
European Conference on Advances in Databases and Information Systems, 120-135, 2017
22017
Approximating Multidimensional Range Counts with Maximum Error Guarantees
M Shekelyan, A Dignös, J Gamper, M Garofalakis
2021 IEEE 37th International Conference on Data Engineering (ICDE), 1595-1606, 2021
12021
Sequential Random Sampling Revisited: Hidden Shuffle Method
M Shekelyan, G Cormode
International Conference on Artificial Intelligence and Statistics, 3628-3636, 2021
12021
Efficient similarity search on 3D bounding box annotations
HP Kriegel, M Petri, M Schubert, M Shekelyan, M Stockerl
Medical Imaging 2012: Advanced PACS-based Imaging Informatics and …, 2012
12012
Differentially Private Top-k Selection via Canonical Lipschitz Mechanism
M Shekelyan, G Loukides
arXiv preprint arXiv:2201.13376, 2022
2022
Reliable Multidimensional Data Summaries Using Histograms
M Shekelyan
Free University of Bozen-Bolzano, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14